2019/2020 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

brak

Program studiów obejmuje treści programowe związane z rewitalizacją terenów zdegradowanych, szczególnie w wyniku antropopresji. W programie studiów II stopnia znajdują się zagadnienia dotyczące remediacji oraz przywracania stosunków wodnych, waloryzacji krajobrazu i oceny chłonności, modeli organizowania procesów rewitalizacji, z uwzględnieniem ochrony i adaptacji dziedzictwa przemysłu, zasad lokalizacji budowli i infrastruktury technicznej na terenach zdegradowanych, analiz ekonomiczno-finansowych oraz metod oceny opłacalności projektów, metod badań społecznych i partycypacji społecznej. Ponadto studia II stopnia kierunku Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych pozwalają zdobyć umiejętności w zakresie doboru i wykorzystania odpowiednich metody pomiarowych oraz optymalizacji procesów naprawczych w zakresie kierunku studiów, sporządzania raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko oraz procedowania uzyskania decyzji środowiskowej, wykonania waloryzacji krajobrazu i analizy widokowej, opracowania koncepcji rewitalizacji wraz z rozwiązaniami programowo-przestrzennymi i organizacyjno-finansowymi, uwzględniającymi ochronę dziedzictwa przemysłu, oceny opłacalności inwestycji, a także doboru metody badań społecznych. Absolwenci kierunku mogą pracować jako: specjaliści ds. rewitalizacji terenów zdegradowanych, laboranci i kadra naukowo-badawcza, kierownicy projektów, specjaliści ds. oceny oddziaływania na środowisko, analitycy finansowi, obsługa inwestorów w procesie rewitalizacji, konsultanci ds. rewitalizacji, właściciele firm. Kierunek Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych posiada Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością" oraz Certyfikat Nadzwyczajny „Lider Jakości Kształcenia".

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Radosław Pomykała, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 106/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Літній семестр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Dziedzictwo przemysłu a rewitalizacja
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
3 Залік O
Planowanie przestrzenne z elementami kartografii
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
4 Іспит O
Zarys górnictwa odkrywkowego i otworowego
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2 Залік O
Fizyka współczesna
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Залік O
Technologie rekultywacji
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
4 Іспит O
Zarys górnictwa podziemnego
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2 Залік O
Statystyka
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
3 Іспит O
Budownictwo i infrastruktura techniczna
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
4 Залік O
Procedury oceny oddziaływania na środowisko
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
3 Залік O
Stateczność skarp i zboczy
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2 Залік O

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Język obcy specjalistyczny
Лекторат: 30
2 Іспит O
C. Przedmioty obieralne kierunkowe
Сума аудиторних годин: 60
4 Залік O
D. Przedmioty kierunkowe obieralne
Сума аудиторних годин: 60
4 Залік O
Analizy ekonomiczne
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
4 Іспит O
Remediacja
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2 Залік O
Techniki kosztorysowania
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3 Залік O
Monitoring i ewaluacja procesów rewitalizacji
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2 Залік O
Modele i procedury rewitalizacji
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
4 Іспит O
Architektura krajobrazu
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
3 Залік O

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
D. Przedmioty kierunkowe obieralne
Сума аудиторних годин: 60
4 Залік O
Praca dyplomowa
Дипломна робота: 0
20 Залік O
O. MODUŁY OBCOJĘZYCZNE OBIERALNE (II st.)
Сума аудиторних годин: 30
3 Залік O
Seminarium dyplomowe
Семінарські заняття: 15
3 Залік O
H. Przedmiot humanistyczno-społeczny II
Сума аудиторних годин: 30
2 Залік O