brak

Program studiów I stopnia został ułożony w taki sposób, aby przekazać studentom podstawową wiedzę z zakresu szeroko rozumianej inżynierii materiałowej. W zależności od wybranej ścieżki kształcenia absolwenci uzyskują poszerzoną wiedzę w zakresie tworzyw metalicznych lub materiałów niemetalicznych (ceramicznych, polimerowych, itp).
Absolwenci znajdują zatrudnienie między innymi w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, wytwarzaniem, przetwarzaniem i zastosowaniem materiałów o specjalnych własnościach dla potrzeb nowoczesnych dziedzin przemysłu, w biurach projektowych, jednostkach kontroli jakości, laboratoriach badawczo-kontrolnych i jednostkach naukowych, jako niezależni konsultanci w zakresie projektowania, wytwarzania, przetwarzania i zastosowania materiałów, we wszystkich gałęziach przemysłu, przetwarzającego i stosującego metale i stopy metaliczne, materiały i tworzywa o specjalnych własnościach użytkowych, w przemyśle opartym na technologiach materiałów takich jak kompozyty, biomateriały, nanomateriały, materiały dla elektroniki, materiały dla ochrony przed korozją i dla ochrony środowiska, w branży motoryzacyjnej, lotniczej, budowlanej, chemicznej, kosmetycznej, w ramach własnej działalności gospodarczej w zakresie projektowania i zastosowania materiałów. Wydziały prowadzące studia na kierunku inżynieria materiałowa mogą poszczycić się ścisłą współpracą z licznymi zakładami przemysłowymi. Do najważniejszych firm, z którymi współpracują WIMiC oraz WIMiIP należą m.in.: ArcelorMittal Poland, KGHM Polska Miedź, CELSA GROUP, Toyota Motor Manufacturing Poland, CMC Zawiercie, a także instytuty badawcze: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach, ABB, Silvermedia, Asseco Poland, Comarch oraz Macrologic, SGL Group – The Carbon Company, Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej „Zapel”, Ceramika Paradyż, Zakłady Magnezytowe „Ropczyce”, Huta Szkła „Pilkington Polska”, Cementownia „Ożarów”, Grupa Lafarge, Górażdże Cement, Cemex Polska, Ferrocarbo, Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież”. Kierunek inżynieria materiałowa posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Corocznie kierunek inżynieria materiałowa znajduje się na pierwszym lub czołowych miejscach Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy”. Zdecydowana większość (ponad 90%) absolwentów kierunku znajduje pracę w ciągu poł roku od ukończenia studiów.

Opiekun kierunku: prof. dr hab. inż. Stanisław Dymek

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 107/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 149/2020 z dnia 29 maja 2020 r.

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Chemia ogólna
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
Лабораторні заняття: 15
9 Іспит O
Wstęp do fizyki
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
3 Залік O
Grafika inżynierska
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
4 Залік O
Materiały nieorganiczno-niemetaliczne
Лекція: 30
1 Залік O
Wprowadzenie do materiałów metalicznych
Лекція: 30
1 Залік O
Technologie informacyjne
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
2 Залік O
Wstęp do matematyki
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 60
10 Залік O

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Fizyka
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
Лабораторні заняття: 30
9 Іспит O
Statystyka
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4 Залік O
Wychowanie fizyczne 1
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Matematyka kurs
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5 Залік O
Moduł specjalistyczny
Сума аудиторних годин: 150
11 Залік O
Przedmioty obieralne - humanizujące (Af) - semestr letni
Семінарські заняття: 30
1 Залік O
Język obcy semestr 1/3
Лекторат: 30
- Залік O

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Mechanika ośrodków ciągłych
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
5 Іспит O
Podstawy termodynamiki technicznej
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 14
Лабораторні заняття: 14
5 Іспит O
Metalurgia ogólna
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 14
5 Іспит O
Podstawy projektowania inżynierskiego
Лекція: 14
Проектні заняття: 28
5 Залік O
Wychowanie fizyczne 2
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Podstawy nauki o materiałach
Лекція: 42
Лабораторні заняття: 36
7 Іспит O
Przedmioty obieralne
Лекція: 28
3 Залік O
Język obcy do wyboru
Лекторат: 45
- Залік O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Projektowanie w systemach CAD
Лекція: 14
Проектні заняття: 28
3 Залік O
Metalurgia proszków
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 14
Лабораторні заняття: 14
4 Іспит O
Chemia fizyczna
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 14
5 Іспит O
Zarządzanie jakością
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
5 Іспит O
Procesy przeróbki plastycznej
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 14
Лабораторні заняття: 14
4 Іспит O
Wychowanie fizyczne 3
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Własności mechaniczne materiałów
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 14
Лабораторні заняття: 14
4 Залік O
Język obcy (do wyboru) z egzaminem na poziomie B-2
Лекторат: 60
5 Іспит O

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Metalurgia spawania
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4 Іспит O
Polimery i kompozyty
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 14
4 Іспит O
Inżynieria powierzchni
Лекція: 28
Проектні заняття: 28
4 Іспит O
Wprowadzenie do kinetyki przemian fazowych
Лекція: 14
Аудиторні заняття: 14
3 Залік O
Obcojęzyczny przedmiot obieralny
Лекція: 14
Семінарські заняття: 28
3 Залік O
Blok obieralny
Сума аудиторних годин: 126
12 Залік O

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Metaloznawstwo stopów żelaza
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 14
Проектні заняття: 14
5 Іспит O
Metrologia i opracowanie danych
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
4 Залік O
Praktyka zawodowa
Професійна практика: 0
4 Залік O
Rentgenografia
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 14
5 Іспит O
Blok obieralny
Сума аудиторних годин: 168
12 Залік O

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Metody obliczeniowe w inżynierii materiałowej
Лекція: 28
Проектні заняття: 28
3 Залік O
Projekt dyplomowy
Дипломна робота: 0
15 Залік O
Blok obieralny
Сума аудиторних годин: 168
12 Залік O