A A A

Увійди

pl | en | uk

Celem kształcenia na kierunku Mikroelektronika w Technice i Medycynie jest zapewnienie absolwentowi praktycznych umiejętności inżynierskich koniecznych w pracy zawodowej, pozwalających na rozwiązywanie współczesnych problemów technologicznych związanych z dziedziną mikroelektroniki i najnowszymi technologiami półprzewodnikowymi. Absolwenci kierunku otrzymają wykształcenie i umiejętności praktyczne pozwalające na efektywne wykorzystanie najnowszych technik i technologii w zakresie użytkowania i projektowania systemów mikroelektronicznych.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Robert Szczygieł

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 108/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Зимовий сместр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4.0 Залік O
Лекція: 42
Аудиторні заняття: 56
8.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 28
5.0 Іспит O
Лекція: 7
1.0 Залік O
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
5.0 Іспит O
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
4.0 Залік O
Лекція: 8
1.0 Залік O
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Лекція: 30
2.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
5.0 Іспит O
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 28
4.0 Залік O
Диференціальні рівняння
Лекція: 14
Аудиторні заняття: 14
3.0 Залік O
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
Лабораторні заняття: 28
7.0 Іспит O
Лекція: 32
3.0 Іспит O
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 28
4.0 Залік O
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Лекція: 24
Лабораторні заняття: 56
4.0 Залік O
Лекторат: 30
- O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 60
4.0 Іспит O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
5.0 Іспит O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
5.0 Іспит O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
5.0 Іспит O
Лабораторні заняття: 14
2.0 Залік O
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
Лабораторні заняття: 28
6.0 Іспит O
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 14
3.0 Залік O
Лекторат: 45
- O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
Проектні заняття: 14
5.0 Іспит O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
3.0 Залік O
Лекція: 34
Лабораторні заняття: 36
6.0 Іспит O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
5.0 Іспит O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
3.0 Залік O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
3.0 Залік O
Лекторат: 60
5.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 42
5.0 Іспит O
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 28
Проектні заняття: 14
4.0 Залік O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4.0 Залік O
Лекція: 14
2.0 Залік O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 14
3.0 Іспит O
Лекція: 56
Лабораторні заняття: 56
8.0 O
Сума аудиторних годин: 56
4.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Професійна практика: 0
4.0 Залік O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
Проектні заняття: 14
6.0 Іспит O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
5.0 Іспит O
Семінарські заняття: 14
2.0 Залік O
Лекція: 30
2.0 O
Сума аудиторних годин: 168
12.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Дипломна робота: 0
15.0 Залік O
Семінарські заняття: 28
2.0 Залік O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
5.0 O
Сума аудиторних годин: 126
9.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором