A A A

Увійди

pl | en | uk

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Program studiów I stopnia został ułożony w taki sposób, aby przekazać studentom podstawową wiedzę z zakresu szeroko rozumianej inżynierii materiałowej. W zależności od wybranej ścieżki kształcenia absolwenci uzyskują poszerzoną wiedzę w zakresie tworzyw metalicznych lub materiałów niemetalicznych (ceramicznych, polimerowych, itp).
Absolwenci znajdują zatrudnienie między innymi w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, wytwarzaniem, przetwarzaniem i zastosowaniem materiałów o specjalnych własnościach dla potrzeb nowoczesnych dziedzin przemysłu, w biurach projektowych, jednostkach kontroli jakości, laboratoriach badawczo-kontrolnych i jednostkach naukowych, jako niezależni konsultanci w zakresie projektowania, wytwarzania, przetwarzania i zastosowania materiałów, we wszystkich gałęziach przemysłu, przetwarzającego i stosującego metale i stopy metaliczne, materiały i tworzywa o specjalnych własnościach użytkowych, w przemyśle opartym na technologiach materiałów takich jak kompozyty, biomateriały, nanomateriały, materiały dla elektroniki, materiały dla ochrony przed korozją i dla ochrony środowiska, w branży motoryzacyjnej, lotniczej, budowlanej, chemicznej, kosmetycznej, w ramach własnej działalności gospodarczej w zakresie projektowania i zastosowania materiałów. Wydziały prowadzące studia na kierunku inżynieria materiałowa mogą poszczycić się ścisłą współpracą z licznymi zakładami przemysłowymi. Do najważniejszych firm, z którymi współpracują WIMiC oraz WIMiIP należą m.in.: ArcelorMittal Poland, KGHM Polska Miedź, CELSA GROUP, Toyota Motor Manufacturing Poland, CMC Zawiercie, a także instytuty badawcze: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach, ABB, Silvermedia, Asseco Poland, Comarch oraz Macrologic, SGL Group – The Carbon Company, Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej „Zapel”, Ceramika Paradyż, Zakłady Magnezytowe „Ropczyce”, Huta Szkła „Pilkington Polska”, Cementownia „Ożarów”, Grupa Lafarge, Górażdże Cement, Cemex Polska, Ferrocarbo, Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież”. Kierunek inżynieria materiałowa posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Corocznie kierunek inżynieria materiałowa znajduje się na pierwszym lub czołowych miejscach Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy”. Zdecydowana większość (ponad 90%) absolwentów kierunku znajduje pracę w ciągu poł roku od ukończenia studiów.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Paweł Pasierb, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 114/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Зимовий сместр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
1.0 Залік O
Лекція: 30
1.0 Залік O
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
4.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
Лабораторні заняття: 15
9.0 Іспит O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
2.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 60
10.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Сума аудиторних годин: 150
11.0 O
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5.0 O
Семінарські заняття: 30
1.0 O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
Лабораторні заняття: 30
9.0 Іспит O
Лекторат: 30
- O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекторат: 45
- O
Лекція: 45
Лабораторні заняття: 30
Семінарські заняття: 30
8.0 Іспит O
Лекція: 45
Семінарські заняття: 45
7.0 Іспит O
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Семінарські заняття: 30
2.0 O
Лекція: 30
Семінарські заняття: 30
7.0 Іспит O
Основи механіки та конструкції машин
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
Семінарські заняття: 15
5.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Польові заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
5.0 Іспит O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 45
Семінарські заняття: 30
8.0 Іспит O
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Семінарські заняття: 30
5.0 Іспит O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
3.0 Залік O
Семінарські заняття: 30
2.0 O
Лекторат: 60
5.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
6.0 Іспит O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 45
6.0 Іспит O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
Семінарські заняття: 15
6.0 Іспит O
Лекція: 30
Семінарські заняття: 30
4.0 Залік O
Семінарські заняття: 60
2.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 60
Семінарські заняття: 30
4.0 O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
Семінарські заняття: 15
5.0 Іспит O
Професійна практика: 0
4.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
Семінарські заняття: 15
5.0 Іспит O
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
Семінарські заняття: 30
3.0 Залік O
Семінарські заняття: 30
1.0 Залік O
Семінарські заняття: 30
3.0 O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
Семінарські заняття: 15
5.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
3.0 Іспит O
Лабораторні заняття: 60
3.0 Залік O
Семінарські заняття: 15
1.0 Залік O
Лекція: 30
2.0 Залік O
Семінарські заняття: 15
1.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
Семінарські заняття: 15
4.0 Іспит O
Лекція: 15
Семінарські заняття: 15
1.0 Залік O
Дипломний проект: 0
15.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором