2019/2020 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Wydział Energetyki i Paliw

brak

Kierunek Paliwa i Środowisko będący połączeniem klasycznych i ciągle doskonalonych kierunków kształcenia z innowacyjnym podejściem do zagadnień racjonalnego i innowacyjnego wykorzystania pierwotnych nośników energii z ograniczeniem do minimum negatywnego wpływu przemysłu paliwowo-energetycznego na środowisko jest odpowiedzią na oczekiwania sektora paliwowo – energetycznego. Sektor ten bowiem stoi przed bardzo trudnym wyzwaniem połączenia efektywnej produkcji energii z racjonalną minimalizacją oddziaływania stosowanych technologii na środowisko. Studia na kierunku Paliwa i Środowisko zapewniają przygotowanie absolwenta do prowadzenia badań, projektowania, realizacji i rozwijania procesów technologicznych w przemyśle. Absolwent jest przygotowany do rozwiązywania zadań technologicznych w przemyśle chemicznym, energetyce zawodowej, gazownictwie, sektorze paliwowym, instytucjach związanych z szeroko pojętą problematyką gospodarki cieplnej i ochrony środowiska, do pracy w ośrodkach badawczo-rozwojowych, technologicznych instytucjach badawczych, biurach projektowych, jednostkach administracji państwowej i terenowych organach samorządowych zajmujących się zagadnieniami zrównoważonego rozwoju, ochroną środowiska i efektywnym wykorzystaniem energii. Absolwent przygotowany będzie również do uruchomienia i prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Piotr Burmistrz, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 118/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Літній семестр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Blok obieralny S1 - S2
Сума аудиторних годин: 0
- Залік W
Blok obieralny P1 - P2
Сума аудиторних годин: 0
- Залік W
Semestr 1 PiŚ
Сума аудиторних годин: 0
30 Залік W

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Język obcy (JO2)
Сума аудиторних годин: 0
2 Залік W
Przedmiot specjalistyczny w języku obcym
Сума аудиторних годин: 0
3 Залік W
Semestr 2 PiŚ
Сума аудиторних годин: 0
25 Залік W
Blok obieralny S1 - S2
Сума аудиторних годин: 0
- Залік W
Blok obieralny P1 - P2
Сума аудиторних годин: 0
- Залік W

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Praca dyplomowa
Дипломна робота: 0
20 Залік O
Blok HS sem. 3
Сума аудиторних годин: 45
5 Залік O
Praktyka dyplomowa
Дипломна практика: 0
3 Залік O
Seminarium dyplomowe
Семінарські заняття: 25
2 Залік O