A A A

Увійди

pl | en | uk

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Kierunek Fizyka Medyczna nastawiony na kształcenie w zakresie nowoczesnych technologii medycznych oraz badań naukowych, łączący w sobie solidną wiedzę inżynierską z podstawami nauk ścisłych oraz wybranych elementów medycznych doskonale wpisuje się w rozwój zakładanej zarówno w strategii AGH, jak i promowanej przez MNiSW gospodarki opartej na wiedzy. Kształtowanie programu studiów odbywa się we współpracy z działającą przy WFiIS Radą Społeczną, a także poprzez bilateralne kontakty z przedstawicielami firm, z którymi wydział współpracuje na poziomie prowadzenia zajęć przez pracowników tych firm, czy też wykonywania prac dyplomowych pod opieką tych pracowników. Absolwenci mogą pracować jako fizycy medyczni w szpitalach, jako inżynierowie w firmach sektora związanego z aparaturą medyczną, inspektorzy w placówkach Sanepidu, inspektorzy ochrony radiologicznej, statystycy w firmach biomedycznych. Ponadto mogą znaleźć pracę w szeroko rozumianym sektorze informatycznym, także w szpitalach oraz w sektorach gospodarki związanych z produkcją lub dystrybucją aparatury medycznej, w instytucjach wymagających jakościowej i ilościowej analizy danych oraz modelowania procesów.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Aleksandra Jung

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 70/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Зимовий сместр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
6.0 Залік O
Лекція: 60
Аудиторні заняття: 60
8.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 45
5.0 Іспит O
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 45
3.0 Залік O
Лекція: 20
Семінарські заняття: 10
2.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 45
5.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 15
1.0 Іспит O
Лекція: 30
2.0 Іспит O
Лекція: 20
Тренінги: 10
3.0 Іспит O
Лекція: 20
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 30
4.0 Залік O
Лекторат: 30
- O
Лекція: 60
Аудиторні заняття: 60
8.0 Іспит O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 10
Лабораторні заняття: 20
3.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 45
5.0 Іспит O
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Сума аудиторних годин: 45
5.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекторат: 45
- O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 45
5.0 Іспит O
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4.0 Іспит O
Лекція: 30
Тренінги: 15
4.0 Іспит O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 45
6.0 Залік O
Сума аудиторних годин: 45
4.0 O
Лабораторні заняття: 45
5.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 20
Тренінги: 10
2.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 20
6.0 Іспит O
Лабораторні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 45
2.0 Залік O
Лекція: 20
Проектні заняття: 10
2.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 45
Лабораторні заняття: 30
5.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4.0 Іспит O
Лекторат: 60
5.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
2.0 O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 45
5.0 Іспит O
Лекція: 15
Тренінги: 30
3.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
3.0 Залік O
Сума аудиторних годин: 180
16.0 O
Лекція: 15
1.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лабораторні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3.0 O
Лекція: 15
2.0 Іспит O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 45
5.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4.0 Залік O
Професійна практика: 0
6.0 Залік O
Сума аудиторних годин: 75
7.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Семінарські заняття: 15
3.0 Залік O
Дипломна робота: 0
15.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Проектні заняття: 6
4.0 Іспит O
Сума аудиторних годин: 90
8.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором