brak

Zgodnie ze światowymi trendami w elektronice, w treściach kształcenia na kierunku Elektronika występują zagadnienia: automatyzacji pomiarów, projektowania systemów elektronicznych w oparciu o specjalizowane układy scalone, projektowania układów scalonych ASIC, projektowania układów cyfrowanych w FPGA, techniki mikroprocesorowej, sprzętowej implementacji algorytmów, energoelekroniki, techniki sensorowej, kompatybilności elektromagnetycznej oraz bezpieczeństwa funkcjonalnego. Oferowane treści kształcenia charakteryzują się dużą różnorodnością pozwalając studentom zdobyć kompetencje w dziedzinach także spoza głównego nurtu badań naukowych, prowadzonych na Wydziale. Absolwenci studiów Elektronika często kontynuują dalsze kształcenie na Elektronice i Telekomunikacji, Teleinformatyce, Informatyce, a nawet Elektrotechnice. Firmami zatrudniającymi absolwentów tego kierunku są m.in.: Motorola Solutions, Fideltronik, COMARCH, Ericson, Alleiron, ELSTA ELEKTRONIKA, CISCO, Energy Micro AS, Nokia, Semihalf, EC System, AV System, Metronic AKP.

Opiekun kierunku: dr inż. Jacek Kołodziej

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 110/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Зимовий сместр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Probabilistyka i statystyka
Лекція: 20
Аудиторні заняття: 14
3 Залік O
Podstawy informatyki
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 28
Проектні заняття: 18
5 Залік O
Analiza matematyczna 1
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 45
6 Іспит O
Algebra
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5 Іспит O
Wprowadzenie do elektroniki
Лекція: 20
Лабораторні заняття: 14
Проектні заняття: 10
5 Залік O
Fizyka 1
Лекція: 42
Аудиторні заняття: 28
Лабораторні заняття: 26
6 Іспит O
Wychowanie fizyczne 1
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O

Літній семестр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Inżynierskie techniki obliczeniowe
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 16
3 Залік O
Cyfrowe układy elektroniczne 1
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 14
4 Залік O
Języki obce
Лекторат: 30
- Залік O
Wychowanie fizyczne 2
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Analiza obwodów 1
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
6 Іспит O
Analiza matematyczna 2
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4 Іспит O
Miernictwo elektroniczne
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 14
3 Залік O
Języki programowania
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 14
Проектні заняття: 12
4 Залік O
Fizyka 2
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
6 Іспит O

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Przedmiot ekonomiczny
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 14
3 Залік O
Programowanie obiektowe
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 14
Проектні заняття: 14
3 Залік O
Wychowanie fizyczne 3
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Analiza obwodów 2
Лекція: 14
Аудиторні заняття: 14
Лабораторні заняття: 14
4 Іспит O
Automatyka przemysłowa
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 14
Проектні заняття: 14
3 Залік O
Elementy elektroniczne
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
6 Іспит O
Cyfrowe układy elektroniczne 2
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 14
Проектні заняття: 14
4 Іспит O
Teoria sygnałów
Лекція: 26
Аудиторні заняття: 14
Лабораторні заняття: 14
5 Іспит O
Чисельні методи
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 14
2 Залік O
Języki obce
Лекторат: 45
- Залік O

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Języki obce - kurs z egzaminem
Лекторат: 60
5 Іспит O
Systemy kontrolno-pomiarowe
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 14
2 Залік O
Przedmiot humanistyczny
Лекція: 28
Проектні заняття: 8
2 Залік O
Analogowe układy elektroniczne
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
Лабораторні заняття: 15
4 Іспит O
Symulacja układów elektronicznych
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 14
3 Залік O
Wprowadzenie do techniki sensorowej
Лекція: 24
Лабораторні заняття: 20
3 Іспит O
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 24
4 Іспит O
Systemy mikroprocesorowe I
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 14
Проектні заняття: 14
3 Залік O
Podstawy transmisji danych
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 24
4 Іспит O

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Projektowanie systemów cyfrowych
Лекція: 26
Лабораторні заняття: 14
Проектні заняття: 14
4 Іспит O
Podstawy transmisji światłowodowej
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 28
2 Залік O
Podstawy mechaniki i rysunku technicznego E
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 14
2 Залік O
IEL-1-s Blok obieralny sem 5
Сума аудиторних годин: 72
6 Залік O
Podstawy mikroelektroniki
Лекція: 20
Лабораторні заняття: 20
3 Залік O
Systemy i układy elektroniczne
Лекція: 28
Проектні заняття: 30
5 Іспит O
Design Laboratory
Проектні заняття: 28
3 Залік W
Systemy mikroprocesorowe II
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 20
Проектні заняття: 10
5 Іспит O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Projektowanie urządzeń elektronicznych
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 20
Проектні заняття: 10
3 Іспит O
IEL-1-s Blok obieralny sem 6
Сума аудиторних годин: 144
12 Залік O
Praktyka kierunkowa
Професійна практика: 0
4 Залік O
Projektowanie układów scalonych
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
3 Залік O
Pracownia dyplomowa
Проектні заняття: 14
2 Залік W
Sieci transmisji danych
Лекція: 28
Проектні заняття: 26
3 Іспит O
Technika mikrofalowa i antenowa
Лекція: 24
Лабораторні заняття: 24
3 Залік O

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Seminarium dyplomowe
Семінарські заняття: 15
3 Залік O
Repetytorium dyplomowe
Семінарські заняття: 14
3 Залік O
Projekt dyplomowy
Дипломна робота: 0
15 Залік O
IEL-1-s Blok obieralny sem 7
Сума аудиторних годин: 114
9 Залік O