A A A

Увійди

pl | en | uk

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W KRYMINALISTYCE (KIERUNEK WSPÓLNY - WIEIT, WH, WIMIC)

Absolwent kierunku posiada wiedzę z zakresu: podstaw taktyki i techniki kryminalistycznej, stosowanej informatyki śledczej, sposobów pozyskiwania, zabezpieczenia, badania oraz wykorzystywania śladów kryminalistycznych, w tym zwłaszcza śladów cyfrowych, identyfikacji zagrożeń dla bezpieczeństwa powszechnego i osobistego w tym w cyberprzestrzeni, ochrony informacji niejawnych, danych osobowych i pozyskiwania oraz analizy źródeł informacji. Ponadto absolwent kierunku legitymuje się niezbędną wiedzą z zakresu prawa, a także rozszerzoną wiedzą o sposobach działania organów ochrony prawnej i w zakresie środowiska technologii cyfrowych. Absolwent ścieżki związanej z analityką kryminalistyczną posiada gruntowną wiedzę o profilu chemiczno-biologicznym na bazie ultraczułych metod analitycznych, potrafią samodzielnie realizować zadania we współpracy z innymi zespołami. Absolwenci mogą pracować jako analitycy danych, specjaliści od odzyskiwania danych, audytorzy, integratorzy technologii, pracownicy kancelarii tajnych, a także technicy kryminalistyczni i pracownicy laboratoriów kryminalistycznych, chemicznych, farmaceutycznych, biotechnologicznych, funkcjonariusze i pracownicy cywilni służb państwowych. Ponadto absolwenci mogą być zatrudniani jako specjaliści z zakresu bezpieczeństwa i bezpieczeństwa cyfrowego.

Opiekun kierunku: dr Paweł Chodak

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 119/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Зимовий сместр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Wychowanie fizyczne 1/3
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Elementy prawa konstytucyjnego i praw człowieka
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2.0 Залік O
Analiza 1
Лекція: 42
Аудиторні заняття: 42
6.0 Іспит O
Społeczeństwo-technologia-nauka
Лекція: 30
2.0 Залік O
Wstęp do prawoznawstwa i podstawowych instytucji prawnych
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
3.0 Іспит O
Podstawy prawa karnego
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3.0 Іспит O
Podstawy postępowania karnego
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
3.0 Іспит O
Podstawy informatyki
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 14
Проектні заняття: 14
4.0 Залік O
Algebra
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
5.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Wychowanie fizyczne 2/3
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Chemia
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
Семінарські заняття: 15
6.0 Іспит O
Wprowadzenie do kryminalistyki
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
3.0 Іспит O
Analiza 2
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
4.0 Іспит O
Fizyka 1
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 28
6.0 Іспит O
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 1/3
Лекторат: 30
- Залік O
Wprowadzenie do informatyki śledczej
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4.0 Іспит O
Ustrój organów ochrony prawnej
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
3.0 Залік O
Algorytmy i struktury danych
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 14
Проектні заняття: 14
3.0 Залік O
Probablistyka i statystyka
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
3.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Ścieżka kształcenia: Analityka kryminalistyczna
Сума аудиторних годин: 120
8.0 W
Ścieżka kształcenia: Analityka śledcza
Сума аудиторних годин: 112
8.0 W
Wychowanie fizyczne 3/3
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Podstawy analizy informacji
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
3.0 Іспит O
Wprowadzenie do kryminologii
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
4.0 Іспит O
Wprowadzenie do ekspertyzy kryminalistycznej
Лекція: 30
2.0 Залік O
Fizyka 2
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 22
Лабораторні заняття: 21
6.0 Іспит O
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 2/3
Лекторат: 45
- Залік O
Analiza miejsca zdarzenia
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3.0 Залік O
Języki programowania i algorytmy
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 14
Проектні заняття: 14
3.0 Залік O
Podstawy etyki
Семінар: 15
1.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Podstawy analityki kryminalnej
Лекція: 20
Лабораторні заняття: 40
4.0 Іспит O
Globalizacja. Nowe wyzwania współczesnego świata
Лекція: 30
2.0 Залік O
Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
3.0 Іспит O
Ścieżka kształcenia: Analityka śledcza
Сума аудиторних годин: 142
8.0 W
Ścieżka kształcenia: Analityka kryminalistyczna
Сума аудиторних годин: 120
8.0 W
Informacja kryminalna
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2.0 Залік O
Programowanie systemów wbudowanych
Лекція: 20
Лабораторні заняття: 18
Проектні заняття: 10
3.0 Залік O
Programowanie i projektowanie obiektowe
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 14
Проектні заняття: 14
3.0 Залік O
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 3/3
Лекторат: 60
5.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Instytucja biegłego sądowego
Лекція: 15
1.0 Залік O
Sieci transmisji danych
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
3.0 Іспит O
Pozyskiwanie, zabezpieczanie i analiza danych cyfrowych
Лекція: 20
Проектні заняття: 20
2.0 Залік O
Komunikacja interpersonalna i praca zespołowa
Лекція: 8
Тренінги: 16
2.0 Залік O
Psychologia osobowości i psychopatologia
Лекція: 30
3.0 Іспит O
Ścieżka kształcenia: Analityka śledcza
Сума аудиторних годин: 126
8.0 W
Podstawy psychologii śledczej i sądowej
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
6.0 Іспит O
Bezpieczeństwo państwa
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3.0 Іспит O
Ścieżka kształcenia: Analityka kryminalistyczna
Сума аудиторних годин: 120
8.0 W
Polityka karna państwa
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Ścieżka kształcenia_semestr 6: Analityka kryminalistyczna
Сума аудиторних годин: 150
11.0 W
Praktyka
Професійна практика: 0
4.0 Залік O
Krajowe zasoby informacyjne
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
4.0 Залік O
Szpiegostwo przemysłowe
Лекція: 30
2.0 Залік O
Analiza danych i uczenie maszynowe
Лекція: 28
Проектні заняття: 28
5.0 Залік O
Ścieżka kształcenia_semestr 6: Analityka śledcza
Сума аудиторних годин: 210
11.0 W
Ochrona danych osobowych
Лекція: 30
2.0 Залік O
Ochrona informacji niejawnej
Лекція: 30
2.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Przedmiot obieralny (UBPO) 2 ECTS
Лекція: 30
2.0 O
Ścieżka kształcenia_semestr 7: Analityka kryminalistyczna
Сума аудиторних годин: 30
18.0 W
Ścieżka kształcenia_semestr 7: Analityka śledcza
Сума аудиторних годин: 30
18.0 W
Przedmiot obieralny w języku obcym (UBPO)
Лекція: 30
4.0 O
Przedmiot obieralny 3ECTS
Сума аудиторних годин: 30
3.0 O
Blok przedmotów obieralnych: Przedmiot fakultatywny
Сума аудиторних годин: 30
3.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором