A A A

Увійди

pl | en | uk

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

Plany inwestycyjne czołowych krajowych przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność w zakresie przesyłu i dystrybucji paliw gazowych zakładają przeznaczenie znaczących środków na realizację inwestycji – sieci przesyłowych gazu, w tym połączeń gazowych międzysystemowych, a także w segmencie dystrybucji gazu. Dodatkowo w ubiegłym roku został ogłoszony program przyśpieszonej gazyfikacji kraju, co przełoży się na zwiększenie realizacji pracy przez firmy, które zajmują się projektowaniem i budową sieci gazowych, a tym samym – co można zaobserwować – zwiększy się zatrudnienie dla absolwentów kierunku Inżynieria Naftowa i Gazownicza. Kierunek ma na celu wykształcenie absolwentów o wysokich kwalifikacjach zawodowych, gotowych do sprostania wymogom stawianym przed inżynierem zarówno w regionie, Polsce, jak i innych krajach Europy i Świata. Ewentualne miejsca pracy dla absolwentów: przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, produkcją i eksploatacją urządzeń i instalacji gazowych, operatorzy systemów gazowych, kopalnie ropy naftowej i gazu ziemnego oraz PMG, przedsiębiorstwa związane z usługami robót ziemnych i budowlanych w zakresie renowacji i wymiany gazociągów, przedsiębiorstwa wykonujące horyzontalne wiercenia kierunkowe HDD, zakłady zajmujące się handlem, logistyką i transportem paliw, w tym LNG, przedsiębiorstwa górnicze i geoinżynieryjne, biura projektowe, laboratoria badawcze i jednostki naukowe, firmy wiertnicze, organy administracji państwowej i samorządowej oraz jednostki nadzoru górniczego, rafinerie ropy naftowej. Absolwenci mają możliwość dalszego kształcenia na studiach II stopnia oraz w ramach aktualnej bazy studiów podyplomowych organizowanych przez Wydział.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Mariusz Łaciak, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 115/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Зимовий сместр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 8
Лабораторні заняття: 8
3.0 Залік O
Лекція: 8
Проектні заняття: 8
3.0 Залік O
Лекція: 8
Проектні заняття: 8
2.0 Залік O
Лекція: 20
Аудиторні заняття: 10
4.0 Іспит O
Лекція: 8
Аудиторні заняття: 8
Лабораторні заняття: 8
Проектні заняття: 8
3.0 Залік O
Захальна геологія
Лекція: 20
Аудиторні заняття: 10
Проектні заняття: 10
5.0 Іспит O
Математика I
Лекція: 20
Аудиторні заняття: 20
7.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 10
Лабораторні заняття: 20
3.0 Іспит O
Лекція: 8
Аудиторні заняття: 8
Лабораторні заняття: 8
3.0 Залік O
Лекція: 20
Проектні заняття: 20
4.0 Іспит O
Лекція: 8
Лабораторні заняття: 16
Проектні заняття: 8
4.0 Залік O
Лекція: 20
Аудиторні заняття: 20
5.0 Іспит O
Математика II
Лекція: 20
Аудиторні заняття: 20
7.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 20
Лабораторні заняття: 20
Проектні заняття: 10
5.0 Іспит O
Лекція: 8
Аудиторні заняття: 8
3.0 Залік O
Лекція: 20
Лабораторні заняття: 10
5.0 Іспит O
Лекція: 20
Аудиторні заняття: 10
Лабораторні заняття: 10
5.0 Іспит O
Лекція: 20
Аудиторні заняття: 10
Лабораторні заняття: 10
7.0 Іспит O
Лекторат: 25
- O
Лекція: 8
Проектні заняття: 8
2.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Професійна практика: 0
4.0 Залік O
Лекція: 10
Аудиторні заняття: 10
Проектні заняття: 10
5.0 Іспит O
Лекція: 8
Лабораторні заняття: 16
Проектні заняття: 8
4.0 Залік O
Лекція: 20
Аудиторні заняття: 20
Лабораторні заняття: 10
5.0 Іспит O
Лекторат: 30
- O
Лекція: 8
Проектні заняття: 8
2.0 O
Лекція: 8
Лабораторні заняття: 8
Проектні заняття: 8
3.0 O
Лекція: 8
Лабораторні заняття: 8
2.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 28
Проектні заняття: 28
7.0 O
Лекція: 20
Аудиторні заняття: 10
Проектні заняття: 20
6.0 Іспит O
Лекція: 16
Аудиторні заняття: 8
4.0 Залік O
Лекція: 8
Проектні заняття: 16
3.0 Залік O
Лекторат: 45
5.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 8
Проектні заняття: 16
3.0 Залік O
Лекція: 10
Лабораторні заняття: 10
Проектні заняття: 10
4.0 Іспит O
Лекція: 16
Проектні заняття: 16
5.0 O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 10
Проектні заняття: 20
6.0 Іспит O
Лекція: 16
2.0 O
Лекція: 8
Аудиторні заняття: 8
3.0 O
Лекція: 8
Проектні заняття: 8
3.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 8
Проектні заняття: 8
2.0 Залік O
Лекція: 8
Проектні заняття: 16
3.0 Залік O
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 8
Проектні заняття: 8
3.0 Залік O
Лекція: 10
Лабораторні заняття: 20
4.0 Іспит O
Лекція: 10
Аудиторні заняття: 10
Проектні заняття: 10
5.0 Іспит O
Лекція: 8
Аудиторні заняття: 8
2.0 O
Лекція: 8
Проектні заняття: 8
2.0 O
Лекція: 8
Проектні заняття: 8
3.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Сума аудиторних годин: 110
30.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором