brak

Kierunek studiów Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.
Podstawowe cele kształcenia na studiach I stopnia kierunku Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi obejmują przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie szeroko pojętej inżynierii produkcji i jakości oraz nowoczesnego zarządzania, które powinna posiadać kadra inżynieryjno-techniczna zatrudniona w przemyśle. Absolwenci kierunku mogą podjąć pracę m.in. jako inżynierowie produkcji, kadra zarządzająca wyższego i niższego szczebla, menadżerowie, logistycy, doradcy finansowi, audytorzy, kierownicy projektów, planiści, specjaliści ds. produkcji, zarządzania jakością, CSR, organizacji produkcji, inżynierowie procesu, inżynierowie produktu.
Po ukończeniu studio I stopnia, absolwenci kierunku Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi mają możliwość podjęcia studiów na II stopniu tego samego kierunku, w tym możliwość podjęcia jednej z pięciu specjalności.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Radosław Pomykała, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 106/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Зимовий сместр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Geometria i grafika inżynierska
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
3 Залік O
Chemia
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
6 Іспит O
Математика I
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6 Іспит O
Mikroekonomia
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
4 Іспит O
Podstawy psychologii
Лекція: 30
2 Залік O
Podstawy zarządzania
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
3 Залік O
Prawo gospodarcze
Лекція: 30
2 Залік O
Technologie informacyjne
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2 Залік O

Літній семестр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
H. Przedmioty humanistyczne, społeczne i ekonomiczne I.1
Лекція: 30
2 Залік O
BHP i ergonomia
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
3 Залік O
Wychowanie fizyczne 1
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Materiałoznawstwo
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2 Залік O
Podstawy metrologii
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2 Залік O
Język rosyjski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 1/3
Лекторат: 30
- Залік W
Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
Проектні заняття: 15
4 Залік O
Makroekonomia
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
5 Іспит O
Математика II
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6 Іспит O
Fizyka I
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Залік O
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 1/3
Лекторат: 30
- Залік W
Język francuski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 1/3
Лекторат: 30
- Залік W
Język hiszpański B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 1/3
Лекторат: 30
- Залік W
Język niemiecki B-2 - kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 1/3
Лекторат: 30
- Залік W
Podstawy projektowania inżynierskiego
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
5 Іспит O

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Przedmioty obieralne dla sem. 3, kier. ZiIP I stopnia, stacjonarne
Сума аудиторних годин: 75
6 Залік O
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 2/3
Лекторат: 45
- Залік W
Fizyka II
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
6 Іспит O
Mechanika i wytrzymałość materiałów
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
3 Залік O
Wychowanie fizyczne 2
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Inżynieria elektryczna
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
3 Залік O
Język francuski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 2/3
Лекторат: 45
- Залік W
Język hiszpański B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 2/3
Лекторат: 45
- Залік W
Język niemiecki B-2 - kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 2/3
Лекторат: 45
- Залік W
Język rosyjski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 2/3
Лекторат: 45
- Залік W
Projektowanie systemów produkcyjnych
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
6 Іспит O
Statystyka
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6 Іспит O

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
A. Język obcy, studia I stopnia, stacjonarne, sem. 3/3
Лекторат: 60
5 Іспит O
Podstawy konstrukcji maszyn
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2 Залік O
Przedmioty obieralne dla sem. 4, kier. ZiIP I stopnia, stacjonarne
Сума аудиторних годин: 75
6 Залік O
Wychowanie fizyczne 3
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Reengineering
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
4 Іспит O
Badania operacyjne
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
5 Іспит O
Metody zarządzania produkcją
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
5 Іспит O
Rachunkowość
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
3 Залік O

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Przedmioty obieralne dla sem. 5, kier. ZiIP I stopnia, stacjonarne
Сума аудиторних годин: 150
10 Залік O
Ekonometria
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
3 Залік O
Logistyka w przedsiębiorstwie
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
4 Іспит O
Marketing
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
3 Залік O
Podstawy automatyzacji i robotyzacji
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
3 Залік O
Rachunek kosztów dla inżynierów
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Іспит O
Zarządzanie projektem
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
4 Іспит O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Przedmioty obieralne dla sem. 6, kier. ZiIP I stopnia, stacjonarne
Сума аудиторних годин: 150
10 Залік O
Innowacyjność i projektowanie produktu
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
4 Залік O
Finanse przedsiębiorstwa
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
Проектні заняття: 15
6 Іспит O
Praktyka technologiczna
Професійна практика: 0
4 Залік O
Zarządzanie jakością
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
Проектні заняття: 15
6 Іспит O

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
H. Przedmioty humanistyczne, społeczne i ekonomiczne I.2
Сума аудиторних годин: 45
3 Залік O
O. Przedmioty obcojęzyczne obieralne dla I stopnia s
Сума аудиторних годин: 30
3 Залік O
Projekt dyplomowy
Дипломна робота: 0
15 Залік O
Seminarium dyplomowe
Аудиторні заняття: 30
2 Залік O
Przedmioty obieralne dla sem. 7, kier. ZiIP I stopnia, stacjonarne
Сума аудиторних годин: 90
7 Залік O