A A A

Увійди

pl | en | uk

Absolwent studiów kierunku Elektronika i Telekomunikacja posiada wiedzę z zakresu cyfrowego przetwarzania i analizy sygnałów, systemów operacyjnych, wirtualizacji, programowania (Asembler, VHDL, C, C++, Java, Python), tworzenie aplikacji webowych i sieciowych (również dla urządzeń mobilnych), symulacji i projektowania analogowych i cyfrowych układów elektronicznych, urządzeń radiowych i światłowodowych, programowania mikroprocesorów i systemów wbudowanych, pomiarów i walidacji urządzeń w rzeczywistym środowisku pracy, technik przesyłania sygnałów, sieci Internet, sieci komórkowych, sieci Wi-Fi, sieci operatorskich, zasad organizacji i administracji sieci, protokołów komunikacyjnych, inżynierii ruchu, tworzenia sieci wirtualnych oraz przetwarzania w chmurze, urządzeń sieciowych (rutery, przełączniki, zapory ogniowe) oraz bezpieczeństwa danych.
Absolwent tych studiów potrafi projektować systemy elektroniczne oparte o specjalizowane analogowe i cyfrowe układy scalone, procesory oraz układy programowalne, projektować systemy sieciowe przeznaczone do różnych kanałów transmisyjnych i rodzajów przesyłanych danych, korzystać z narzędzi pomiarowych (generatory arbitralne, oscyloskopy, testery protokołów, analizatory widma, karty pomiarowe) i programowych w procesie budowy urządzeń elektronicznych i sieciowych, konfigurować urządzenia (rutery, przełączniki, zapory ogniowe, sieci wirtualne) i protokoły komunikacyjne w lokalnych i rozległych sieciach teleinformatycznych, przeprowadzać symulacje komputerowe układów elektronicznych oraz usług w sieciach, administrować sieciami komputerowymi oraz diagnozować problemy ich działania, implementować algorytmy i budować własne programy dla urządzeń mobilnych, systemów wbudowanych, tworzyć serwisy i aplikacje sieciowe, prowadzić projekty metodami planowymi i zwinnymi. Studia umożliwiają podjęcie kształcenia na studiach II stopnia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja na jednej z dwóch ścieżek dyplomowania: Systemy Wbudowane lub Sieci i Usługi. Absolwenci tego kierunku z powodzeniem kontynuują kształcenie także na kierunkach pokrewnych takich jak Teleinformatyka lub Informatyka.

Opiekun kierunku: dr inż. Jacek Kołodziej

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 110/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Зимовий сместр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 16
Аудиторні заняття: 16
5.0 Залік O
Лекція: 14
Аудиторні заняття: 14
5.0 Іспит O
Лекція: 26
Аудиторні заняття: 26
7.0 Іспит O
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 16
Лабораторні заняття: 16
7.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 16
Аудиторні заняття: 16
5.0 Іспит O
Лекція: 24
Аудиторні заняття: 14
5.0 Іспит O
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 14
5.0 Іспит O
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 14
5.0 Залік O
Лекція: 16
Аудиторні заняття: 14
5.0 Іспит O
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 10
3.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 10
Аудиторні заняття: 10
4.0 Іспит O
Лекція: 16
Аудиторні заняття: 14
5.0 Іспит O
Лекція: 10
Лабораторні заняття: 14
3.0 Залік O
Лекція: 22
Лабораторні заняття: 14
6.0 Іспит O
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 16
Лабораторні заняття: 14
6.0 Іспит O
Лекція: 14
Аудиторні заняття: 6
3.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 12
5.0 Іспит O
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 14
3.0 Залік O
Лекція: 10
Лабораторні заняття: 10
3.0 Залік O
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 12
4.0 Залік O
Лекція: 10
Лабораторні заняття: 10
3.0 Залік O
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 14
5.0 Іспит O
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 14
4.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 14
5.0 Іспит O
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 14
5.0 Іспит O
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 14
5.0 Іспит O
Лекція: 12
Лабораторні заняття: 14
5.0 Іспит O
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 14
3.0 Залік O
Лекторат: 32
- O
Проектні заняття: 10
3.0 Залік W
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Професійна практика: 0
4.0 Залік O
Лекція: 80
Лабораторні заняття: 50
20.0 O
Лекторат: 32
- O
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 16
5.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 16
5.0 Іспит O
Сума аудиторних годин: 104
16.0 O
Лекторат: 16
- O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Семінарські заняття: 14
2.0 Залік O
Дипломна робота: 0
15.0 Залік O
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 16
4.0 Залік O
Лекція: 14
Проектні заняття: 8
2.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором