A A A

Увійди

pl | en | uk

Kierunek studiów Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.
Podstawowe cele kształcenia na studiach I stopnia kierunku Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi obejmują przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie szeroko pojętej inżynierii produkcji i jakości oraz nowoczesnego zarządzania, które powinna posiadać kadra inżynieryjno-techniczna zatrudniona w przemyśle. Absolwenci kierunku mogą podjąć pracę m.in. jako inżynierowie produkcji, kadra zarządzająca wyższego i niższego szczebla, menadżerowie, logistycy, doradcy finansowi, audytorzy, kierownicy projektów, planiści, specjaliści ds. produkcji, zarządzania jakością, CSR, organizacji produkcji, inżynierowie procesu, inżynierowie produktu.
Po ukończeniu studio I stopnia, absolwenci kierunku Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi mają możliwość podjęcia studiów na II stopniu tego samego kierunku, w tym możliwość podjęcia jednej z pięciu specjalności.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Radosław Pomykała, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 106/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Зимовий сместр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 9
Аудиторні заняття: 9
Проектні заняття: 9
3.0 Залік O
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 9
4.0 Іспит O
Лекція: 12
2.0 Залік O
Лекція: 18
Проектні заняття: 9
3.0 Залік O
Лекція: 6
Лабораторні заняття: 9
2.0 Залік O
Лекція: 24
Аудиторні заняття: 12
Лабораторні заняття: 12
6.0 Іспит O
Математика I
Лекція: 24
Аудиторні заняття: 33
6.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 12
2.0 O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 9
3.0 Залік O
Лекція: 12
Аудиторні заняття: 12
3.0 Залік O
Лекція: 9
Лабораторні заняття: 18
Проектні заняття: 9
4.0 Залік O
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 9
5.0 Іспит O
Математика II
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 21
6.0 Іспит O
Лекція: 18
Проектні заняття: 9
5.0 Іспит O
Лекція: 18
2.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 27
Аудиторні заняття: 15
6.0 Іспит O
Лекторат: 21
- W
Лекція: 9
Аудиторні заняття: 9
2.0 Залік O
Лекція: 9
Аудиторні заняття: 18
3.0 Залік O
Лекція: 9
Лабораторні заняття: 9
2.0 Залік O
Лекція: 21
Аудиторні заняття: 12
Лабораторні заняття: 12
6.0 Іспит O
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 9
Лабораторні заняття: 9
Проектні заняття: 9
6.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Сума аудиторних годин: 42
6.0 O
Лекція: 9
Проектні заняття: 9
2.0 Залік O
Лекторат: 21
- O
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 9
Лабораторні заняття: 9
5.0 Іспит O
Лекція: 9
Аудиторні заняття: 9
Лабораторні заняття: 9
Проектні заняття: 9
5.0 Іспит O
Лекція: 9
Аудиторні заняття: 18
3.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекторат: 21
- O
Сума аудиторних годин: 42
6.0 O
Лекція: 9
Аудиторні заняття: 9
Лабораторні заняття: 9
3.0 Залік O
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 9
3.0 Залік O
Лекція: 18
Проектні заняття: 9
3.0 Залік O
Лекція: 9
Лабораторні заняття: 9
3.0 Залік O
Лекція: 9
Аудиторні заняття: 9
3.0 Іспит O
Лекція: 9
Аудиторні заняття: 9
Проектні заняття: 9
4.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекторат: 21
5.0 O
Сума аудиторних годин: 78
10.0 O
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 9
Лабораторні заняття: 9
4.0 Залік O
Лекція: 9
Аудиторні заняття: 9
Проектні заняття: 9
4.0 Іспит O
Лекція: 9
Лабораторні заняття: 9
Проектні заняття: 9
4.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Сума аудиторних годин: 75
10.0 O
Лекція: 21
3.0 O
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 18
Проектні заняття: 9
6.0 Іспит O
Професійна практика: 0
4.0 Залік O
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 18
Проектні заняття: 9
6.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Дипломна робота: 0
15.0 Залік O
Аудиторні заняття: 18
2.0 Залік O
Сума аудиторних годин: 54
7.0 O
Сума аудиторних годин: 15
3.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором