brak

Program kierunku Metalurgia zaczynając od roku akademickiego 2019-2020 został gruntownie zmodernizowany zgodnie ze światowymi trendami w dziedzinie wytwarzania wyrobów metalowych przy jednoczesnym zachowaniu w podstawowym stopniu tradycyjnych przedmiotów kształcących znakomitego inżyniera metalurga o mocnej wiedzy bazowej. Absolwenci kierunku Metalurgia posiadają umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu: metalurgii ekstrakcyjnej, przeróbki plastycznej metali i stopów, nauki o materiałach, wytwarzania przyrostowego wyrobów metalowych, recyklingu metali, utylizacji odpadów technologicznych, techniki cieplnej, informatyki, podstaw automatyki oraz ekologii. Opanowanie efektów uczenia oferty programowej pozwoli na bezproblemowe zatrudnienie w branży związanej bezpośrednio i pośrednio z kierunkiem Metalurgia, lub też pozwoli na podjęcie studiów drugiego stopnia.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Jan Falkus, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 107/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Chemia ogólna
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
6 Іспит O
E-gospodarka
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 14
3 Залік O
Математика I
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 60
11 Іспит O
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 14
3 Залік O
Ergonomia pracy
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 14
2 Залік O
Metalurgia I
Лекція: 28
Семінарські заняття: 28
5 Іспит O

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Chemia fizyczna
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 14
Лабораторні заняття: 14
5 Іспит O
Математика II
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 45
7 Іспит O
Mineralogia tworzyw metalurgicznych
Лекція: 14
Аудиторні заняття: 14
Семінарські заняття: 14
2 Залік O
Krystalografia
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 14
2 Іспит O
Fizyka I
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6 Іспит O
Technologie wytwarzania przyrostowego wyrobów metalowych
Лекція: 28
Семінарські заняття: 28
4 Залік O
Grafika inżynierska
Лекція: 14
Проектні заняття: 28
3 Залік O
Prawo patentowe i ochrona własności intelektualnej
Лекція: 15
1 Залік O
Język obcy do wyboru
Лекторат: 30
- Залік O

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Własności i metody badań materiałów inżynierskich
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 14
Лабораторні заняття: 14
5 Залік O
Nauka o materiałach
Лекція: 42
Лабораторні заняття: 36
6 Іспит O
Termodynamika techniczna i wymiana ciepła
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
4 Іспит O
Fizyka II
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
6 Іспит O
Podstawy projektowania inżynierskiego
Лекція: 14
Проектні заняття: 28
5 Залік O
Wychowanie fizyczne 1
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік W
Mechanika i wytrzymałość materiałów
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
4 Іспит O
Język obcy do wyboru
Лекторат: 45
- Залік O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Podstawy informatyki
Практичні заняття: 28
Тренінги: 28
3 Залік O
Metalurgia proszków
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 14
Лабораторні заняття: 14
4 Іспит O
Technika cieplna
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 14
Лабораторні заняття: 14
4 Іспит O
Procesy przeróbki plastycznej I
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
5 Залік O
Metalurgia II
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
6 Іспит O
Mechanika ośrodków ciągłych
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
3 Іспит O
Wychowanie fizyczne 2
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Język obcy z egzaminem na poziomie B2
Лекторат: 60
5 Іспит O

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Dobór materiałów i procesów wytwarzania
Лекція: 28
Проектні заняття: 28
5 Залік O
Podstawy wirtotechnologii
Лекція: 28
Проектні заняття: 28
4 Залік O
Elektrotechnika, automatyka i sterowanie
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
3 Залік O
Procesy przeróbki plastycznej II
Лекція: 28
Проектні заняття: 28
6 Іспит O
Zarządzanie jakością
Лекція: 14
Аудиторні заняття: 14
2 Залік O
Wychowanie fizyczne 3
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Materiały wytwarzane przyrostowo
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 14
Семінарські заняття: 14
4 Іспит O
Obcojęzyczny przedmiot obieralny (1 przedmiot do wyboru)
Лекція: 14
Семінарські заняття: 28
3 Залік O
Przedmiot obieralny z innego kierunku (1 przedmiot do wyboru)
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 14
3 Залік O

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Metalurgia metali nieżelaznych
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 14
Семінарські заняття: 14
3 Залік O
Projektowanie w systemach CAD
Лекція: 14
Проектні заняття: 28
3 Залік O
Praktyka zawodowa
Професійна практика: 0
4 Залік O
Blok obieralny w sem.6 (4 przedmioty do wyboru)
Лекція: 112
Лабораторні заняття: 112
20 Іспит O

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Projekt dyplomowy
Дипломна робота: 0
15 Залік O
Blok obieralny w sem.7 (3 przedmioty do wyboru)
Лекція: 84
Лабораторні заняття: 84
15 Іспит O