2019/2020 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

brak

Kierunek „Geoinformacja” wraz ze specjalnościami „Geoinformacja przemysłowa” (GP), „Zarządzanie przestrzenią” (ZP), „Modelowanie informacji o środowisku” (MIŚ) oraz „Remote Sensing and GIS” (RS&GIS, zajęcia prowadzone w języku angielskim) poszerza istniejącą ofertę programową Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (WGGiIŚ), a także tworzy możliwość kontynuowania nauki i pogłębienia wiedzy dla absolwentów studiów I stopnia tego kierunku prowadzonych przez WGGiIŚ. Kierunek łączy wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki z dziedzinami zajmującymi się zbieraniem, przetwarzaniem i wykorzystaniem informacji, mających szeroko rozumiane odniesienie przestrzenne, szczególnie w obszarach tematycznych zdefiniowanych przez nazwy specjalności. Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku „Geoinformacja” uzyska poszerzoną wiedzę i umiejętności w zakresie specjalistycznych zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych. Absolwent kierunku „Geoinformacja” będzie miał podstawy do prowadzenia badań naukowych oraz będzie znał stan wiedzy w zakresie geoinformacji i geoinformatyki, potrafi określić aktualne kierunki rozwoju tych dziedzin. Będzie miał również kwalifikacje, aby uczestniczyć i kierować interdyscyplinarnymi zespołami pracującymi nad zagadnieniami z zakresu geoinformacji oraz poszukującymi sposobów rozwiązywania problemów społeczeństwa geoinformacyjnego (Smart Environment, Smart City, Smart Building). Absolwent będzie przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach oraz instytucjach działających w sektorze informatyki, geodezji i kartografii, ochrony lub inżynierii środowiska, które zajmują się tworzeniem, zbieraniem, przetwarzaniem, zarządzaniem i udostępnianiem informacji, w tym informacji powiązanej z przestrzenią. Mogą to być m.in. przedsiębiorstwa wykorzystujące geoinformację, szczególnie w sektorach gospodarki związanej np. z planowaniem przestrzennym, zarządzaniem kryzysowym, geomarketingiem, telekomunikacją, energetyką, budownictwem, logistyką i transportem, ochroną środowiska, geologią, meteorologią, klimatologią i hydrologią.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Krystian Kozioł, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku (Geoinformacja przemysłowa)
Zobacz pełny opis kierunku (Modelowanie informacji o środowisku)
Zobacz pełny opis kierunku (Remote Sensing and GIS)
Zobacz pełny opis kierunku (Zarządzanie przestrzenią)

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 79/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Geoinformacja przemysłowa

Літній семестр, 2019/2020

Modelowanie informacji o środowisku

Літній семестр, 2019/2020

Remote Sensing and GIS

Літній семестр, 2019/2020

Zarządzanie przestrzenią

Літній семестр, 2019/2020

Geoinformacja przemysłowa

Зимовий сместр, 2020/2021

Modelowanie informacji o środowisku

Зимовий сместр, 2020/2021

Remote Sensing and GIS

Зимовий сместр, 2020/2021

Zarządzanie przestrzenią

Зимовий сместр, 2020/2021

Geoinformacja przemysłowa

Літній семестр, 2020/2021

Modelowanie informacji o środowisku

Літній семестр, 2020/2021

Remote Sensing and GIS

Літній семестр, 2020/2021

Zarządzanie przestrzenią

Літній семестр, 2020/2021