A A A

Увійди

pl | en | uk

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Podjęcie studiów na kierunku Technologia chemiczna, prowadzonego wspólnie przez dwa Wydziały Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Energetyki i Paliw, gwarantuje zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zgodnych z zakładanymi efektami uczenia się, które uwzględniają współczesne potrzeby społeczno-gospodarcze. Student kończący studia II stopnia na kierunku Technologia Chemiczna ma pełną świadomość roli poszczególnych kierunków technologii materiałowych, paliwowych i energetycznych, ich wpływu na środowisko oraz rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Studia na kierunku Technologia Chemiczna na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Energetyki i Paliw przygotowują absolwentów do pracy we wszystkich branżach przemysłu chemicznego. To co jednoznacznie wyróżnia studia na Wydziale IMiC to ukierunkowanie i specjalizacja w projektowaniu materiałów oraz technologii otrzymywania różnorodnych materiałów ceramicznych, obejmujących m.in. technologię cementu i betonu, materiałów budowlanych, szkła, materiałów ogniotrwałych, ceramiki użytkowej i innych materiałów niemetalicznych o specjalnych właściwościach i zastosowaniach. Absolwenci kierunku Technologia Chemiczna są poszukiwanymi i wartościowymi pracownikami w zakładach produkcyjnych, jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych oraz innych obszarach nowoczesnej gospodarki.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Aneta Zima, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 114/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 150/2020 z dnia 29 maja 2020 r.

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
4.0 Залік O
Лекція: 10
1.0 Залік O
Контрольні та перехідні роботи: 0
10.0 Залік O
Семінарські заняття: 15
1.0 Залік O
Семінарські заняття: 15
1.0 Залік O
Лекція: 60
3.0 Іспит O
Лекція: 60
3.0 Іспит O
Лекція: 15
Семінарські заняття: 15
1.0 Залік O
Лабораторні заняття: 135
6.0 O
  • O - Обов'язковий
  • W - За вибором

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
3.0 Залік O
Лабораторні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 30
Семінарські заняття: 30
4.0 Залік O
Лекція: 30
1.0 Залік W
Лекція: 30
1.0 Залік O
Сума аудиторних годин: 165
15.0 O
  • O - Обов'язковий
  • W - За вибором

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 15
Семінарські заняття: 30
2.0 Залік O
Лекція: 30
Семінарські заняття: 30
4.0 Іспит O
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
4.0 Іспит O
Семінарські заняття: 30
2.0 Залік O
Семінарські заняття: 30
2.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 90
Семінарські заняття: 60
9.0 O
Сума аудиторних годин: 30
2.0 O
Лекція: 30
3.0 O
Семінарські заняття: 30
2.0 O
  • O - Обов'язковий
  • W - За вибором

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Семінарські заняття: 30
2.0 Залік O
Семінарські заняття: 30
3.0 Залік O
Семінарські заняття: 30
2.0 Залік O
Дипломна робота: 0
20.0 Залік O
Семінарські заняття: 30
3.0 O
  • O - Обов'язковий
  • W - За вибором