A A A
pl | en | uk
2019/2020 Стаціонарне Studia licencjackie I stopnia Wydział Humanistyczny

brak

Kierunek Informatyka Społeczna mieści się w obszarze interdyscyplinarnych badań na styku nauk społecznych i informatyki, przede wszystkim w zakresie pozyskiwania danych, na podstawie których można badać zjawiska i procesy społeczne oraz kulturowe, a także projektować nowoczesne i ergonomiczne systemy informatyczne. Studia skupią się wokół wielowymiarowych relacji pomiędzy człowiekiem a komputerem (ang. human-computer interaction). Studia umożliwiają zdobycie kompetencji i umiejętności praktycznych przede wszystkim w dwóch obszarach: zaawansowanych technik odkrywania wiedzy z baz danych (ang. data analytics, data mining, big data, machine learning, predictive analysis) oraz user experience i design thinking (ang. user experience design), czyli projektowania produktów interaktywnych w taki sposób, aby były najkorzystniej odbierane przez użytkowników oraz wspomagały zaawansowaną analizę, wyszukiwanie i gromadzenie danych.
Ogólnym celem kształcenia jest przekazanie studentowi wiedzy oraz ukształtowanie takich umiejętności i kompetencji, które połączą w sobie aspekty związane z wykorzystaniem najnowszych informatycznych technologii komunikacyjnych z umiejętnością analizy świata społecznego. Priorytetem jest takie ukształtowanie studenta, aby był on konkurencyjny na rynku pracy dzięki łączeniu w sposób trafny i efektywny kompetencji miękkich i twardych.
Absolwenci kierunku znajdą zatrudnienie na stanowiskach, które wymagają kompetencji w zakresie zaawansowanego wyszukiwania informacji i analizy danych, projektowania i badań interfejsów użytkownika oraz badań z zakresu user experience oraz wdrażania intuicyjnych i ergonomicznych rozwiązań. Absolwenci kierunku znajdą zatrudnienie przede wszystkim w firmach zajmujących się badaniami rynku, agencjach marketingu elektronicznego oraz mediach elektronicznych na stanowiskach, które wymagają wyżej wymienionych kompetencji. Absolwenci kierunku Informatyka Społeczna znajdą zatrudnienie w wielu branżach m.in. w usługach IT, w sektorze ICT, telekomunikacji, bankowości, e-commerce, w mediach oraz segmencie badań rynku, a także w zarządzaniu projektami i w sektorze big data. Będą to zatem zawody: Account manager, Ad traffic manager, Analityk compliance, Analityk systemów komputerowych, Art director, Brand manager, Broker informacji, Content manager, Copywriter, Data analyst, E-Commerce manager, Graphics designer, Information architect, Innovation designer, Marketing specialist, Media buyer & planner, New media designer, PR manager, Product owner, Project manager, SEO specialist, Social media manager, Social media specialist, Software developer, Specjalista ds. marketingu Internetowego, Specjalista ds. użyteczności, Strategy planner, Traffic manager, Trendsetter, User experience designer, User interface developer.

Opiekun kierunku: dr Maria Stojkow

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 77/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Зимовий сместр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Wychowanie fizyczne 1
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Wstęp do projektowania interfejsów
Проектні заняття: 30
4 Залік O
Metody badań jakościowych
Проектні заняття: 30
2 Залік O
Metody badań ilościowych
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
5 Іспит O
Logika
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2 Залік O
Twórcze myślenie
Тренінги: 15
1 Залік O
Wymiary życia społecznego
Лекція: 30
3 Іспит O
Przedmiot fakultatywny 2ECTS
Лекція: 30
2 Залік O
Grafika komputerowa
Лабораторні заняття: 30
4 Залік O
Wprowadzenie do informatyki społecznej
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2 Залік O
Metody ilościowe w naukach technicznych 1
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5 Іспит O

Літній семестр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Technologie webowe
Лабораторні заняття: 30
2 Залік O
Warsztaty praktyczne s.2 i s4
Тренінги: 24
2 Залік O
Badanie użyteczności interfejsów
Лекція: 30
2 Залік O
Design Thinking
Проектні заняття: 30
2 Залік O
Wychowanie fizyczne 2
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Przedmiot fakultatywny 2ECTS
Сума аудиторних годин: 30
2 Залік O
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 1/3
Лекторат: 30
- Залік O
Społeczny wymiar technologii
Лекція: 30
2 Залік O
Komunikacja społeczna w dobie nowych mediów
Лекція: 15
Семінар: 15
2 Залік O
Architektura Usługowa Systemów ICT
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
3 Іспит O
Metody i techniki programowania
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
4 Іспит O
Analiza sieci społecznych
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3 Залік O
Metody ilościowe w naukach technicznych 2
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5 Іспит O
Socjologia innowacji
Проектні заняття: 15
1 Залік O

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Przedmiot fakultatywny w języku obcym
Лабораторні заняття: 30
4 Залік O
Przetwarzanie sygnałów multimedialnych
Лекція: 30
2 Іспит O
Projektowanie interfejsów. Podstawy ergonomii
Проектні заняття: 30
3 Залік O
Smart community, smart city
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
4 Залік O
Wychowanie fizyczne 3
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Probabilistyka
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5 Іспит O
Wielowymiarowa analiza danych
Лабораторні заняття: 30
3 Залік O
Service design
Проектні заняття: 30
3 Залік O
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 2/3 (profil praktyczny)
Лекторат: 45
- Залік O
Bazy danych
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
4 Іспит O
Społeczeństwo sieci
Лекція: 30
2 Залік O

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Google Analytics
Проектні заняття: 15
1 Залік O
Wprowadzenie do IBM SPSS Modeler
Проектні заняття: 30
3 Іспит O
Blok obieralny 4s IS (wybór 1 z 2)
Сума аудиторних годин: 30
3 Залік O
Analiza i projektowanie innowacji w oparciu o modele biznesowe
Тренінги: 15
1 Залік O
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 3/3 (profil praktyczny)
Лекторат: 60
5 Іспит O
Przedmioty fakultatywne 4ECTS
Лекція: 30
4 Залік O
Warsztaty praktyczne s.2 i s4
Тренінги: 24
2 Залік O
Eksploracja Danych
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
5 Іспит O
Projektowanie interfejsów
Лабораторні заняття: 30
3 Залік O
Komputerowa ekstrakcja danych
Проектні заняття: 30
3 Іспит O

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Seminarium licencjackie 1
Семінарські заняття: 30
2 Залік O
Internet (wszech) rzeczy. Społeczne i kulturowe konsekwencje internetowej rewolucji „nie-ludzi”
Тренінги: 30
2 Залік O
Ochrona własności intelektualnej
Лекція: 15
1 Залік O
Modelowanie w data mining
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
5 Іспит O
Text mining
Проектні заняття: 30
3 Іспит O
Przedmiot fakultatywny 2ECTS
Лекція: 30
2 Залік O
Wizualizacja danych
Проектні заняття: 30
3 Залік O
Praktyka studencka 1
Професійна практика: 0
12 Залік O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Projekt dyplomowy
Дипломний проект: 0
10 Залік O
Praktyka studencka 2
Професійна практика: 0
16 Залік O
Przedmiot fakultatywny 2ECTS
Лекція: 30
2 Залік O
Seminarium licencjackie 2
Семінарські заняття: 30
2 Залік O