A A A

Увійди

pl | en | uk

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Studenci kierunku Teleinformatyka otrzymują nowoczesne wykształcenie inżynierskie, zarówno odstawowe, jak i specjalistyczne, dzięki czemu po ukończeniu studiów stają się pożądanymi kandydatami na rynku pracy i stanowią podstawę kadry inżynierskiej dla firm z branży IT. Studia realizują koncepcję kształcenia opartego na poszerzonej bazie przedmiotów podstawowych dających możliwość późniejszego profilowania i specjalizacji. Program kształcenia na stopniu inżynierskim powstał we współpracy z wiodącymi firmami z branży IT i uzyskał akceptację MNiSW jako kierunek unikatowy, w którym uwzględniono wnioski płynące z raportu Ernst & Young dotyczącego oczekiwanych kwalifikacji i kompetencji absolwentów. Stała współpraca z firmami (m.in. Akamai, Cisco, Comarch, Dreamlab, Ericsson, Intel, Motorola, Nokia, Orange) w zakresie modyfikacji oraz unowocześniania zajęć dydaktycznych sprawia, że absolwenci kierunku Teleinformatyka są cenionymi specjalistami, poszukiwanymi przez operatorów sieci komórkowych, dostawców usług internetowych, producentów oprogramowania dla sieci telekomunikacyjnych i systemów teleinformatycznych.

Opiekun kierunku: dr inż. Michał Wągrowski

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 110/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Зимовий сместр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 7
1.0 Залік O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3.0 Залік O
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5.0 Іспит O
Математичний аналіз
Лекція: 56
Аудиторні заняття: 56
8.0 Іспит O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
4.0 Іспит O
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
4.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 20
Лабораторні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 24
Лабораторні заняття: 16
3.0 Залік O
Лекторат: 30
- O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4.0 Іспит O
Лекція: 60
Аудиторні заняття: 30
Лабораторні заняття: 30
12.0 Іспит O
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
4.0 Іспит O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
Проектні заняття: 15
4.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 22
5.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5.0 Іспит O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4.0 Іспит O
Лекторат: 45
- O
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5.0 Іспит O
Лабораторні заняття: 30
3.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекторат: 60
5.0 O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4.0 Іспит O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 20
2.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4.0 Іспит O
Лабораторні заняття: 20
Проектні заняття: 10
3.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 20
Проектні заняття: 10
4.0 Залік O
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
4.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Сума аудиторних годин: 144
12.0 O
Проектні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
4.0 Іспит O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 20
Проектні заняття: 10
4.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 24
Проектні заняття: 6
4.0 Іспит O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
3.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Сума аудиторних годин: 271
20.0 O
Сума аудиторних годин: 28
2.0 O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2.0 Іспит O
Аудиторні заняття: 18
2.0 Залік O
Дипломна практика: 0
4.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Сума аудиторних годин: 121
9.0 O
Лекція: 28
2.0 Залік O
Дипломна робота: 0
15.0 Залік O
Лекція: 6
Проектні заняття: 46
2.0 Залік O
Семінарські заняття: 30
2.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором