A A A

Увійди

pl | en | uk

Kierunek studiów Inżynieria Górnicza należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Kierunek jest powiązany z takimi kierunkami studiów, jak: budownictwo, geologia, inżynieria środowiska. Kształcenie na kierunku Inżynieria Górnicza prowadzone jest od początku istnienia Uczelni czyli od 1919 roku. Podstawowe cele kształcenia na studiach I stopnia kierunku Inżynieria Górnicza obejmują przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie szeroko pojętej technologii udostępniania, pozyskiwania i przetwarzania różnych złóż surowców stałych. Absolwenci kierunku mogą podjąć pracę w podziemnych, odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych, przedsiębiorstwach zajmujących się wykonywaniem podziemnych obiektów inżynierskich w tym tuneli, przedsiębiorstwach zajmujących się usługami dla potrzeb górnictwa, kopalnianych stacjach geofizycznych oraz zakłady przeróbki mechanicznej i wzbogacania surowców, biurach projektowych, stacjach ratownictwa górniczego, przedsiębiorstwach geologicznych i budownictwa geotechnicznego, organach nadzoru górniczego.Po ukończeniu studiów I stopnia, absolwenci kierunku Inżynieria Górnicza mają możliwość podjęcia studiów na II stopniu tego samego kierunku, w tym możliwość podjęcia jednej z pięciu specjalności.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Zbigniew Niedbalski, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 106/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Зимовий сместр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 24
Аудиторні заняття: 33
9.0 Іспит O
Лекція: 9
Аудиторні заняття: 12
3.0 Залік O
Лекція: 9
Проектні заняття: 12
2.0 Залік O
Лабораторні заняття: 18
2.0 Залік O
Лекція: 9
Лабораторні заняття: 9
2.0 Залік O
Лекція: 21
Аудиторні заняття: 12
Лабораторні заняття: 12
6.0 Іспит O
Лекція: 12
Лабораторні заняття: 12
3.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 12
Проектні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 12
Аудиторні заняття: 12
3.0 Залік O
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 21
6.0 Іспит O
Лекція: 12
2.0 O
Лекція: 9
Аудиторні заняття: 12
2.0 W
Лекція: 9
Аудиторні заняття: 6
2.0 O
Лекція: 21
Аудиторні заняття: 9
Лабораторні заняття: 9
5.0 Іспит O
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 9
2.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекторат: 21
- O
Лабораторні заняття: 18
2.0 Залік O
Лекція: 9
Лабораторні заняття: 12
2.0 Залік O
Лекція: 21
Аудиторні заняття: 12
Лабораторні заняття: 12
6.0 Іспит O
Лекція: 21
Аудиторні заняття: 9
Проектні заняття: 21
6.0 Іспит O
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 18
5.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекторат: 21
- O
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 9
Проектні заняття: 9
4.0 Залік O
Лекція: 9
Аудиторні заняття: 9
Проектні заняття: 9
4.0 Залік O
Професійна практика: 0
4.0 Залік O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 12
Лабораторні заняття: 9
5.0 Іспит O
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 9
Лабораторні заняття: 12
5.0 Іспит O
Лекція: 21
Аудиторні заняття: 9
Проектні заняття: 21
6.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекторат: 21
- O
Лекція: 9
Лабораторні заняття: 9
Проектні заняття: 9
2.0 Залік O
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 18
Проектні заняття: 9
5.0 Іспит O
Лекція: 9
Лабораторні заняття: 9
Проектні заняття: 9
2.0 Залік O
Лекція: 12
Аудиторні заняття: 9
Лабораторні заняття: 9
4.0 Залік O
Лекція: 21
Аудиторні заняття: 9
Лабораторні заняття: 12
Проектні заняття: 12
6.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Сума аудиторних годин: 93
13.0 O
Лекторат: 21
5.0 O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 9
Лабораторні заняття: 9
4.0 Залік O
Сума аудиторних годин: 0
2.0 O
Лекція: 12
Аудиторні заняття: 9
Лабораторні заняття: 12
Проектні заняття: 9
6.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Сума аудиторних годин: 87
13.0 O
Сума аудиторних годин: 21
3.0 O
Професійна практика: 0
4.0 Залік O
Лекція: 6
Проектні заняття: 9
2.0 Залік O
Лекція: 9
Аудиторні заняття: 9
2.0 Залік O
Лекція: 18
Проектні заняття: 18
5.0 Іспит O
Лекція: 6
Аудиторні заняття: 9
2.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Дипломна робота: 0
15.0 Залік O
Аудиторні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 18
2.0 Залік O
Сума аудиторних годин: 18
2.0 O
Сума аудиторних годин: 39
5.0 O
Сума аудиторних годин: 15
3.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором