2019/2020 Стаціонарне Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

brak

Celem kształcenia na kierunku Mikroelektronika w Technice i Medycynie jest zapewnienie absolwentowi praktycznych umiejętności inżynierskich koniecznych w pracy zawodowej, pozwalających na rozwiązywanie współczesnych problemów technologicznych związanych z dziedziną mikroelektroniki i najnowszymi technologiami półprzewodnikowymi. Absolwenci kierunku otrzymają wykształcenie i umiejętności praktyczne pozwalające na efektywne wykorzystanie najnowszych technik i technologii w zakresie użytkowania i projektowania systemów mikroelektronicznych.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Robert Szczygieł

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 108/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Літній семестр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Przedmiot humanistyczny, ME, sem. 1
Лекція: 30
2 Залік O
Moduł obieralny 2, ME, sem. 1
Сума аудиторних годин: 88
6 Залік O
Systemy telekomunikacji cyfrowej
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 28
4 Залік O
Budowanie aplikacji wielowątkowych
Лекція: 14
Проектні заняття: 28
5 Іспит O
Moduł obieralny 1, ME, sem. 1
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
3 Залік O
Projektowanie zaawansowanych bloków analogowych VLSI dla systemów sensorowych
Лекція: 28
Проектні заняття: 14
5 Іспит O
Moduł obieralny 6, ME, sem. 1
Проектні заняття: 70
Семінарські заняття: 15
5 Залік O
Dobrowolne zajęcia z WF, ME, sem. 1
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік W

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Język obcy (B2+, egzamin)
Лекція: 30
2 Іспит O
Programowanie systemów elektroniki samochodowej
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 30
5 Іспит O
Moduł obieralny 3, ME, sem. 2
Сума аудиторних годин: 118
10 Залік O
Moduł obieralny 4, ME, sem. 2
Сума аудиторних годин: 30
3 Залік O
Moduł obieralny 6, ME, sem. 2
Проектні заняття: 70
Семінарські заняття: 15
5 Залік O
Verification of Digital Integrated Circuits
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 45
5 Залік O
Dobrowolne zajęcia z WF, ME, sem. 2
Заняття з фізичного виховання: 28
- Залік W
Specjalistyczne źródła informacji
Семінар: 3
1 Залік O

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Praca dyplomowa
Дипломна робота: 0
20 Залік O
Moduł obieralny 5, ME, sem. 3
Лекція: 30
3 Залік O
Moduł obieralny 6, ME, sem. 3
Проектні заняття: 45
Семінарські заняття: 15
3 Залік O
Seminarium dyplomowe
Семінарські заняття: 30
1 Залік O
Przedmiot humanistyczny, ME, sem. 3
Лекція: 30
3 Залік O