2019/2020 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Wydział Metali Nieżelaznych

brak

Celem kształcenia na kierunku Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych jest wypromowanie kadry inżynierskiej na potrzeby polskiego przemysłu branży metali nieżelaznych, w szczególności dla strategicznych działów gospodarki (przemysł elektroenergetyczny, transportowy, budowlany i medycyna). Zakres kształcenia dotyczy materiałów ma bazie miedzi, aluminium i innych metali nieżelaznych oraz technologie tradycyjnego ich przetwórstwa metodami przeróbki plastycznej.
Absolwent tego kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej we wszystkich krajowych i zagranicznych zakładach przemysłowych projektowania i przetwórstwa metali nieżelaznych, laboratoriach i instytutach badawczych, działach R&D oraz jednostkach naukowo-dydaktycznych.
Absolwent studiów II stopnia kierunku Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych może kontynuować kształcenie na studiach III stopnia w dyscyplinie inżynieria materiałowa oraz na wszystkich pokrewnych kierunkach związanych z inżynierią materiałową oraz inżynierią mechaniczną.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Beata Smyrak, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 76/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Літній семестр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Zaawansowane systemy zarządzania i kontroli jakości
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
3 Іспит O
Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 1 (studia II stopnia)
Сума аудиторних годин: 30
2 Залік O
Przedmioty obieralne semestr 1
Сума аудиторних годин: 135
9 Залік O
Podstawy zaawansowanych i niekonwencjonalnych technologii przetwórstwa metali nieżelaznych
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
Проектні заняття: 15
6 Іспит O
Techniki i technologie obróbki ubytkowej, przyrostowej i powierzchniowej
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
Семінарські заняття: 15
6 Іспит O
Techniki i technologie spajania i łączenia materiałów metalicznych
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4 Залік O

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Język obcy na poziomie B2+
Лекторат: 30
2 Іспит O
Ścieżki dyplomowania
Сума аудиторних годин: 225
21 Залік O
Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 2 (studia II stopnia)
Сума аудиторних годин: 30
3 Залік O
Przedmioty obieralne semestr 2
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
4 Залік O

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Seminarium specjalistyczne
Семінарські заняття: 30
2 Залік O
Przedmioty obieralne semestr 3
Сума аудиторних годин: 60
4 Залік O
Przedmioty obieralne: językowe
Сума аудиторних годин: 45
4 Залік O
Praca dyplomowa
Дипломна робота: 0
20 Залік W