2019/2020 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

brak

Kształcenie na studiach II stopnia realizuje koncepcję kształcenia osób, które będą znać zagadnienia technologii informacyjnych oraz nabędą wiedzę pozwalającą na projektowanie i realizowanie zaawansowanych systemów informatycznych. Absolwenci posiadają szeroką wiedzę w dziedzinie oraz kluczową umiejętność samodzielnego jej poszerzania i rozwiązywania złożonych problemów inżynierskich. Są także przygotowywani do prowadzenia badań poprzez zdobywanie umiejętności wykonywania eksperymentów i pomiarów, zbierania i opracowywania wyników oraz wyciągania wniosków. Absolwenci posiadają także ważne umiejętności społeczne, takie jak praca zespołowa, negocjacje, komunikacja, samodzielność decyzyjna, świadomość następstw podejmowanych wyborów projektowych i realizacyjnych. W efekcie absolwenci kierunku są uznawani za najlepszych kandydatów do pracy i mogą podjąć pracę zawodową w renomowanych, światowych przedsiębiorstwach z branży IT. Często sami pracodawcy zabiegają o pozyskanie absolwentów Informatyki do swoich zespołów.

Opiekun kierunku: dr inż. Marek Gajęcki

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 110/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Літній семестр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
IIN blok obieralny s2 sem 1
Сума аудиторних годин: 88
6 Залік O
Przedmioty kierunkowe
Сума аудиторних годин: 180
15 Залік O
Introduction to Research Methods
Лекція: 14
2 Іспит O
Matematyka
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5 Залік O
Pracownia problemowa
Проектні заняття: 30
2 Залік O

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
grupa dla trójek
Сума аудиторних годин: 132
9 Залік O
Język angielski B2+ - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia dla studentów Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji (kierunek: Teleinformatyka)
Лекторат: 30
2 Іспит O
Przedmioty kierunkowe
Сума аудиторних годин: 180
15 Залік O
Pracownia dyplomowa 1
Лабораторні заняття: 20
4 Залік O

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Praca dyplomowa
Дипломна робота: 0
20 Залік O
Elementy zarządzania własną karierą
Лекція: 6
Аудиторні заняття: 22
5 Залік O
Pracownia dyplomowa 2
Лабораторні заняття: 20
5 Залік O