brak

Celem programu studiów pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa jest budowanie wiedzy inżynierskiej studentów rozumianej jako poparta na podstawach teoretycznych zdolność do rozwiązywania praktycznych problemów inżynierskich. Absolwent studiów I stopnia na kierunku Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa potrafi: dokonać doboru materiałów inżynierskich do różnych zastosowań, technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów, jest przygotowany do udziału w projektowaniu materiałowym oraz do współpracy z eksploatatorami materiałów inżynierskich, konstruktorami i specjalistami z zakresu projektowania, wytwarzania, przetwórstwa i zastosowania materiałów inżynierskich, formułować racjonalne wnioski dotyczące stosowania materiałów inżynierskich w różnych produktach, posiada umiejętności korzystania z informacji technicznej, potrafi wykorzystać narzędzia informatyczne do analizy i przetwarzania danych, pracować indywidualnie i w zespole. Studia na kierunku Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa przygotowują do pracy w interdyscyplinarnych zespołach, które projektują, wytwarzają maszyny i urządzenia z wykorzystaniem innowacyjnych materiałów konstrukcyjnych. Wielodziedzinowa wiedza pomaga absolwentom programu komunikować się z innymi inżynierami w trakcie rozwiązywania praktycznych, złożonych problemów technicznych. Absolwenci po zrealizowaniu programu są przygotowani do pracy w: jednostkach projektowych, instytucjach badawczo-rozwojowych, a także w firmach produkujących lub wykorzystujących w swojej produkcji nowoczesne materiały konstrukcyjne. Absolwenci są również przygotowani do kontynuowania nauki na poziomie magisterskim, zarówno na macierzystej uczelni (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki oferuje kontynuację studiów na drugim stopniu na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn na specjalności Materiały Konstrukcyjne).

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Ryszard Machnik, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 112/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Зимовий сместр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Wychowanie fizyczne 1
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Techniki informatyczne
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4 Залік O
Moduł HS przedmioty humanistyczno-społeczne
Лекція: 30
2 Залік O
Fizyka 1
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 14
4 Залік O
Podstawy inżynierii maszyn
Лекція: 26
Семінарські заняття: 10
2 Залік O
Techniki wytwarzania
Лекція: 14
Аудиторні заняття: 14
3 Іспит O
Matematyka 1
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 45
9 Іспит O
Chemia
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
6 Іспит O

Літній семестр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Elektrotechnika i elektronika
Лекція: 26
Лабораторні заняття: 14
2 Залік O
Język obcy - zal
Лекторат: 30
- Залік O
Wychowanie fizyczne 2
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Matematyka 2
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 45
9 Іспит O
Mechanika 1
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
4 Залік O
Podstawy nauki o materiałach
Лекція: 26
Лабораторні заняття: 24
4 Іспит O
Zapis konstrukcji
Лекція: 26
Проектні заняття: 28
4 Залік O
Chemia organiczna
Лекція: 26
Лабораторні заняття: 24
2 Залік O
Fizyka 2
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
5 Іспит O

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Technologie wytwarzania
Лекція: 26
Аудиторні заняття: 14
Лабораторні заняття: 14
4 Іспит O
Podstawy wytrzymałości materiałów
Лекція: 26
Аудиторні заняття: 26
4 Залік O
Mechanika 2
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
6 Іспит O
Termodynamika
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 26
Лабораторні заняття: 14
7 Іспит O
Napędy maszyn
Лекція: 26
Аудиторні заняття: 14
Лабораторні заняття: 14
4 Залік O
Język obcy - zal
Лекторат: 45
- Залік O
Wychowanie fizyczne 3
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Materiały ceramiczne
Лекція: 26
Лабораторні заняття: 14
3 Залік O
Grafika inżynierska
Проектні заняття: 28
2 Залік O

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Wytrzymałość elementów maszyn
Лекція: 26
Аудиторні заняття: 26
Лабораторні заняття: 14
6 Іспит O
OCENA KOŃCOWA z języka obcego
Лекторат: 60
5 Іспит O
Podstawy projektowania materiałów
Лекція: 26
Аудиторні заняття: 14
Лабораторні заняття: 14
4 Іспит O
Materiały kompozytowe
Лекція: 26
Семінарські заняття: 14
3 Залік O
Podstawy automatyki
Лекція: 26
Аудиторні заняття: 14
Лабораторні заняття: 14
4 Залік O
Podstawy konstrukcji maszyn
Лекція: 26
Лабораторні заняття: 14
Проектні заняття: 26
5 Іспит O
Metrologia i systemy pomiarowe
Лекція: 20
Аудиторні заняття: 16
Лабораторні заняття: 18
3 Залік O

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Moduł obieralny IMiM 1
Сума аудиторних годин: 40
3 Залік O
Moduł obieralny IMiM 2
Сума аудиторних годин: 54
4 Залік O
Projektowanie maszyn
Лекція: 14
Проектні заняття: 26
4 Іспит O
Mechanika płynów
Лекція: 26
Аудиторні заняття: 14
Лабораторні заняття: 14
4 Залік O
Inżynierskie oprogramowanie komputerowe
Лекція: 14
Проектні заняття: 26
3 Залік O
Metody obliczeniowe i planowanie eksperymentu
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 14
Лабораторні заняття: 14
4 Залік O
Procesy i technologie ceramiczne
Лекція: 26
Аудиторні заняття: 26
Лабораторні заняття: 26
5 Іспит O
Badania operacyjne i eksploatacyjne
Лекція: 28
Проектні заняття: 14
3 Залік O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Praca przejściowa IM
Контрольні та перехідні роботи: 42
3 Залік O
Praktyki studenckie
Професійна практика: 0
4 Залік W
Maszyny i urządzenia technologiczne
Лекція: 26
Лабораторні заняття: 14
3 Залік O
Maszyny i urządzenia energetyczne
Лекція: 26
Лабораторні заняття: 14
3 Залік O
Polimery
Лекція: 26
Проектні заняття: 26
4 Іспит O
Maszyny i urządzenia transportowe
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 12
Проектні заняття: 12
4 Залік O
Eksploatacja maszyn
Лекція: 14
Семінарські заняття: 14
2 Залік O
Inżynieria maszyn i procesów
Лекція: 26
Лабораторні заняття: 16
Проектні заняття: 18
4 Іспит O
Metody badań materiałów
Лекція: 26
Аудиторні заняття: 14
Лабораторні заняття: 14
3 Залік O

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Blok modułów obieralnych w języku obcym_I
Сума аудиторних годин: 30
3 Залік O
HS humanistyczno - społeczne IMiM
Сума аудиторних годин: 30
2 Залік O
Seminarium dyplomowe IM
Семінарські заняття: 15
2 Залік O
Moduł obieralny IMiM 1
Сума аудиторних годин: 38
3 Залік O
Obieralny pozakierunkowy
Сума аудиторних годин: 24
2 Залік O
HS - humanistyczno-społeczne - Zarządzanie BM IE
Сума аудиторних годин: 28
3 Залік O
Projekt dyplomowy
Дипломна робота: 0
15 Залік W