A A A

Увійди

pl | en | uk

Kierunek studiów Geodezja i Kartografia należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport. Kierunek jest powiązany z takimi kierunkami studiów, jak: budownictwo, górnictwo, gospodarka przestrzenna, geologia, inżynieria środowiska, informatyka stosowana, geografia i ochrona środowiska.
Kształcenie na kierunku Geodezja i Kartografia na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska ma długie tradycje, gdyż jest prowadzone od roku 1951.
Kierunek ten obejmuje szeroko rozumianą geodezję stosowaną, której zadaniem jest wyznaczanie położenia obiektów w przestrzeni, zasilenie baz danych informacjami o tych obiektach, przedstawianie obiektów na mapach. Ważnym elementem studiów jest praktyczna geodezyjna realizacja obiektów inżynierskich, jak również podstawowa wiedza z zakresu geodezji górniczej, satelitarnej czy katastru nieruchomości. Do wyznaczania położenia obiektów stosowane są techniki pomiarów naziemnych, fotogrametrycznych i satelitarnych. Wyniki pomiarów oraz inne informacje o obiektach są podstawą tworzenia baz danych infrastruktury informacji przestrzennej w szczególności: bazy danych obiektów geograficznych, ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu czy osnów geodezyjnych. Celem kształcenia na studiach I stopnia jest nabycie przez studenta kompetencji z zakresu ogólnej wiedzy geodezyjnej dotyczącej pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych oraz wprowadzenie do specjalizacji zawodowej. Absolwenci kierunku Geodezja i Kartografia znajdują zatrudnienie w Okręgowych Przedsiębiorstwach Geodezyjno-Kartograficznych, w Miejskich Przedsiębiorstwach Geodezyjnych, w Wydziałach Geodezji i Gospodarki Terenami urzędów administracji państwowej, w urzędach administracji samorządowej, w przedsiębiorstwach przekształconych w spółki, w firmach prywatnych, w biurach projektów, w instytutach naukowo-badawczych, w szkolnictwie wyższym i średnim. Po ostatnich zmianach w naszym kraju powraca status zawodu geodety jako tak zwanego zawodu wolnego. Ten rodzaj pracy cieszy się dużym zainteresowaniem.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Robert Krzyżek, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 79/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Зимовий сместр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лабораторні заняття: 18
2.0 Залік O
Лекція: 9
Лабораторні заняття: 18
Проектні заняття: 9
4.0 Залік O
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 18
6.0 Іспит O
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 18
4.0 Іспит O
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 27
5.0 Іспит O
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 9
Проектні заняття: 18
4.0 Іспит O
Лекція: 9
1.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 18
6.0 Іспит O
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 9
Проектні заняття: 18
5.0 Іспит O
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 18
4.0 Іспит O
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 18
6.0 Іспит O
Практичні заняття: 36
2.0 Залік O
Лекція: 9
Лабораторні заняття: 9
Проектні заняття: 9
2.0 Іспит O
Проектні заняття: 18
2.0 Залік O
Лекція: 9
Проектні заняття: 18
3.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 18
Проектні заняття: 18
4.0 Іспит O
Лекція: 9
Лабораторні заняття: 9
2.0 Залік O
Лекторат: 18
- Залік O
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 18
Лабораторні заняття: 9
6.0 Іспит O
Лекція: 18
Проектні заняття: 18
4.0 Іспит O
Лекція: 9
Проектні заняття: 18
4.0 Залік O
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 18
6.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Практичні заняття: 36
2.0 Залік O
Лекція: 18
Проектні заняття: 18
4.0 Іспит O
Лекторат: 27
- Залік O
Лекція: 18
Проектні заняття: 18
4.0 Іспит O
Лекція: 18
Проектні заняття: 18
4.0 Іспит O
Лекція: 18
Проектні заняття: 18
4.0 Іспит O
Лекція: 18
Проектні заняття: 27
4.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекторат: 36
5.0 Іспит O
Лекція: 18
Проектні заняття: 18
4.0 Іспит O
Лекція: 9
Проектні заняття: 18
3.0 Залік O
Сума аудиторних годин: 0
5.0 W
Лекція: 18
Проектні заняття: 18
4.0 Іспит O
Лекція: 9
Проектні заняття: 18
2.0 Залік O
Лекція: 18
Проектні заняття: 18
4.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Сума аудиторних годин: 0
5.0 W
Сума аудиторних годин: 0
4.0 W
Лекція: 9
Проектні заняття: 18
3.0 Залік O
Лекція: 27
Проектні заняття: 18
5.0 Іспит O
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 18
Проектні заняття: 9
5.0 Іспит O
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 18
4.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Сума аудиторних годин: 0
24.0 W
Сума аудиторних годин: 0
4.0 W
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 27
Проектні заняття: 54
9.0 O
Дипломна робота: 0
15.0 Залік O
Семінарські заняття: 9
1.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором