brak

Celem kształcenia na kierunku Elektrotechnika jest zapewnienie absolwentowi praktycznych umiejętności inżynierskich koniecznych w pracy zawodowej, pozwalających na rozwiązywanie współczesnych problemów technologicznych związanych z elektrotechniką. Absolwenci kierunku Elektrotechnika otrzymają wykształcenie i umiejętności praktyczne pozwalające na efektywne wykorzystanie najnowszych technik i technologii w zakresie użytkowania i przetwarzania energii elektrycznej oraz pomiarów jej parametrów. Umiejętności praktyczne są podbudowane wiedzą umożliwiającą zrozumienie aspektów naukowych i inżynierskich elektrotechniki.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Robert Stala, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 108/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Зимовий сместр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Podstawy informatyki 1
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 28
4 Залік O
Fizyka 1
Лекція: 40
Аудиторні заняття: 28
7 Іспит O
Analiza matematyczna 1
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
6 Іспит O
Przedmiot Humanistyczny 1 (GO), semestr 1
Лекція: 30
2 Залік O
Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych
Лекція: 14
2 Залік O
Algebra
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
6 Іспит O
Wychowanie fizyczne 1
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Geometria i grafika inżynierska
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 28
3 Залік O

Літній семестр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Диференціальні рівняння
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
5 Іспит O
Analiza matematyczna 2
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
5 Іспит O
Podstawy informatyki 2
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4 Залік O
Teoria obwodów 1
Лекція: 42
Аудиторні заняття: 28
6 Іспит O
Fizyka 2
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
5 Іспит O
Przedmiot Humanistyczny 2 (GO), semestr 2
Лекція: 30
2 Залік O
Język obcy (GO), semestr 2
Лекторат: 30
- Залік O
Podstawy mechaniki
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
3 Залік O
Wychowanie fizyczne 2
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Metrologia 1
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
5 Залік O
Чисельні методи
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 14
3 Залік O
Teoria pola elektromagnetycznego
Лекція: 42
Аудиторні заняття: 28
6 Іспит O
Teoria obwodów 2
Лекція: 42
Аудиторні заняття: 28
Лабораторні заняття: 28
7 Іспит O
Wychowanie fizyczne 3
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Język obcy (GO), semestr 3
Лекторат: 45
- Залік O
Inżynieria materiałowa w elektrotechnice
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
6 Іспит O
Stochastyczne metody analizy danych
Лекція: 14
Аудиторні заняття: 14
3 Залік O

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Język obcy (GO), semestr 4
Лекторат: 60
5 Іспит O
Teoria sterowania i technika regulacji
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
Лабораторні заняття: 28
5 Іспит O
Podstawy elektroniki
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4 Залік O
Metrologia 2
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4 Іспит O
Technika wysokich napięć
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4 Іспит O
Elektromechaniczne przetwarzanie energii
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4 Залік O
Podstawy elektroenergetyki
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
4 Залік O

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Blok obieralny Elektrotechnika, semestr 5
Сума аудиторних годин: 364
30 Залік O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Blok obieralny Elektrotechnika, semestr 6
Сума аудиторних годин: 356
25 Залік O
Praktyka zawodowa
Професійна практика: 0
4 Залік O
Ochrona własności intelektualnej
Лекція: 10
Лабораторні заняття: 6
1 Залік O

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Projekt dyplomowy
Дипломна робота: 0
15 Залік O
Blok obieralny sem 7
Сума аудиторних годин: 144
15 Залік O