A A A

Увійди

pl | en | uk

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

Kształcenie na kierunku Inżynieria Ciepła ma charakter interdyscyplinarny, oparty na podstawach chemii, fizyki, mechaniki, inżynierii materiałowej i ekonomii oraz zagadnieniami techniki cieplnej, m.in. wymiany ciepła, spalania, ruchu cieczy elastycznej, urządzeń cieplnych, modelowania matematycznego i symulacji numerycznych procesów transportu ciepła i masy, a także zagadnienia gospodarki energetycznej i efektywności energetycznej urządzeń cieplnych, czy też zagadnienia związane z odnawialnymi źródłami energii. Realizacja programu studiów pozwala przekazać absolwentom wiedzę z zakresu nadawania powierzchni wyrobów wysokiej odporności na wszelkiego rodzaju zużycie. Istnieje duże zapotrzebowanie rynku na specjalistów potrafiących wytwarzać i kontrolować wszelkiego rodzaju pokrycia. Program nauczania na tej specjalności, poza przedmiotami typowymi dla kierunków technicznych zawiera przedmioty, omawiające zjawiska zachodzące na powierzchni materiałów w czasie ich produkcji, uszlachetniania i eksploatacji. W szczególności obejmuje on procesy wytwarzania warstw powierzchniowych i powłok o innych, znacznie lepszych niż podłoża, własnościach głównie antykorozyjnych, antyzmęczeniowych, antyciernych, o szczególnych własnościach elektrycznych, magnetycznych, optycznych i dekoracyjnych, związane z tym zjawiska i uzyskiwane dzięki temu efekty eksploatacyjne. Znacząca część programu studiów obejmuje zakres zagadnień związanych z produkcją energii ze źródeł odnawialnych a także ekologiczne wytwarzanie energii w systemach klasycznych opartych o spalanie kopalnych paliw stałych i ciekłych. Znajomość tych problemów oraz umiejętność praktycznego wykorzystania nabytej w czasie studiów wiedzy stanowi podstawę badań naukowych i prac inżynierskich związanych z projektowaniem, budową i eksploatacją urządzeń i technologii w tym celu stosowanych. Zmierzają one do rozwiązań minimalizujących zużycie energii. Absolwent tej specjalności jest doskonale przygotowany do wykorzystania swojej wiedzy inżynieryjno-ekonomicznej we wszystkich gałęziach przemysłu, ze szczególnym ukierunkowaniem na energetykę i odnawialne źródła energii.

Opiekun kierunku: prof. dr hab. inż. Zbigniew Malinowski

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 107/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Зимовий сместр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 14
Лабораторні заняття: 14
6.0 Іспит O
Лекція: 14
Аудиторні заняття: 14
2.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 45
6.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6.0 Іспит O
Лекція: 14
Проектні заняття: 14
2.0 Залік O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 28
Проектні заняття: 28
5.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 14
Семінарські заняття: 14
4.0 Залік O
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Лекція: 14
Семінарські заняття: 14
1.0 Залік O
Лекція: 28
Проектні заняття: 28
5.0 Залік O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
4.0 Залік O
Лекторат: 30
- O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
6.0 Іспит O
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
5.0 Іспит O
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
5.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Сума аудиторних годин: 56
5.0 O
Лекція: 14
Аудиторні заняття: 14
3.0 Залік O
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 14
Проектні заняття: 14
6.0 Іспит O
Лекторат: 45
- O
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 14
Лабораторні заняття: 14
6.0 Іспит O
Диференціальні рівняння
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
5.0 Залік O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
5.0 Залік O
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекторат: 60
5.0 O
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
4.0 Іспит O
Сума аудиторних годин: 56
5.0 O
Сума аудиторних годин: 56
5.0 O
Чисельні методи
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4.0 Залік O
Лекція: 14
Польові заняття: 14
2.0 Залік O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 14
Проектні заняття: 14
5.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 14
4.0 Залік O
Сума аудиторних годин: 56
6.0 O
Сума аудиторних годин: 42
6.0 O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 14
Проектні заняття: 14
4.0 Залік O
Лекція: 28
Проектні заняття: 28
5.0 Іспит O
Лекція: 28
Проектні заняття: 28
5.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Сума аудиторних годин: 56
6.0 O
Сума аудиторних годин: 56
5.0 O
Сума аудиторних годин: 112
10.0 O
Професійна практика: 0
4.0 Залік O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
5.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
5.0 O
Сума аудиторних годин: 112
10.0 O
Дипломна робота: 0
15.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором