2019/2020 Стаціонарне Studia magisterskie II stopnia Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

brak

Studia II stopnia na kierunku Geoturystyka są kontynuacją studiów I stopnia. Uwzględniając te same współczesne potrzeby gospodarczo-społeczne, poszerza wiedzę i umiejętności absolwentów w zakresie profesjonalnego zarządzania geodziedzictwem.
W dynamicznie rozwijającym się przemyśle turystycznym, na bazie zaspokojenia potrzeb ruchu turystycznego, wyodrębniły się specjalizacje, które pokrywają nowe, dotąd słabo wykorzystywane obszary. Zmiany ewolucyjne w turystyce, która współcześnie znacznie większy nacisk kładzie na turystykę aktywną, poznawczą, kwalifikowaną, czy specjalistyczną niż na bierny wypoczynek, wygenerowały nowe, dotąd niezagospodarowane nisze. W związku z tym, że aktualnie istotna część turystyki koncentruje się na walorach naturalnych, dziedzictwie górniczym i poprzemysłowym, powstają nowe przestrzenie na rynku, których zagospodarowanie ma istotny wpływ na rozwój gospodarczo-ekonomiczny regionów. Zapotrzebowanie, wynikające z ukierunkowań trendów w turystyce, narzuca potrzebę obecności zupełnie nowych kadr w poszczególnych z jej sektorów. Kontynuacja kształcenia na kierunku Geoturystyka na studiach II stopnia prowadzi do przygotowania profesjonalnych kadr dla zarządzania geodziedzictwem. Proces ten dostarczy dla przemysłu turystycznego dobrej klasy wykwalifikowanych specjalistów.
Kształcenie na studiach II stopnia obejmuje rozszerzoną wiedzę z zagadnień dotyczących przedsiębiorczości, zrównoważonego rozwoju oraz metod ochrony, promocji, edukacji i zarządzania geodziedzictwem w turystyce. Program studiów w sposób zaawansowany przygotowuje absolwenta do kompleksowej aktywności podmiotowej w zakresach waloryzacji, zarządzania dziedzictwem przyrody nieożywionej w różnych obszarach działalności turystycznej oraz tworzenia produktu geoturystycznego. Przekazana wiedza i uzyskane umiejętności pozwalają absolwentom opracowywać dokumentacje i zarządzać geodziedzictwem w zgodzie z potrzebami społeczno-gospodarczymi regionów i kraju.

Opiekun kierunku: dr inż. Krzysztof Miśkiewicz

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 113/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Зимовий сместр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Surowce mineralne Polski i świata
Лекція: 30
Практичні заняття: 15
3 Залік O
Ochrona przyrody nieożywionej
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
Тренінги: 15
5 Іспит O
Dziedzictwo Ziemi w zbiorach muzealnych
Лекція: 30
2 Залік O
Turystyka zrównoważona
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5 Іспит O
Techniki multimedialne w informacji turystycznej
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 45
4 Залік O
Geoedukacja
Лекція: 15
Проектні заняття: 45
4 Залік O
Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3 Залік O
Geologia morza
Лекція: 30
2 Залік O
Język Obcy B2+
Лекторат: 30
2 Іспит O

Літній семестр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Geoparki
Лекція: 30
Практичні заняття: 30
5 Іспит O
Metodyka informacji i promocji w turystyce
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
5 Іспит O
Dokumentowanie geostanowisk
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
Практичні заняття: 15
4 Залік O
Obiekty geologiczne Światowego Dziedzictwa UNESCO
Лекція: 30
Тренінги: 15
3 Залік O
Zajęcia terenowe z atrakcji geoturystycznych Europy
Польові заняття: 60
4 Залік O
Podstawy ratownictwa
Практичні заняття: 30
2 Залік O
Zajęcia terenowe z dziedzictwa Ziemi w geoparkach
Польові заняття: 30
2 Залік O
Surowce balneologiczne i uzdrowiska
Лекція: 30
Практичні заняття: 30
5 Іспит O

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Dziedzictwo górnicze
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5 Іспит O
Metody waloryzacji geodziedzictwa
Лекція: 15
Проектні заняття: 45
4 Залік O
Gemmologia i kamienie szlachetne
Лекція: 30
Практичні заняття: 15
3 Залік O
Praktyka dyplomowa
Дипломна практика: 0
3 Залік O
Skały i minerały w architekturze i zdobnictwie
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
3 Залік O
Georóżnorodność
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3 Залік O
Geoturystyka - przedmioty obieralne (5)
Сума аудиторних годин: 150
11 Залік O

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Geoturystyka - praca dyplomowa
Семінарські заняття: 30
22 Залік O
Geoturystyka - przedmioty obieralne (6)
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
3 Залік O
Geoturystyka - przedmioty obieralne (7)
Сума аудиторних годин: 30
3 Залік O