A A A

Увійди

pl | en | uk

Celem kształcenia na kierunku Automatyka i Robotyka jest zapewnienie absolwentowi praktycznych umiejętności inżynierskich koniecznych w pracy zawodowej, pozwalających na rozwiązywanie współczesnych problemów technologicznych związanych z dziedziną automatyki i robotyki. Absolwenci kierunku Automatyka i Robotyka otrzymają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne pozwalające na efektywne wykorzystanie najnowszych technik i technologii w zakresie szeroko rozumianych systemy sterowania, regulacji i nadzoru. Możliwości zatrudnienia absolwentów kierunku są bardzo szerokie. Podstawowym są firmy związane bezpośrednio z automatyzacją i robotyzacją produkcji, ale też firmy informatyczne, elektroniczne i badawczo-rozwojowe. Absolwenci mają możliwość kontynuacji kształcenia na studiach II stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka na 4 specjalizacjach: Komputerowe Systemy Sterowania, Informatyka w Sterowaniu i Zarządzaniu, Inteligentne Systemy Sterowania oraz Cyber-Physical Systems (po angielsku). Dalszy rozwój naukowy możliwy jest w ramach studiów III stopnia (szkoły doktorskiej).

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Krzysztof Oprzędkiewicz, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 108/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Зимовий сместр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 28
3.0 Залік O
Математичний аналіз
Лекція: 42
Аудиторні заняття: 42
7.0 Іспит O
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 14
2.0 Залік O
Лінійна алгебра
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
5.0 Іспит O
Лекція: 32
Аудиторні заняття: 28
6.0 Залік O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
3.0 Залік O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 14
3.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 14
1.0 Залік O
Лекція: 32
Лабораторні заняття: 28
6.0 Іспит O
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
5.0 Іспит O
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 14
2.0 Залік O
Лекторат: 30
- O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4.0 Іспит O
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 14
3.0 Залік O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4.0 Залік O
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Диференціальні рівняння
Лекція: 14
Аудиторні заняття: 14
3.0 Залік O
Лекція: 14
Проектні заняття: 28
3.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 14
3.0 Залік O
Чисельні методи
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
5.0 Іспит O
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
5.0 Залік O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4.0 Залік O
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 28
3.0 Залік O
Лекторат: 45
- O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4.0 Залік O
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 84
Лабораторні заняття: 84
9.0 O
Лабораторні заняття: 28
4.0 Іспит O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
5.0 Іспит O
Лекторат: 60
5.0 O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
5.0 Іспит O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
5.0 Залік O
Лекція: 84
Лабораторні заняття: 84
12.0 O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 42
5.0 Іспит O
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 14
Лабораторні заняття: 28
4.0 Залік O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 56
Лабораторні заняття: 28
5.0 Іспит O
Лекція: 14
2.0 Залік O
Професійна практика: 0
4.0 O
Лекція: 84
Лабораторні заняття: 84
12.0 O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4.0 Залік O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
3.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лабораторні заняття: 56
5.0 O
Дипломна робота: 0
15.0 O
Лекція: 28
3.0 O
Лекція: 60
4.0 O
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 14
3.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором