2019/2020 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Wydział Metali Nieżelaznych

brak

Celem kształcenia na kierunku Recykling i Metalurgia jest wypromowanie kadry inżynierskiej na potrzeby polskiego przemysłu nowoczesnej branży metali nieżelaznych, w szczególności w zakresie nowoczesnej metalurgii i nowoczesnego recyklingu materiałów opartych na miedzi, aluminium, cynku oraz wszystkich innych metali nieżelaznych, które znajdują się w poeksploatacyjnych wyrobach przemysłowych, technicznych i użytku codziennego w aspekcie ochrony środowiska naturalnego. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej we wszystkich krajowych i zagranicznych zakładach przemysłowych metalurgii i recyklingu metali nieżelaznych, laboratoriach i instytutach badawczych, działach R&D oraz jednostkach naukowo-dydaktycznych.
Absolwent studiów II stopnia kierunku Recykling i Metalurgia może także kontynuować kształcenie na studiach III stopnia w obrębie dyscypliny inżynieria materiałowa, inżynieriach chemiczna i inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, w obszarach pokrewnych do kierunku dyplomowania.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Krzysztof Pacławski, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 75/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Літній семестр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Ścieżki dyplomowania RiM (studia II stopnia) sem. 1
Лекція: 150
Лабораторні заняття: 135
Семінарські заняття: 15
24 Залік O
Przedmioty obieralne RiM (studia II stopnia) sem. 1
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4 Залік O
Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 1 (studia II stopnia)
Сума аудиторних годин: 30
2 Залік O

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Język obcy na poziomie B2+
Лекторат: 30
2 Іспит O
Ścieżki dyplomowania RiM (studia II stopnia) sem. 2
Сума аудиторних годин: 120
11 Залік O
Inżynieria reaktorów chemicznych
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5 Іспит O
Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 2 (studia II stopnia)
Сума аудиторних годин: 30
3 Залік O
Projektowanie procesów ekstrakcji metali krytycznych i strategicznych
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
4 Залік O
Hydrometalurgiczne metody otrzymywania materiałów
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5 Іспит O

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Przedmioty obieralne RiM (studia II stopnia) sem. 3
Сума аудиторних годин: 60
4 Залік O
Przedmioty obieralne RiM (studia II stopnia) językowe
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
4 Залік O
Seminarium specjalistyczne RiM (studia II stopnia)
Семінарські заняття: 30
2 Залік O
Praca dyplomowa
Дипломна робота: 0
20 Залік W