A A A

Увійди

pl | en | uk

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Kierunek Cyberbezpieczeństwo dostarczy absolwentów, którzy będą niezbędnymi ogniwami pozwalającymi realizować kierunki rozwoju gospodarki Polski zapisane w strategicznych dokumentach takich jak choćby w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W ten sposób kierunek cyberbezpieczeństwo wpisuje się nie tylko w misję AGH, wydziału IEiT, ale i szerzej w strategiczne kierunki rozwoju Polski, a nawet Europy.
Wskazać można kilka obszarów (jest to lista przykładowa, nie wyczerpująca) zatrudnienia absolwentów:
- podmioty gospodarcze: każda współczesna firma musi dbać o bezpieczeństwo swoich systemów i sieci teleinformatycznych, aby realizować swoje zadania. Natomiast ze względów regulacyjnych, wiele sektorów będzie musiało (pod groźbą sankcji) zatrudniać lub wynajmować specjalistów w tej dziedzinie. Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa wskazuje 6 sektorów podzielonych na wiele podsektorów (energia, transport, ochrona zdrowia, bankowość i infrastruktura rynków finansowych, zaopatrzenie w wodę pitną i jej dystrybucja, infrastruktura cyfrowa) oraz dostawców usług cyfrowych, którzy będą musieli realizować wiele działań w obszarze cyberbezpieczeństwa. Regulacje dotyczą także podmiotów zakwalifikowanych jako operatorzy infrastruktury krytycznej (11 sektorów) oraz przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Warto zauważyć, że otwiera to rynek zarówno na potencjalnych pracowników tych przedsiębiorstw, ale także na rozwój nowych firm, które zewnętrznie mogą dostarczać owych usług. Wszystkie podmioty gospodarcze muszą sprostać także wyzwaniom związanym z ochroną danych osobowych;
- instytucje publiczne, administracja publiczna: rządowa i samorządowa: ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, jak i wcześniejsze regulacje, wymagają, aby działania w zakresie cyberbezpieczeństwa podejmowały także podmioty publiczne. Możliwości w tym zakresie wykraczają jednak poza ten tradycyjny wymiar. Coraz częściej podmioty te potrzebują pracowników, którzy posiadać będą nie tylko wiedzę techniczną, ale rozumieć będą procesy związane z politykami publicznymi i tym jak wpływa na nie cyberbezpieczeństwo. Otwiera to zupełnie nowe możliwości dla absolwentów, którzy kreować będą działania i decyzje związane z takimi obszarami jak bezpieczeństwo, polityka zagraniczna, polityka ekonomiczna, rozwiązania legislacyjne itd.;
- organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo: wszystkie organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo – zarówno wewnętrzne oraz zewnętrzne – poszukują specjalistów mających wiedzę oraz umiejętności z zakresu cyberbezpieczeństwa. Wiąże się to z koniecznością przeciwdziałaniu takim zagrożeniom jak cyberprzestępczość, cyberterroryzm, cyberszpiegostwo itd. Potencjalne miejsca zatrudnienia absolwentów to m.in.: policja, służby specjalne, wojsko.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Paweł Topa, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 111/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Зимовий сместр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 20
Аудиторні заняття: 15
3.0 Залік O
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4.0 Залік O
Лекція: 42
Аудиторні заняття: 42
6.0 Іспит O
Лекція: 42
Аудиторні заняття: 42
6.0 Іспит O
Лекція: 30
3.0 Іспит O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
3.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекторат: 30
- O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2.0 Залік O
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4.0 Залік O
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
5.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6.0 Іспит O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4.0 Іспит O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 20
2.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4.0 Іспит O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекторат: 45
- O
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3.0 Іспит O
Сума аудиторних годин: 100
7.0 O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
6.0 Іспит O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
6.0 Іспит O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
3.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
4.0 Іспит O
Лекторат: 60
5.0 O
Сума аудиторних годин: 60
6.0 O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
3.0 Іспит O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 30
4.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
4.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
4.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
Проектні заняття: 15
6.0 Залік O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
Семінарські заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
Проектні заняття: 15
4.0 Іспит O
Сума аудиторних годин: 150
12.0 O
Лабораторні заняття: 30
3.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
3.0 Залік O
Сума аудиторних годин: 125
9.0 O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
3.0 Іспит O
Лабораторні заняття: 30
2.0 Залік O
Професійна практика: 0
4.0 Залік O
Лекція: 20
Лабораторні заняття: 20
Проектні заняття: 10
4.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Сума аудиторних годин: 180
12.0 O
Проектні заняття: 30
3.0 Залік O
Дипломна робота: 0
15.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором