A A A

Увійди

pl | en | uk

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

Program kierunku Metalurgia zaczynając od roku akademickiego 2019-2020 został gruntownie zmodernizowany zgodnie ze światowymi trendami w dziedzinie wytwarzania wyrobów metalowych przy jednoczesnym zachowaniu w podstawowym stopniu tradycyjnych przedmiotów kształcących znakomitego inżyniera metalurga o mocnej wiedzy bazowej. Absolwenci kierunku Metalurgia posiadają umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu: metalurgii ekstrakcyjnej, przeróbki plastycznej metali i stopów, nauki o materiałach, wytwarzania przyrostowego wyrobów metalowych, recyklingu metali, utylizacji odpadów technologicznych, techniki cieplnej, informatyki, podstaw automatyki oraz ekologii. Opanowanie efektów uczenia oferty programowej pozwoli na bezproblemowe zatrudnienie w branży związanej bezpośrednio i pośrednio z kierunkiem Metalurgia, lub też pozwoli na podjęcie studiów drugiego stopnia.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Jan Falkus, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 107/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Зимовий сместр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
6.0 Іспит O
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 14
3.0 Залік O
Математика I
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 60
11.0 Іспит O
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 14
3.0 Залік O
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 14
2.0 Залік O
Лекція: 28
Семінарські заняття: 28
5.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 14
Лабораторні заняття: 14
5.0 Іспит O
Математика II
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 45
7.0 Іспит O
Лекція: 14
Аудиторні заняття: 14
Семінарські заняття: 14
2.0 Залік O
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 14
2.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6.0 Іспит O
Лекція: 28
Семінарські заняття: 28
4.0 Залік O
Лекторат: 30
- O
Лекція: 14
Проектні заняття: 28
3.0 Залік O
Лекція: 15
1.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекторат: 45
- O
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 14
Лабораторні заняття: 14
5.0 Залік O
Лекція: 42
Лабораторні заняття: 36
6.0 Іспит O
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
4.0 Іспит O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
6.0 Іспит O
Лекція: 14
Проектні заняття: 28
5.0 Залік O
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік W
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
4.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекторат: 60
5.0 O
Практичні заняття: 28
Тренінги: 28
3.0 Залік O
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 14
Лабораторні заняття: 14
4.0 Іспит O
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 14
Лабораторні заняття: 14
4.0 Іспит O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
5.0 Залік O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
6.0 Іспит O
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
3.0 Іспит O
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 14
Семінарські заняття: 28
3.0 O
Лекція: 28
Проектні заняття: 28
5.0 Залік O
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 14
3.0 O
Лекція: 28
Проектні заняття: 28
4.0 Залік O
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
3.0 Залік O
Лекція: 28
Проектні заняття: 28
6.0 Іспит O
Лекція: 14
Аудиторні заняття: 14
2.0 Залік O
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 14
Семінарські заняття: 14
4.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 112
Лабораторні заняття: 112
20.0 O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 14
Семінарські заняття: 14
3.0 Залік O
Лекція: 14
Проектні заняття: 28
3.0 Залік O
Професійна практика: 0
4.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 84
Лабораторні заняття: 84
15.0 O
Дипломна робота: 0
15.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором