A A A

Увійди

pl | en | uk

Studenci otrzymują wiedzę ogólną z zakresu inżynierii kształtowania środowiska zewnętrznego i wewnętrznego z uwzględnieniem instrumentów prawnych, administracyjnych i ekonomicznych oraz uzyskują wiedzę szczegółową o poszczególnych komponentach środowiska, ich wzajemnych zależnościach i oddziaływaniach, o zanieczyszczeniach naturalnych i antropogenicznych oraz metodach im przeciwdziałania.
W zakresie kształtowania środowiska zewnętrznego absolwent posiada wiedzę związaną z gospodarką odpadami, w tym technologiami ich przetwarzania i odzysku oraz gospodarką o obiegu zamkniętym, metod i środków technicznych oczyszczania ścieków i uzdatniania wody, oceny stanu monitoringu środowiska (powietrze, wody, gleba), przekształcania powierzchni terenu (remediacja, rekultywacja, rewitalizacja). W zakresie kształtowania środowiska wewnętrznego absolwent posiada wiedzę dotyczącą projektowania i wykonywania instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, jak również nowoczesnych systemów grzewczych opartych o odnawialne źródła energii. Zajęcia praktyczne (wyjazdy studyjne i zajęcia terenowe) i praktyki studenckie są okazją do zapoznania się z praktyką pracy inżyniera – specjalisty w inżynierii środowiska. Absolwent może być zatrudniony w zakładach przemysłowych związanych z inżynierią i ochroną środowiska; zakładach komunalnych, w tym gospodarki odpadami, oczyszczalniach ścieków; zakładach uzdatniania wody, zakładach produkcyjnych urządzeń wyposażenia instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, ogrzewczych, wodno-kanalizacyjnych oraz instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii; firmach wykonawczych instalacji HVAC; firmach budowlanych; firmach projektujących i wykonujących sieci wodociągowe i kanalizacyjne; firmach wykonujących audyty i wydających świadectwa energetyczne; instytucjach nadzoru środowiska; jednostkach samorządu terytorialnego; inspektoratach ochrony środowiska; jednostkach naukowo-badawczych związanych z inżynierią środowiska. Absolwenci przygotowani są do podjęcia studiów drugiego stopnia nie tylko na kierunku Inżynieria środowiska, ale również na niektórych specjalnościach kierunków: Budownictwo, Górnictwo i Geologia, Budowa Maszyn.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Radosław Pomykała, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 106/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Зимовий сместр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 6
Лабораторні заняття: 9
2.0 Залік O
Лекція: 6
Лабораторні заняття: 9
2.0 Залік O
Лекція: 24
Аудиторні заняття: 12
Лабораторні заняття: 12
6.0 Іспит O
Лекція: 9
Аудиторні заняття: 6
2.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 9
3.0 Залік O
Математика I
Лекція: 33
Аудиторні заняття: 39
9.0 Іспит O
Лекція: 9
Аудиторні заняття: 6
2.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 9
Лабораторні заняття: 12
Проектні заняття: 9
5.0 Залік O
Лекція: 6
Лабораторні заняття: 9
2.0 Залік O
Математика II
Лекція: 21
Аудиторні заняття: 27
6.0 Іспит O
Лекція: 12
2.0 O
Лекція: 12
Аудиторні заняття: 12
3.0 Залік O
Лекція: 9
Лабораторні заняття: 6
2.0 Залік O
Лекція: 12
Аудиторні заняття: 9
Лабораторні заняття: 9
4.0 Залік O
Лекція: 6
Лабораторні заняття: 9
3.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 9
Лабораторні заняття: 9
4.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 9
4.0 Іспит O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 9
Лабораторні заняття: 9
4.0 Іспит O
Лекторат: 21
- O
Лекція: 9
Лабораторні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 21
Аудиторні заняття: 12
Лабораторні заняття: 12
6.0 Іспит O
Лекція: 9
Проектні заняття: 6
2.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 9
Проектні заняття: 9
5.0 Іспит O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 9
4.0 Залік O
Сума аудиторних годин: 45
6.0 O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 9
Лабораторні заняття: 9
5.0 Іспит O
Лекторат: 21
- O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 18
5.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Сума аудиторних годин: 45
6.0 O
Лекція: 6
Лабораторні заняття: 9
3.0 Іспит O
Сума аудиторних годин: 24
4.0 O
Лекція: 9
Проектні заняття: 15
4.0 Залік O
Лекція: 9
Лабораторні заняття: 9
Проектні заняття: 6
4.0 Залік O
Лекція: 6
Проектні заняття: 9
2.0 Залік O
Лекція: 9
Лабораторні заняття: 18
Проектні заняття: 9
4.0 Іспит O
Лекторат: 21
- O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Сума аудиторних годин: 45
6.0 O
Лекція: 15
Проектні заняття: 9
4.0 Іспит O
Сума аудиторних годин: 24
4.0 O
Лекторат: 21
5.0 O
Лекція: 15
Проектні заняття: 9
3.0 Залік O
Лекція: 9
Проектні заняття: 15
4.0 Залік O
Лекція: 9
Проектні заняття: 15
3.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Сума аудиторних годин: 21
3.0 O
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 9
Проектні заняття: 9
4.0 Залік O
Сума аудиторних годин: 45
6.0 O
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 9
Лабораторні заняття: 9
5.0 Іспит O
Лекція: 9
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 9
4.0 Залік O
Лекція: 6
Проектні заняття: 9
4.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лабораторні заняття: 27
3.0 O
Сума аудиторних годин: 15
3.0 O
Аудиторні заняття: 18
2.0 Залік O
Професійна практика: 0
4.0 Залік O
Дипломний проект: 0
15.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором