A A A

Увійди

pl | en | uk

Wydział Energetyki i Paliw

Kierunek studiów Energetyka należy do dziedziny nauki: nauki inżynieryjno-techniczne. Jego odniesienie praktyczne w gospodarce związane jest z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, magazynowaniem i użytkowaniem energii oraz eksploatacją urządzeń, w których zachodzą te procesy. Celem studiów jest przekazanie wiedzy ogólnej, koniecznej do wykonywania zawodu inżyniera oraz wiedzy z zakresu energetyki umożliwiającej samodzielne rozwiązywanie problemów występujących w realizacji procesów i technologii energetycznych. Absolwenci mogą pracować m.in. jako: projektanci i konstruktorzy maszyn, urządzeń i instalacji energetycznych, inżynierowie nadzoru i inżynierowie energetycy, specjaliści ds. oceny energetycznej i efektywnego zarządzania energią, konsultanci ds. problematyki energetycznej, przedsiębiorcy w branży energetycznej. Absolwent studiów I stopnia na kierunku Energetyka ma wyrobione nawyki do ustawicznego uczenia się oraz jest przygotowany do kontynuowania kształcenia na poziomie studiów II stopnia.

Opiekun kierunku: prof. dr hab. inż. Jacek Leszczyński

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 78/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Зимовий сместр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
2.0 O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
4.0 Іспит O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3.0 Залік O
Математика I
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 45
9.0 Іспит O
Сума аудиторних годин: 57
5.0 O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
4.0 Іспит O
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
4.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
4.0 Іспит O
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Сума аудиторних годин: 30
2.0 O
Лекторат: 30
- O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4.0 Іспит O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
5.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4.0 Залік O
Математика II
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 45
9.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Сума аудиторних годин: 30
6.0 O
Лекторат: 45
- O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
6.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
5.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 20
Лабораторні заняття: 10
5.0 Іспит O
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Проектні заняття: 30
5.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Сума аудиторних годин: 60
4.0 O
Лекторат: 60
5.0 O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4.0 Іспит O
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
4.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 30
5.0 Іспит O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 30
4.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 20
Лабораторні заняття: 10
4.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Сума аудиторних годин: 105
9.0 O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
5.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
4.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
Лабораторні заняття: 30
8.0 Іспит O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
4.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Сума аудиторних годин: 225
20.0 O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
Лабораторні заняття: 15
6.0 Іспит O
Професійна практика: 0
4.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 90
12.0 O
Дипломна робота: 0
15.0 Залік O
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
Семінар: 15
3.0 Залік W
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором