brak

Studenci otrzymują wiedzę ogólną z zakresu inżynierii kształtowania środowiska zewnętrznego i wewnętrznego z uwzględnieniem instrumentów prawnych, administracyjnych i ekonomicznych oraz uzyskują wiedzę szczegółową o poszczególnych komponentach środowiska, ich wzajemnych zależnościach i oddziaływaniach, o zanieczyszczeniach naturalnych i antropogenicznych oraz metodach im przeciwdziałania.
W zakresie kształtowania środowiska zewnętrznego absolwent posiada wiedzę związaną z gospodarką odpadami, w tym technologiami ich przetwarzania i odzysku oraz gospodarką o obiegu zamkniętym, metod i środków technicznych oczyszczania ścieków i uzdatniania wody, oceny stanu monitoringu środowiska (powietrze, wody, gleba), przekształcania powierzchni terenu (remediacja, rekultywacja, rewitalizacja). W zakresie kształtowania środowiska wewnętrznego absolwent posiada wiedzę dotyczącą projektowania i wykonywania instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, jak również nowoczesnych systemów grzewczych opartych o odnawialne źródła energii. Zajęcia praktyczne (wyjazdy studyjne i zajęcia terenowe) i praktyki studenckie są okazją do zapoznania się z praktyką pracy inżyniera – specjalisty w inżynierii środowiska. Absolwent może być zatrudniony w zakładach przemysłowych związanych z inżynierią i ochroną środowiska; zakładach komunalnych, w tym gospodarki odpadami, oczyszczalniach ścieków; zakładach uzdatniania wody, zakładach produkcyjnych urządzeń wyposażenia instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, ogrzewczych, wodno-kanalizacyjnych oraz instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii; firmach wykonawczych instalacji HVAC; firmach budowlanych; firmach projektujących i wykonujących sieci wodociągowe i kanalizacyjne; firmach wykonujących audyty i wydających świadectwa energetyczne; instytucjach nadzoru środowiska; jednostkach samorządu terytorialnego; inspektoratach ochrony środowiska; jednostkach naukowo-badawczych związanych z inżynierią środowiska. Absolwenci przygotowani są do podjęcia studiów drugiego stopnia nie tylko na kierunku Inżynieria środowiska, ale również na niektórych specjalnościach kierunków: Budownictwo, Górnictwo i Geologia, Budowa Maszyn.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Radosław Pomykała, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 106/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Зимовий сместр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Podstawy geologii i mineralogii
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2 Залік O
Technologie informacyjne
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2 Залік O
Podstawy ekonomii
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2 Залік O
BHP i ergonomia
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
3 Залік O
Podstawy inżynierii i ochrony środowiska
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2 Залік O
Prawo w ochronie środowiska
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2 Залік O
Biologia i ekologia
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
4 Залік O
Chemia
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
6 Іспит O
Математика I
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 60
9 Іспит O

Літній семестр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Język francuski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 1/3
Лекторат: 30
- Залік W
Fizyka I
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Залік O
Ochrona powietrza
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
3 Залік O
H. Przedmioty humanistyczne, społeczne i ekonomiczne I.1
Лекція: 30
2 Залік O
Grafika inżynierska i rysunek techniczny
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
Проектні заняття: 15
5 Залік O
Wychowanie fizyczne 1
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік W
Język niemiecki B-2 - kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 1/3
Лекторат: 30
- Залік W
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 1/3
Лекторат: 30
- Залік W
Podstawy gospodarki surowcami
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2 Залік O
Математика II
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6 Іспит O
Budownictwo ogólne
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3 Залік O
Podstawy geodezji i systemy informacji przestrzennej
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
4 Залік O
Język hiszpański B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 1/3
Лекторат: 30
- Залік W
Język rosyjski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 1/3
Лекторат: 30
- Залік W

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Mechanika i wytrzymałość materiałów
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
4 Іспит O
Fizyka II
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
6 Іспит O
Hydrologia i gospodarka wodna
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
4 Залік O
Mechanika płynów
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
4 Іспит O
Materiałoznawstwo
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2 Залік O
Informatyczne podstawy projektowania
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3 Залік O
Wychowanie fizyczne 2
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Język hiszpański B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 2/3
Лекторат: 45
- Залік W
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 2/3
Лекторат: 45
- Залік W
Język niemiecki B-2 - kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 2/3
Лекторат: 45
- Залік W
Język rosyjski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 2/3
Лекторат: 45
- Залік W
Gospodarka odpadami
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
5 Іспит O
Język francuski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 2/3
Лекторат: 45
- Залік W

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
A. Język obcy, studia I stopnia, stacjonarne, sem. 3/3
Лекторат: 60
5 Іспит O
D. Przedmioty obieralne dla sem. 4, kier. IŚ, I stopnia, stacjonarne
Сума аудиторних годин: 90
6 Залік O
Wychowanie fizyczne 3
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Termodynamika techniczna
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
4 Залік O
Technologie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5 Іспит O
Czystsza produkcja - Zarządzanie środowiskiem
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
4 Залік O
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
3 Залік O
Wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
5 Іспит O

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2 Залік O
D. Przedmioty obieralne dla sem. 5, kier. IŚ, I stopnia, stacjonarne
Сума аудиторних годин: 90
6 Залік O
AAA. Ścieżki dyplomowania IKŚ, semestr 5
Сума аудиторних годин: 45
4 Залік O
Ocena oddziaływania na środowisko
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
Проектні заняття: 15
4 Залік O
Mechanika gruntów i geotechnika
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
3 Залік O
Technika chłodnicza i klimatyzacyjna
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
4 Іспит O
Metrologia i monitoring
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
Проектні заняття: 15
4 Іспит O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
S. Ścieżki dyplomowania IKŚ, semestr 6
Сума аудиторних годин: 105
8 Залік O
D. Przedmioty obieralne dla sem. 6, kier. IŚ, I stopnia, stacjonarne
Сума аудиторних годин: 120
8 Залік O
Instalacje i sieci sanitarne
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
4 Залік O
Techniki odzysku i unieszkodliwiania odpadów
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
5 Іспит O
Praktyka technologiczna
Професійна практика: 0
4 Залік O
Rekultywacja i rewitalizacja
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
4 Залік O

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
H. Przedmioty humanistyczne, społeczne i ekonomiczne I.2
Сума аудиторних годин: 45
3 Залік O
D. Komputerowy program użytkowy
Лабораторні заняття: 45
3 Залік O
D. Przedmioty obieralne dla sem. 7, kier. IŚ, I stopnia, stacjonarne
Сума аудиторних годин: 60
4 Залік O
Seminarium dyplomowe
Аудиторні заняття: 30
2 Залік O
O. Przedmioty obcojęzyczne obieralne dla I stopnia s
Сума аудиторних годин: 30
3 Залік O
Projekt dyplomowy
Дипломна робота: 0
15 Залік O