A A A

Увійди

pl | en | uk

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Biorąc pod uwagę wymagania rynku pracy, koncepcja kształcenia na kierunku Automatyka i Robotyka zakłada, że absolwenci kierunku Automatyka i Robotyka WIMiR będą przygotowani do rozwiązywania problemów technicznych w zakresie przemysłowych układów i systemów automatyki i robotyki występujących w większości gałęzi przemysłu. Absolwenci cechują się dużą samodzielnością w wykonywaniu obowiązków inżyniera, a z drugiej strony umiejętnością pracy w zespołach oraz umiejętnością komunikacji z kadrą zarządzającą oraz klientami co powoduje, że są dobrze przygotowanymi do realizacji typowych zadań występujących w przemyśle. Mogą pracować w utrzymaniu ruchu, serwisie, biurach konstrukcyjnych i projektowych, w handlu elementami automatyki, mogą także zakładać własne przedsiębiorstwa oferujące usługi w zakresie automatyki i robotyki.
Absolwent studiów I stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH ma cechy wyróżniające go w stosunku do klasycznie wykształconego inżyniera kierunkau AiR o profilu elektrycznym. Wynika to z poszerzenia wiedzy i umiejętności z obszaru automatyki o szeroką wiedzą z zakresu dynamiki obiektów mechanicznych i znajomości procesów przemysłowych. Dzięki temu absolwenci tego kierunku mogą w sposób optymalny projektować układy sterowania dla urządzeń mechanicznych i procesów produkcyjnych. Studenci w ramach studiów otrzymują gruntowną wiedzę i równocześnie są wdrażani do samodzielnego rozwiązywania problemów inżynierskich, planowania i wykonywania badań o charakterze inżynierskim oraz do myślenia systemowego. Koncepcja ta nie jest bezpośrednio wzorowana na programach kształcenia realizowanych w innych, polskich lub zagranicznych uczelniach, jest głównie wynikiem ewolucji kształcenia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Analiza karier absolwentów kończących studia na tym kierunku potwierdza słuszność przyjętej koncepcji i realizacji procesu kształcenia. Utrzymywanie się, od lat kierunku Automatyka i Robotyka na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki w czołowej trójce w ogólnopolskim rankingu Szkół Wyższych Perspektyw pokazuje, że rynek wysoko ocenia absolwentów tego kierunku.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Piotr Cupiał, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 112/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Зимовий сместр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 31
Аудиторні заняття: 31
10.0 Іспит O
Лекція: 14
Проектні заняття: 14
3.0 Залік O
Лекція: 12
Лабораторні заняття: 8
3.0 Залік O
Лекція: 8
Аудиторні заняття: 8
2.0 Іспит O
Лекція: 16
2.0 O
Лекція: 16
Аудиторні заняття: 8
4.0 Залік O
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 16
6.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 14
Аудиторні заняття: 14
4.0 Залік O
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 8
2.0 Залік O
Проектні заняття: 16
2.0 Залік O
Лекція: 16
Аудиторні заняття: 16
8.0 Іспит O
Лекція: 12
Лабораторні заняття: 8
2.0 Залік O
Лекція: 20
Лабораторні заняття: 12
4.0 Іспит O
Лекція: 16
Аудиторні заняття: 14
Лабораторні заняття: 8
8.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Сума аудиторних годин: 20
3.0 O
Сума аудиторних годин: 28
3.0 O
Лекція: 14
Аудиторні заняття: 14
5.0 Іспит O
Лекторат: 25
- O
Лекція: 14
Аудиторні заняття: 12
Лабораторні заняття: 8
7.0 Іспит O
Лекція: 14
Аудиторні заняття: 14
5.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекторат: 25
- O
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 8
3.0 Залік O
Чисельні методи
Лекція: 12
Аудиторні заняття: 8
Лабораторні заняття: 8
4.0 Залік O
Сума аудиторних годин: 32
5.0 O
Лекція: 20
Проектні заняття: 12
5.0 Іспит O
Лекція: 10
Лабораторні заняття: 14
3.0 Залік O
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 12
5.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекторат: 20
- O
Сума аудиторних годин: 28
3.0 O
Лекція: 14
Аудиторні заняття: 8
Лабораторні заняття: 8
4.0 Залік O
Сума аудиторних годин: 22
3.0 O
Лекція: 14
Аудиторні заняття: 8
Лабораторні заняття: 8
4.0 Іспит O
Лекція: 20
Лабораторні заняття: 12
6.0 Іспит O
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 10
5.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Сума аудиторних годин: 16
3.0 O
Сума аудиторних годин: 24
3.0 O
Лекторат: 20
5.0 O
Сума аудиторних годин: 24
3.0 O
Лекція: 14
Проектні заняття: 10
4.0 Іспит O
Лекція: 14
Аудиторні заняття: 8
Лабораторні заняття: 8
5.0 Залік O
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 12
5.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Сума аудиторних годин: 24
4.0 O
Сума аудиторних годин: 18
3.0 O
Контрольні та перехідні роботи: 25
3.0 O
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 16
Проектні заняття: 8
5.0 Іспит W
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 8
Проектні заняття: 8
5.0 Іспит O
Лекція: 8
Лабораторні заняття: 8
Проектні заняття: 8
5.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Дипломна робота: 0
15.0 O
Семінарські заняття: 10
3.0 O
Сума аудиторних годин: 24
3.0 O
Сума аудиторних годин: 28
3.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором