A A A

Увійди

pl | en | uk

Kierunek studiów Budownictwo należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych, w dyscyplinie Inżynieria lądowa i transport. Podstawowe cele kształcenia na studiach I stopnia kierunku Budownictwo obejmują przekazanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w zakresie projektowania, wykonawstwa, remontów obiektów budowlanych, nadzorowania i zarządzania procesami budowlanymi. Absolwenci kierunku mogą pracować jako projektanci i konstruktorzy obiektów budowlanych,
inżynierowie nadzoru i inżynierowie budowy, specjaliści ds. produkcji elementów budowlanych, specjaliści ds. realizacji procesu budowlanego. Po ukończeniu studiów I stopnia, absolwenci kierunku Budownictwo mają możliwość podjęcia studiów na II stopniu tego samego kierunku, w tym możliwość podjęcia jednej z pięciu specjalności.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Zbigniew Niedbalski, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 106/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Зимовий сместр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 21
Аудиторні заняття: 12
Лабораторні заняття: 12
6.0 Залік O
Лекція: 12
Аудиторні заняття: 12
3.0 Залік O
Лекція: 9
Проектні заняття: 12
2.0 Залік O
Лекція: 24
Аудиторні заняття: 33
9.0 Іспит O
Лабораторні заняття: 18
2.0 Залік O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 9
Лабораторні заняття: 9
3.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 18
4.0 Залік O
Лекція: 12
2.0 O
Лекція: 18
Проектні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 9
Лабораторні заняття: 12
Проектні заняття: 12
3.0 Залік O
Лекція: 9
1.0 Залік O
Лекція: 21
Аудиторні заняття: 12
Лабораторні заняття: 12
7.0 Іспит O
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 21
7.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 12
Аудиторні заняття: 12
4.0 Іспит O
Лекція: 12
Проектні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 12
Лабораторні заняття: 12
5.0 Іспит O
Лекторат: 21
- O
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 18
5.0 Іспит O
Лекція: 18
Проектні заняття: 12
5.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 9
Лабораторні заняття: 18
2.0 Залік O
Сума аудиторних годин: 36
6.0 O
Лекція: 15
2.0 Залік O
Лекція: 12
Аудиторні заняття: 12
Лабораторні заняття: 12
4.0 Іспит O
Лекторат: 21
- O
Лекція: 9
Лабораторні заняття: 12
2.0 Залік O
Лекція: 12
Лабораторні заняття: 9
2.0 Залік O
Лекція: 12
Аудиторні заняття: 27
3.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 15
Проектні заняття: 12
4.0 Іспит O
Сума аудиторних годин: 18
3.0 O
Лекція: 12
Проектні заняття: 9
2.0 Залік O
Лекторат: 21
- O
Лекція: 15
Проектні заняття: 9
2.0 Залік O
Лекція: 12
Аудиторні заняття: 24
4.0 Іспит O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 12
Проектні заняття: 12
4.0 Залік O
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
4.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 12
Проектні заняття: 12
4.0 Залік O
Лекція: 12
Лабораторні заняття: 9
2.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 6
Проектні заняття: 12
5.0 Іспит O
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
4.0 Іспит O
Лекторат: 21
5.0 O
Лекція: 12
Лабораторні заняття: 12
Проектні заняття: 12
4.0 Іспит O
Сума аудиторних годин: 36
6.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 12
2.0 O
Лекція: 15
Проектні заняття: 12
2.0 Іспит O
Сума аудиторних годин: 54
9.0 O
Лекція: 12
Лабораторні заняття: 9
Проектні заняття: 15
4.0 Іспит O
Лекція: 12
1.0 Залік O
Професійна практика: 0
4.0 Залік O
Лекція: 9
Лабораторні заняття: 12
2.0 Залік O
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 18
3.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Дипломний проект: 0
15.0 Залік O
Сума аудиторних годин: 0
3.0 W
Сума аудиторних годин: 0
12.0 W
Аудиторні заняття: 15
1.0 Залік O
Лабораторні заняття: 12
1.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором