A A A

Увійди

pl | en | uk

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Studia prowadzone na kierunku Informatyka Stosowana oferują studentom nie tylko zdobycie wiedzy i wykształcenia technicznego, ale dają również możliwość wyrobienia u nich zdolności logicznego, konstruktywnego i asertywnego myślenia oraz zaszczepiają w nich ducha przedsiębiorczości i innowacyjności. Dzięki zdobytej wiedzy i nabytym umiejętnościom, absolwenci tego kierunku nie mają problemów z odnalezieniem się na rynku pracy znajdując zatrudnienie głównie w szybko rozwijającym się sektorze informatycznym przyczyniając się tym samym do wzrostu potencjału gospodarczego zarówno regionu małopolski, jak i całego kraju. W związku z rozwojem nowych technologii informatycznych na etapie tworzenia programu studiów nawiązana została współpraca z firmami z branży informatycznej w celu dostosowania programu kształcenia do aktualnych wymagań rynku pracy. Ogólne wykształcenie inżynierskie zdobyte w trakcie studiów może być cennym atutem przy aplikowaniu o pracę. Absolwenci kierunku Informatyka Stosowana oprócz podstawowego wykształcenia informatycznego posiadają też wiedzę i umiejętności typowe dla inżyniera, co może mieć kluczowe znaczenie podczas tworzenia zespołów realizujących projekty z pogranicza informatyki i inżynierii. Absolwenci mogą pracować jako programiści w firmach z sektora informatycznego oraz jako administratorzy systemów informatycznych czy lokalnych sieci komputerowych. Są także zatrudniani przy tworzeniu i/lub obsłudze baz danych we wszelkiego rodzaju instytucjach, których działalność związana jest z przetwarzaniem dużej ilości danych. Wraz ze wzrostem zainteresowania wykorzystaniem wszelkiego rodzaju technologii multimedialnych (zwłaszcza w sieci Internet) zauważalny jest obecnie wzrost ilości ofert pracy dla absolwentów specjalizujących się w cyfrowej obróbce grafiki.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Małgorzata Krawczyk

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 70/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Зимовий сместр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 14
Лабораторні заняття: 16
3.0 Залік O
Лекція: 10
Лабораторні заняття: 30
3.0 Залік O
Аудиторні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 60
8.0 Іспит O
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекторат: 30
- O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 45
7.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
4.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 45
6.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 24
5.0 Іспит O
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3.0 O
Лекція: 30
2.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5.0 Іспит O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5.0 Іспит O
Лекторат: 45
- O
Сума аудиторних годин: 45
4.0 O
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
6.0 Залік O
Лекторат: 60
5.0 O
Лабораторні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5.0 Іспит O
Чисельні методи
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
6.0 Іспит O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5.0 Іспит O
Сума аудиторних годин: 45
4.0 W
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 26
Проектні заняття: 4
5.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5.0 Іспит O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5.0 Іспит O
Сума аудиторних годин: 165
14.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5.0 Іспит O
Професійна практика: 0
6.0 Залік O
Лекція: 45
Лабораторні заняття: 30
Проектні заняття: 15
6.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Семінарські заняття: 15
3.0 Залік O
Сума аудиторних годин: 165
11.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Дипломна робота: 0
15.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
3.0 Залік O
Сума аудиторних годин: 120
12.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором