brak

Зимовий сместр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Propedeutyka nauk materiałowych
Лекція: 10
1 Залік O
Grafika inżynierska
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3 Залік O
Studium inżynierskie
Контрольні та перехідні роботи: 0
10 Залік O
Seminarium inżynierskie
Семінарські заняття: 15
1 Залік O
Metody badań materiałów
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
3 Залік O
Zarządzanie jakością
Лекція: 15
Семінарські заняття: 15
1 Залік O
Materiały metaliczne
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
Семінарські заняття: 15
4 Іспит O
Ochrona przed korozją
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
3 Іспит O
Materiały i technologie
Лекція: 60
Семінарські заняття: 30
16 Залік O

Літній семестр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Materiały ze źródeł odnawialnych
Семінарські заняття: 30
3 Залік O
Zaawansowane metody badań materiałów
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5 Залік O
Komputerowe wspomaganie w inżynierii materiałowej
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
5 Іспит O
Inżynieria powierzchni
Лекція: 30
3 Залік O
Ścieżki dyplomowania, semestr 1
Сума аудиторних годин: 150
10 Залік O
Inżynieria zaawansowanych materiałów ceramicznych
Лекція: 45
Семінарські заняття: 15
4 Іспит O

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Przedmiot specjalistyczny(Sf) -semestr zimowy II st. sudiów
Семінарські заняття: 30
2 Залік O
Język obcy
Сума аудиторних годин: 30
2 Іспит O
Inżynieria materiałów funkcjonalnych
Лекція: 30
Семінарські заняття: 30
4 Іспит O
Seminarium magisterskie
Семінарські заняття: 30
2 Залік O
Ścieżki dyplomowania, semestr 2
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 75
Семінарські заняття: 30
8 Іспит O
Struktura, a funkcja materiałów
Лекція: 30
Семінарські заняття: 30
4 Іспит O
Bioceramika
Лекція: 15
Семінарські заняття: 15
2 Залік O
Praca dyplomowa
Практичні заняття: 15
- Залік O
Przedmiot obieralny z obszaru nauk humanistycznych i społecznych
Лекція: 30
3 Залік O
Projektowanie i fizyka materiałów inżynierskich
Лекція: 15
Семінарські заняття: 30
3 Залік O

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Seminarium magisterskie
Семінарські заняття: 30
3 Залік O
Seminarium specjalistyczne
Семінарські заняття: 30
2 Залік O
Zarządzanie produkcją, usługami i personelem
Лекція: 30
Семінарські заняття: 30
2 Залік O
Praca dyplomowa
Дипломна робота: 0
20 Залік O
Przedmiot obieralny anglojęzyczny(Df) - semestr letni II s
Семінарські заняття: 30
3 Залік O