brak

Celem programu studiów I stopnia w na kierunku Inżynieria Mechatroniczna jest budowanie wiedzy inżynierskiej studentów rozumianej jako poparta na podstawach teoretycznych zdolność do rozwiązywania praktycznych problemów inżynierskich.
Studia na kierunku przygotowują do pracy w interdyscyplinarnych zespołach, które projektują, wytwarzają i / lub wykorzystują różne układy mechatroniczne. Wielodziedzinowa wiedza pomaga absolwentom programu komunikować się z innymi inżynierami w trakcie rozwiązywania praktycznych, złożonych problemów technicznych.
Absolwenci programu są przygotowani do pracy w: jednostkach projektowych, instytucjach badawczo-rozwojowych, a także w firmach produkujących lub wykorzystujących urządzenia mechatroniczne.
Absolwenci są również przygotowani do kontynuowania nauki na poziomie magisterskim, zarówno na macierzystej uczelni (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, oferuje kierunek Inżynieria Mechatroniczna drugiego stopnia), jak i na innych wydziałach lub uniwersytetach w Polsce lub za granicą.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Piotr Kohut, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 112/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Зимовий сместр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Ekonomia
Лекція: 28
2 Залік O
Podstawy informatyki
Лекція: 45
Лабораторні заняття: 28
5 Іспит O
Wychowanie fizyczne 1
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Matematyka 1
Лекція: 60
Аудиторні заняття: 90
13 Іспит O
Fizyka 1
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
4 Залік O
Chemia
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
6 Іспит O

Літній семестр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Mechanika 1
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5 Залік O
Wychowanie fizyczne 2
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Język obcy 1
Сума аудиторних годин: 0
- Залік W
Podstawy nauki o materiałach
Лекція: 36
Лабораторні заняття: 24
5 Іспит O
Sieci komputerowe i bazy danych
Лабораторні заняття: 28
3 Залік O
Fizyka 2
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 30
Лабораторні заняття: 15
8 Іспит O
Matematyka 2
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5 Іспит O
Podstawy mechatroniki
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 28
Проектні заняття: 28
4 Залік O

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Mechanika 2
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5 Іспит O
Wytrzymałość materiałów
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 26
Лабораторні заняття: 15
5 Іспит O
Techniki wytwarzania
Лекція: 14
Аудиторні заняття: 14
2 Залік O
Język obcy 2
Сума аудиторних годин: 0
- Залік W
Wychowanie fizyczne 3
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Zapis konstrukcji
Лекція: 26
Проектні заняття: 42
5 Залік O
Podstawy automatyki
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 20
Лабораторні заняття: 14
5 Іспит O
Metody numeryczne i statystyka
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 14
Лабораторні заняття: 14
4 Залік O
Technologie obróbki metali i tworzyw sztucznych
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 26
2 Залік O

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Przetwarzanie sygnałów i identyfikacja
Сума аудиторних годин: 0
15 Залік W
Język obcy 3
Сума аудиторних годин: 0
5 Залік W
Podstawy elektroniki
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4 Залік O
Podstawy konstrukcji mechanizmów urządzeń mechatronicznych
Лекція: 48
Лабораторні заняття: 14
Проектні заняття: 39
8 Іспит O

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Robotyka
Сума аудиторних годин: 0
13 Залік W
Wirtualne prototypowanie w projektowaniu
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 42
4 Залік O
Mechatroniczne systemy wykonawcze, sensoryczne i sterujące
Лекція: 65
Лабораторні заняття: 60
Проектні заняття: 44
15 Іспит O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Praktyka zawodowa
Професійна практика: 0
4 Залік W
Projektowanie mechatroniczne
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 20
Проектні заняття: 22
5 Залік O
Teoria sterowania
Лекція: 42
Аудиторні заняття: 28
Лабораторні заняття: 34
9 Іспит O
Programowanie obiektowe i inżynieria oprogramowania
Лекція: 42
Лабораторні заняття: 70
Проектні заняття: 14
10 Іспит O

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Prawo i twórczość w technice
Сума аудиторних годин: 0
2 Залік W
Projekt dyplomowy
Дипломна робота: 0
15 Залік W
Komputerowe wspomaganie wytwarzania
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 28
Проектні заняття: 10
4 Залік O
Seminarium dyplomowe
Семінарські заняття: 15
1 Залік O
Blok modułów obieralnych specjalistycznych
Сума аудиторних годин: 0
2 Залік W
Przedsiębiorczość i zarządzanie
Сума аудиторних годин: 0
2 Залік W
Blok obieralny modułów obcojęzycznych
Сума аудиторних годин: 0
4 Залік W