2020/2021 Стаціонарне Studia licencjackie I stopnia Wydział Matematyki Stosowanej

brak

Wydział Matematyki Stosowanej AGH prowadzi studia matematyczne I stopnia (licencjackie). Wiedza z zakresu podstawowych działów matematyki, przekazywana studentom podczas studiów, ma charakter uniwersalny i nie zależy od zmieniających się technologii, miejsca i czasu. Zatem jest podstawą do procesu kształcenia przez całe życie. Absolwenci studiów matematycznych oprócz wiedzy z zakresu matematyki i zastosowań matematyki posiadają umiejętności logicznego, konstruktywnego i perspektywicznego myślenia, podejmowania rozsądnych decyzji oraz szybkiego i trafnego wnioskowania. Uniwersalny charakter matematyki jest podstawą do procesu kształcenia się przez całe życie. Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu podstawowych działów matematyki (logika, analiza matematyczna, algebra liniowa, algebra, matematyka dyskretna, rachunek prawdopodobieństwa, statystyka, równania różniczkowe, analiza numeryczna), wybranych zastosowań matematyki (np. teoria algorytmów, kryptografia, teoria portfela, zarządzanie ryzykiem i finansami), pakietów obliczeniowych i języków programowania służących do obliczeń symbolicznych, numerycznych i symulacji procesów oraz doskonale rozumie rolę i znaczenie formalizmu matematycznego, podstaw technik obliczeniowych i programowania wspomagających pracę matematyka. Absolwenci studiów I stopnia podejmują studia matematyczne na innych uczelniach krajowych i zagranicznych. Ponadto, przygotowanie uzyskane podczas studiów umożliwia kontynuację edukacji na poziomie drugiego stopnia na innych kierunkach (ekonomia, zarządzanie, studia informatyczne).

Opiekun kierunku: dr Maria Malejki

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 72/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Algebra liniowa z geometrią I
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 45
9 Залік O
Analiza matematyczna I
Лекція: 60
Аудиторні заняття: 60
11 Іспит O
Wstęp do logiki i teorii mnogości
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
7 Іспит O
PRZEDMIOTY INFORMATYCZNE OBIERALNE (sem. 1)
Лабораторні заняття: 30
3 Залік O
Wychowanie fizyczne 1
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Algebra liniowa z geometrią II
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 45
10 Іспит O
Analiza matematyczna II
Лекція: 60
Аудиторні заняття: 60
12 Іспит O
Programowanie i języki programowania I
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
6 Залік O
JĘZYK OBCY w sem. 2
Лекторат: 30
- Залік O
Przedmiot z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych
Лекція: 30
2 Залік O
Wychowanie fizyczne 2
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Algebra
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6 Іспит O
Analiza matematyczna III
Лекція: 60
Аудиторні заняття: 60
12 Іспит O
Topologia
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6 Іспит O
Programowanie i języki programowania II
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
6 Іспит O
JĘZYK OBCY w sem. 3
Лекторат: 45
- Залік O
Wychowanie fizyczne 3
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Диференціальні рівняння
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6 Іспит O
Wstęp do matematyki dyskretnej
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5 Іспит O
Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6 Іспит O
JĘZYK OBCY w sem. 4
Лекторат: 60
5 Іспит O
Fizyka I
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4 Залік O
PRZEDMIOTY INFORMATYCZNE OBIERALNE (sem. 4)
Сума аудиторних годин: 45
4 Залік O

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Statystyka
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4 Залік O
Wstęp do analizy numerycznej
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6 Іспит O
Fizyka II
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5 Іспит O
Seminarium licencjackie I
Семінарські заняття: 30
3 Залік W
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE OBIERALNE w sem. 5
Сума аудиторних годин: 120
12 Залік O
PRZEDMIOTY OBIERALNE DO WYBORU W SEMESTRZE ZIMOWYM
Сума аудиторних годин: 1
- Залік O

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE OBIERALNE w sem. 6
Сума аудиторних годин: 120
12 Залік O
Przedmiot kierunkowy obcojęzyczny
Сума аудиторних годин: 30
3 Залік O
PRZEDMIOT HUMANISTYCZNY - filozofia i historia matematyki
Лекція: 30
3 Залік O
Seminarium licencjackie II
Семінарські заняття: 30
2 Залік W
Projekt dyplomowy
Дипломний проект: 0
10 Залік W
Ochrona własności intelektualnej
Лекція: 5
- Залік O
Praktyka zawodowa
Професійна практика: 0
3 Залік O