brak

Program studiów I stopnia na kierunku Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych pozwala zdobyć wiedzę z zakresu zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie, poznać opis matematyczny przebiegu procesów fizycznych i chemicznych w obszarach budownictwo, inżynieria środowiska i górnictwo, a także przyczyny i skutki degradacji środowiska, z uwzględnieniem działalności wydobywczej. Ponadto umożliwia poznanie metod oceny stopnia degradacji środowiska oraz sposobów jego rewitalizacji, podstawowych zasad projektowania w skali urbanistycznej, formalno-prawnych procedur planistycznych, środowiskowych i rewitalizacyjnych, metod waloryzacji i zabezpieczania infrastruktury przemysłowej i obiektów, podziemnych oraz adaptacji dla współczesnych funkcji, budownictwa, z uwzględnieniem ekologicznych rozwiązań w architekturze, narzędzi ekonomiczno-finansowych oraz zarządzania i marketingu procesem rewitalizacji, społecznych aspektów rewitalizacji.
Zakres i program studiów pozwalają także nabyć umiejętność opisu i analizy podstawowych zagadnień fizycznych i technicznych, oceny stopnia degradacji środowiska za pomocą aparatury chemicznej oraz biologicznych metod oceny jakości środowiska, a następnie opracowania i interpretacji wyników badań. Absolwent kierunku potrafi wykonać analizę urbanistyczną i zaproponować możliwe wdrożenia projektowe, ocenić walory infrastruktury przemysłowej, dobrać metody zabezpieczenia i konserwacji oraz określić optymalne kierunki adaptacji, określić zasady budowy na terenach zdegradowanych, wykonać prostą analizę ekonomiczno-finansową inwestycji rewitalizacyjnej oraz kosztorys projektowanych elementów zagospodarowania terenu, określić potrzeby społeczne i uwzględnić je w procesie rewitalizacji, pracować w interdyscyplinarnym zespole specjalistów w ramach realizacji inwestycji rewitalizacyjnych. Absolwenci kierunku mogą pracować jako: specjaliści ds. rewitalizacji terenów zdegradowanych, laboranci i kadra naukowo-badawcza, kierownicy projektów, specjaliści ds. oceny oddziaływania na środowisko, analitycy finansowi, obsługa inwestorów w procesie rewitalizacji, konsultanci ds. rewitalizacji, właściciele firm. Kierunek Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych posiada Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością" oraz Certyfikat Nadzwyczajny „Lider Jakości Kształcenia".

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Radosław Pomykała, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 106/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Зимовий сместр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
BHP i ergonomia
Лекція: 30
2 Залік O
Chemia
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
6 Іспит O
Математика I
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 60
9 Іспит O
Technologie informacyjne
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2 Залік O
Ochrona środowiska
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2 Залік O
Podstawy ekonomii
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2 Залік O
Podstawy geologii i mineralogii
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2 Залік O
Grafika inżynierska i rysunek techniczny
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
Проектні заняття: 15
5 Залік O

Літній семестр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Wychowanie fizyczne 1
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Górnictwo podziemne
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
3 Залік O
Górnictwo odkrywkowe i otworowe
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
3 Залік O
Математика II
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6 Іспит O
Rozwój rekultywacji i rewitalizacji
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5 Іспит O
Ekologia
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2 Залік O
Język francuski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 1/3
Лекторат: 30
- Залік W
Fizyka I
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Залік O
Język niemiecki B-2 - kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 1/3
Лекторат: 30
- Залік W
Język hiszpański B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 1/3
Лекторат: 30
- Залік W
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 1/3
Лекторат: 30
- Залік W
Budownictwo ogólne
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
4 Залік O
Materiałoznawstwo
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
4 Залік O
Język rosyjski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 1/3
Лекторат: 30
- Залік W

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Przedmioty Kierunkowe Obieralne sem. 3
Сума аудиторних годин: 60
6 Залік O
Wychowanie fizyczne 2
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Fizyka II
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
6 Іспит O
Geologia inżynierska
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
3 Залік O
Podstawy przeróbki surowców
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2 Залік O
Hydrologia i hydrogeologia
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
4 Залік O
Mechanika i wytrzymałość materiałów
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
4 Іспит O
Język hiszpański B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 2/3
Лекторат: 45
- Залік W
Komputerowe wspomaganie projektowania
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3 Залік O
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 2/3
Лекторат: 45
- Залік W
Język niemiecki B-2 - kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 2/3
Лекторат: 45
- Залік W
Język rosyjski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 2/3
Лекторат: 45
- Залік W
Podstawy gospodarki odpadami
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2 Залік O
Język francuski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 2/3
Лекторат: 45
- Залік W

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Przedmioty Kierunkowe Obieralne sem. 4
Сума аудиторних годин: 75
9 Залік O
Miernictwo i metrologia geodezyjna
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3 Залік O
A. Język obcy, studia I stopnia, stacjonarne, sem. 3/3
Лекторат: 60
5 Іспит O
Chemia środowiska
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2 Залік O
Wychowanie fizyczne 3
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Mechanika gruntów i geotechnika
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
4 Іспит O
Ochrona i adaptacja dziedzictwa przemysłu
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
3 Залік O
Instalacje i infrastruktura techniczna
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
4 Залік O

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Przedmioty Kierunkowe Obieralne sem. 5
Сума аудиторних годин: 75
9 Залік O
Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3 Залік O
Podstawy warsztatu urbanistycznego
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
4 Залік O
Budownictwo ziemne i hydrotechniczne
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
5 Іспит O
Podstawy planowania przestrzennego
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5 Іспит O
Kształtowanie środowiska wodnego
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
4 Залік O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Przedmioty Kierunkowe Obieralne sem. 6
Сума аудиторних годин: 75
9 Залік O
Budownictwo na terenach górniczych
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2 Залік O
Podstawy prawne rewitalizacji
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Залік O
Praktyka technologiczna (3 tyg.)
Професійна практика: 0
3 Залік O
Podstawy kosztorysowania
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3 Залік O
Ćwiczenia terenowe (1 tyg.)
Польові заняття: 25
1 Залік O
Podstawy finansowe likwidacji zakładu i rewitalizacji
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2 Залік O
Podstawy socjologii
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
3 Залік O
Ocena oddziaływania na środowisko
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
4 Іспит O

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
H. Przedmioty humanistyczne i społeczne 7. se
Лекція: 105
9 Залік O
O. Przedmioty obcojęzyczne obieralne dla I stopnia s
Сума аудиторних годин: 30
3 Залік O
Seminarium dyplomowe
Аудиторні заняття: 30
3 Залік O
Projekt dyplomowy
Дипломна робота: 0
15 Залік O