A A A

Увійди

pl | en | uk

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Kierunek Geofizyka ma na celu wykształcenie absolwentów o wysokich kwalifikacjach zawodowych, gotowych do sprostania wymogom stawianym przed inżynierem zarówno w regionie, Polsce, jak i innych krajach Europy i Świata. Absolwenci są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach geofizycznych, geologicznych i górniczych. Posiadają też kwalifikacje pozwalające podjąć pracę naukową w szkołach wyższych, instytutach PAN i jednostkach badawczo-rozwojowych.
Absolwenci kierunku Geofizyka znajdą pracę w przedsiębiorstwach o profilu geofizycznym i geologicznym oraz górniczym. Mogą samodzielnie pracować w terenie prowadząc prace pomiarowe. Mogą także pracować jako projektanci systemów do przetwarzania i interpretacji danych geofizycznych oraz geologiczno-górniczych. Ponadto mogą podjąć pracę w obserwatoriach geofizycznych oraz obsługiwać sieci sejsmometryczne w kopalniach węgla kamiennego i miedzi.
Jako osoby posiadające dobrą znajomość nauk ścisłych oraz narzędzi informatycznych mogą podjąć pracę także w innych instytucjach wymagających wyższego wykształcenia technicznego.

Opiekun kierunku: dr inż. Anna Kwietniak

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 113/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Зимовий сместр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Математика I
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6.0 Іспит O
Лабораторні заняття: 30
2.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3.0 Залік O
Лабораторні заняття: 30
2.0 Залік O
Лекція: 30
Тренінги: 15
3.0 Залік O
Захальна геологія
Лекція: 30
Практичні заняття: 30
4.0 Іспит O
Лекція: 15
Практичні заняття: 30
2.0 Залік O
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 30
6.0 Іспит O
Лабораторні заняття: 30
2.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
4.0 Залік O
Лекція: 45
Лабораторні заняття: 30
6.0 Іспит O
Математика II
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6.0 Іспит O
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Лабораторні заняття: 30
2.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 45
7.0 Іспит O
Лабораторні заняття: 45
3.0 Залік O
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
2.0 Залік O
Лекторат: 30
- O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4.0 Іспит O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 45
6.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6.0 Іспит O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
4.0 Іспит O
Практичні заняття: 15
- Залік O
Лекція: 30
2.0 O
Лабораторні заняття: 75
5.0 O
Лекторат: 45
- O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4.0 Іспит O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 45
4.0 Іспит O
Практичні заняття: 15
- Залік O
Лекція: 45
Лабораторні заняття: 45
6.0 Іспит O
Лекція: 30
2.0 Залік O
Лекція: 15
Практичні заняття: 15
2.0 Залік O
Аудиторні заняття: 30
3.0 O
Лабораторні заняття: 60
4.0 O
Лекторат: 60
5.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 45
Лабораторні заняття: 45
6.0 Іспит O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5.0 Іспит O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 45
5.0 Залік O
Лекція: 30
2.0 Залік O
Лекція: 30
2.0 Залік O
Лекція: 60
4.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Професійна практика: 0
4.0 Залік O
Практичні заняття: 60
3.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 45
4.0 Іспит O
Лекція: 45
Лабораторні заняття: 30
4.0 Іспит O
Лекція: 60
5.0 O
Лекція: 30
2.0 O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
3.0 O
Лабораторні заняття: 45
3.0 O
Проектні заняття: 30
2.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Дипломний проект: 0
15.0 Залік O
Семінарські заняття: 15
1.0 Залік O
Сума аудиторних годин: 80
9.0 O
Сума аудиторних годин: 45
3.0 O
Лекція: 30
2.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором