2019/2020 Стаціонарне Studia inżynierskie I stopnia Wydział Energetyki i Paliw

brak

Kierunek studiów Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią należy do dziedziny nauki: nauki inżynieryjno-techniczne. Jego odniesienie praktyczne w gospodarce związane jest z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, magazynowaniem i użytkowaniem energii oraz eksploatacją urządzeń, w których zachodzą te procesy. Celem studiów jest przekazanie wiedzy ogólnej, koniecznej do wykonywania zawodu inżyniera oraz wiedzy z zakresu energetyki odnawialnej umożliwiającej samodzielne rozwiązywanie problemów występujących w realizacji procesów i technologii energetycznych. Absolwent posiada wiedzę pozwalającą na rozwiązywanie problemów, związanych z energetyką odnawialną, jakie występują w zakresie odpowiedzialności jednostek samorządowych (gmina, powiat, województwo). Absolwent jest przygotowany po podjęcia pracy zawodowej w obszarze energetyki odnawialnej i nauk pokrewnych również na stanowiskach związanych z organizacją oraz udziałem w dużych zespołach. Zna podstawy ekonomii w zakresie niezbędnym do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i rozumienia procesów gospodarczych w energetyce.
Absolwenci studiów I stopnia kierunku Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią mają ogólną wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się problematyką energetyczną. Mogą pracować m.in. jako: projektanci i konstruktorzy maszyn, urządzeń i instalacji energetycznych, specjaliści ds. oceny energetycznej i efektywnego zarządzania energią, konsultanci ds. problematyki energetycznej, przedsiębiorcy w branży energetycznej.
Absolwent ma wyrobione nawyki do ustawicznego uczenia się oraz jest przygotowany do kontynuowania kształcenia na poziomie studiów II stopnia i studiach podyplomowych.

Opiekun kierunku: dr inż. Wojciech Goryl

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 78/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Зимовий сместр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Geometria i grafika inżynierska
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3 Залік O
Blok HS sem 1
Лекція: 30
2 Залік O
ZO blok obieralny sem 1
Сума аудиторних годин: 60
6 Залік O
Chemia I
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Залік O
Fizyka I
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4 Іспит O
Математика I
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 45
8 Іспит O
Podstawy informatyki stosowanej
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3 Залік O

Літній семестр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Język obcy (JO1) semestr 2
Лекторат: 30
- Залік O
Chemia II
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
3 Залік O
ZO blok obieralny sem 2
Сума аудиторних годин: 135
8 Залік O
Wychowanie fizyczne 1
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Fizyka II
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5 Іспит O
Математика II
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 45
8 Іспит O
Mechanika i wytrzymałość materiałów
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4 Іспит O
Podstawy energetyki
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
Семінарські заняття: 15
3 Іспит O

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
ZO blok obieralny sem 3
Сума аудиторних годин: 90
6 Залік O
CAD
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3 Залік O
Matematyka III
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2 Залік O
Język obcy (JO1) semestr 3
Лекторат: 45
- Залік O
Wychowanie fizyczne 2
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Konstrukcja i eksploatacja maszyn i urządzeń
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Проектні заняття: 30
5 Іспит O
Mechanika płynów
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
5 Іспит O
Fizyka III
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Залік O
Termodynamika techniczna
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 20
Лабораторні заняття: 10
5 Іспит O

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
ZO blok obieralny sem 4
Сума аудиторних годин: 60
5 Залік O
Elektronika
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
4 Залік O
Język obcy (JO1) semestr 4
Лекторат: 60
5 Залік O
Wychowanie fizyczne 3
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Elektrotechnika
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4 Іспит O
Energetyka klasyczna
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5 Іспит O
Konwersja energii
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 30
4 Іспит O
Transport ciepła i masy I
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 20
Лабораторні заняття: 10
4 Іспит O

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
ZO blok obieralny sem 5
Сума аудиторних годин: 135
11 Залік O
Automatyka w energetyce
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
5 Іспит O
Budownictwo i fizyka cieplna budowli
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
5 Іспит O
Maszyny i urządzenia energetyczne
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
Лабораторні заняття: 30
6 Іспит O
Odnawialne źródła energii I
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5 Іспит O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
ZO blok obieralny sem 6
Сума аудиторних годин: 150
10 Залік O
Podstawy symulacji i modelowanie procesów w energetyce
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3 Залік O
Magazynowanie energii
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
3 Іспит O
Odnawialne źródła energii II
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
4 Іспит O
Praktyka zawodowa
Професійна практика: 0
4 Залік O
Przesyłanie energii elektrycznej i technika zabezpieczeniowa
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
Лабораторні заняття: 15
4 Залік O

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
ZO blok obieralny sem 7
Сума аудиторних годин: 150
10 Залік O
Projekt dyplomowy
Дипломний проект: 0
15 Залік W
Blok HS sem 7
Сума аудиторних годин: 75
5 Залік O