brak

Program studiów I stopnia został ułożony w taki sposób, aby przekazać studentom podstawową wiedzę z zakresu szeroko rozumianej inżynierii materiałowej. W zależności od wybranej ścieżki kształcenia absolwenci uzyskują poszerzoną wiedzę w zakresie tworzyw metalicznych lub materiałów niemetalicznych (ceramicznych, polimerowych, itp).
Absolwenci znajdują zatrudnienie między innymi w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, wytwarzaniem, przetwarzaniem i zastosowaniem materiałów o specjalnych własnościach dla potrzeb nowoczesnych dziedzin przemysłu, w biurach projektowych, jednostkach kontroli jakości, laboratoriach badawczo-kontrolnych i jednostkach naukowych, jako niezależni konsultanci w zakresie projektowania, wytwarzania, przetwarzania i zastosowania materiałów, we wszystkich gałęziach przemysłu, przetwarzającego i stosującego metale i stopy metaliczne, materiały i tworzywa o specjalnych własnościach użytkowych, w przemyśle opartym na technologiach materiałów takich jak kompozyty, biomateriały, nanomateriały, materiały dla elektroniki, materiały dla ochrony przed korozją i dla ochrony środowiska, w branży motoryzacyjnej, lotniczej, budowlanej, chemicznej, kosmetycznej, w ramach własnej działalności gospodarczej w zakresie projektowania i zastosowania materiałów. Wydziały prowadzące studia na kierunku inżynieria materiałowa mogą poszczycić się ścisłą współpracą z licznymi zakładami przemysłowymi. Do najważniejszych firm, z którymi współpracują WIMiC oraz WIMiIP należą m.in.: ArcelorMittal Poland, KGHM Polska Miedź, CELSA GROUP, Toyota Motor Manufacturing Poland, CMC Zawiercie, a także instytuty badawcze: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach, ABB, Silvermedia, Asseco Poland, Comarch oraz Macrologic, SGL Group – The Carbon Company, Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej „Zapel”, Ceramika Paradyż, Zakłady Magnezytowe „Ropczyce”, Huta Szkła „Pilkington Polska”, Cementownia „Ożarów”, Grupa Lafarge, Górażdże Cement, Cemex Polska, Ferrocarbo, Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież”. Kierunek inżynieria materiałowa posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Corocznie kierunek inżynieria materiałowa znajduje się na pierwszym lub czołowych miejscach Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy”. Zdecydowana większość (ponad 90%) absolwentów kierunku znajduje pracę w ciągu poł roku od ukończenia studiów.

Opiekun kierunku: prof. dr hab. inż. Stanisław Dymek

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 107/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Зимовий сместр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Grafika inżynierska
Лекція: 9
Проектні заняття: 18
4 Залік O
Chemia ogólna
Лекція: 21
Аудиторні заняття: 21
Лабораторні заняття: 10
9 Іспит O
Wstęp do fizyki
Лекція: 10
Аудиторні заняття: 21
3 Залік O
Materiały nieorganiczno-niemetaliczne
Лекція: 21
1 Залік O
Technologie informacyjne
Лекція: 10
Лабораторні заняття: 21
2 Залік O
Wprowadzenie do materiałów metalicznych
Лекція: 21
1 Залік O
Wstęp do matematyki
Лекція: 21
Аудиторні заняття: 42
10 Залік O
Wychowanie fizyczne 1
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік W

Літній семестр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr 1/4
Лекторат: 30
- Залік O
Matematyka kurs
Лекція: 27
Аудиторні заняття: 27
5 Залік O
Statystyka
Лекція: 21
Лабораторні заняття: 21
4 Залік O
Przedmioty obieralne - humanizujące (Af) - semestr letni
Семінарські заняття: 18
1 Залік O
Moduł specjalistyczny
Сума аудиторних годин: 90
11 Залік O
Fizyka
Лекція: 21
Аудиторні заняття: 21
Лабораторні заняття: 21
9 Іспит O

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Przedmioty obieralne
Лекція: 18
3 Залік O
Podstawy projektowania inżynierskiego
Лекція: 9
Проектні заняття: 18
5 Залік O
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr 2/4
Лекторат: 30
- Залік O
Podstawy termodynamiki technicznej
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 9
Лабораторні заняття: 9
5 Іспит O
Mechanika ośrodków ciągłych
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 18
5 Іспит O
Metalurgia ogólna
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 9
5 Іспит O
Podstawy nauki o materiałach
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 25
7 Іспит O

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Własności mechaniczne materiałów
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 9
Лабораторні заняття: 9
5 Залік O
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr 3/4
Лекторат: 15
- Залік O
Metalurgia proszków
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 9
Лабораторні заняття: 9
5 Іспит O
Procesy przeróbki plastycznej
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 9
Лабораторні заняття: 9
5 Іспит O
Zarządzanie jakością
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 18
5 Іспит O
Chemia fizyczna
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 9
5 Іспит O
Projektowanie w systemach CAD
Лекція: 9
Проектні заняття: 18
5 Залік O

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr 4/4
Лекторат: 15
5 Іспит O
Blok obieralny
Сума аудиторних годин: 84
9 Залік O
Inżynieria powierzchni
Лекція: 18
Проектні заняття: 18
4 Іспит O
Metalurgia spawania
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 18
4 Іспит O
Wprowadzenie do kinetyki przemian fazowych
Лекція: 9
Аудиторні заняття: 9
4 Залік O
Polimery i kompozyty
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 9
4 Іспит O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Metaloznawstwo stopów żelaza
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 9
Проектні заняття: 9
4 Іспит O
Blok 2 (1 przedmiot do wyboru)
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 18
4 Залік O
Blok 1 (1 przedmiot do wyboru)
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 18
4 Залік O
Blok 3 (1 przedmiot do wyboru)
Сума аудиторних годин: 36
4 Залік O
Praktyka zawodowa
Професійна практика: 0
4 Залік O
Rentgenografia
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 9
4 Іспит O
Metrologia i opracowanie danych
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 18
3 Залік O

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Metody obliczeniowe w inżynierii materiałowej
Лекція: 18
Проектні заняття: 18
3 Залік O
Blok 3 (1 przedmiot do wyboru)
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 18
4 Залік O
Blok 2 (1 przedmiot do wyboru)
Сума аудиторних годин: 36
4 Залік O
Blok 1 (1 przedmiot do wyboru)
Сума аудиторних годин: 36
4 Залік O

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Projekt dyplomowy
Дипломна робота: 0
15 Залік O
Obcojęzyczny przedmiot obieralny
Лекція: 9
Семінарські заняття: 18
3 Залік O