2019/2020 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Wydział Metali Nieżelaznych

brak

Celem kształcenia na kierunku Inżynieria Produkcji i Jakości jest wypromowanie wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierskiej na potrzeby zakładów przemysłowych głównie branży metali nieżelaznych, ale również branż pokrewnych w zakresie prowadzenia procesów technologicznych z punktu widzenia zapotrzebowania materiałowego, zarządzania procesem produkcyjnym na poziomie techniczno-technologicznym, monitorowaniem jakości półwyrobów i wyrobów, a także umiejętności prowadzenia projektów i ich realizacji w warunkach zakładu. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej we wszystkich krajowych i zagranicznych zakładach przemysłowych projektowania i przetwórstwa metali nieżelaznych w charakterze menager produkcji, pracownika laboratoriów w zakładach przemysłowych i instytutach badawczych, działach R&D oraz w jednostkach naukowo – dydaktycznych. Absolwent studiów II stopnia kierunku Inżynieria Produkcji i Jakości może kontynuować kształcenie na studiach III stopnia w dyscyplinie inżynieria materiałowa oraz wszystkich pokrewnych dyscyplinach (inżynieria mechaniczna oraz w ograniczonym zakresie w dyscyplinie ekonomia i zarządzanie jakością).

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Krzysztof Żaba, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 75/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Літній семестр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 1 (studia II stopnia)
Сума аудиторних годин: 30
2 Залік O
Zaawansowane analizy statystyczne, planowanie eksperymentów i sieci neuronowe
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
4 Іспит O
Przedmioty obieralne semestr 1
Сума аудиторних годин: 135
9 Залік O
Zaawansowane procesy produkcyjne
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
5 Іспит O
Nowoczesne systemy osiągania konkurencyjnej doskonałości
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5 Іспит O
Zintegrowane systemy zarządzania
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
5 Іспит O

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Język obcy na poziomie B2+
Лекторат: 30
2 Іспит O
Przedmioty obieralne semestr 2
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
4 Залік O
Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 2 (studia II stopnia)
Сума аудиторних годин: 30
3 Залік O
Informacja i wiedza w firmie
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5 Іспит O
Strategia w firmie
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5 Іспит O
Zaawansowane systemy w logistyce i łańcuchu dostaw
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4 Іспит O
Organizacja systemów produkcyjnych w dobie przemysłu 4.0
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3 Залік O
Zaawansowane metody kontroli jakości procesów i wyrobów
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4 Залік O

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Przedmioty obieralne sem. 3
Сума аудиторних годин: 60
4 Залік O
Przedmioty obieralne w języku angielskim
Сума аудиторних годин: 45
4 Залік O
Praca dyplomowa
Дипломна робота: 0
20 Залік W
Seminarium specjalistyczne
Семінарські заняття: 30
2 Залік O