2019/2020 Stacjonarne Studia licencjackie I stopnia Wydział Humanistyczny

brak

Celem oferty edukacyjnej proponowanej w ramach studiów I stopnia na kierunku Socjologia jest wykształcenie specjalistów, łączących wiedzę z zakresu socjologii z umiejętnościami wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych, komunikacyjnych, a także nowych mediów w różnych dziedzinach współczesnej gospodarki. Połączenie wykształcenia socjologicznego z wiedzą i kompetencjami w zakresie wykorzystania technologii informatycznych gwarantuje absolwentom szerokie możliwości zatrudnienia na konkurencyjnym rynku pracy, m.in. w rolach doradców i konsultantów zarówno w firmach komercyjnych, jak i w administracji państwowej i samorządowej, czy też w rolach członków i koordynatorów w interdyscyplinarnych zespołach w agencjach działających w obszarze social mediów, public relations i reklamy i komunikacji interaktywnej. Absolwenci studiów I stopnia mają możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia.

Opiekun kierunku: dr Dorota Żuchowska-Skiba

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 77/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Зимовий сместр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
blok obieralny I 2s. H-S-1
Лекція: 30
3 Залік O
Psychologia społeczna
Лекція: 30
4 Іспит O
Przedmioty fakultatywne 4ECTS
Лекція: 60
4 Залік O
Metodyka pracy umysłowej
Аудиторні заняття: 15
1 Залік O
Wstęp do socjologii
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6 Іспит O
Podstawy filozofii
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5 Іспит O
Historia społeczno-gospodarcza Polski XX wieku
Лекція: 45
6 Іспит O
Wychowanie fizyczne 1
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Społeczeństwo informacyjne
Лекція: 15
2 Залік O

Літній семестр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Przedmioty fakultatywne 4ECTS
Сума аудиторних годин: 30
4 Залік O
Współczesne społeczeństwo polskie
Семінар: 35
3 Іспит O
Komunikacja interpersonalna
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
3 Іспит O
blok obieralny II 2s. H-S-1
Лекція: 30
3 Залік O
Wychowanie fizyczne 2
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 1/3
Лекторат: 30
- Залік O
Logika
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
4 Залік O
Socjologia kultury
Лекція: 30
3 Іспит O
Prezentacja danych i multimedia I
Лабораторні заняття: 30
3 Залік O
Historia myśli socjologicznej
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6 Іспит O

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Przedmioty fakultatywne 4ECTS
Сума аудиторних годин: 30
4 Залік O
Public Relations
Проектні заняття: 30
Семінар: 15
4 Залік O
Wychowanie fizyczne 3
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 2/3
Лекторат: 45
- Залік O
Antropologia kulturowa
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6 Іспит O
Mikrostruktury społeczne
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6 Іспит O
Prezentacja danych i multimedia II
Лабораторні заняття: 15
2 Залік O
Metody i techniki badań socjologicznych
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 45
8 Іспит O

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Teoria procesów społecznych
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4 Іспит O
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 3/3
Лекторат: 60
5 Іспит O
Staż w instytucji. Praktyka socjologiczna
Професійна практика: 0
4 Залік O
Medioznawstwo i teorie mediów
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
4 Іспит O
Metody jakościowe w socjologii
Семінар: 30
2 Залік O
Przygotowanie i realizacja programu badawczego
Аудиторні заняття: 15
1 Залік O
Metody statystyczne w socjologii
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 45
6 Іспит O
Współczesne teorie socjologiczne
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 20
4 Іспит O

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Etyka społeczna z elementami etyki zawodowej
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
4 Іспит O
Kultura prawna i ochrona własności intelektualnej
Лекція: 30
2 Залік O
Komunikowanie społeczne i medialne
Лекція: 30
3 Залік O
Socjologia polityki
Лекція: 30
3 Іспит O
Przedmiot fakultatywny 2ECTS
Лекція: 30
2 Залік O
Kultura popularna i audiowizualna
Лекція: 30
3 Іспит O
Seminarium licencjackie 1
Семінарські заняття: 30
2 Залік O
Zarządzanie organizacjami
Лекція: 15
1 Залік O
Analiza dokumentów urzędowych i danych statystycznych
Аудиторні заняття: 15
1 Залік O
Retoryka i gatunki medialne
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2 Залік O
Reklama i promocja
Проектні заняття: 30
2 Залік O
Laboratorium obrazu i dźwięku
Проектні заняття: 10
1 Залік O
Społeczne konsekwencje rewolucji informacyjnej
Лекція: 30
2 Залік O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Przedmioty fakultatywne 4ECTS
Сума аудиторних годин: 60
4 Залік O
Projekt dyplomowy
Дипломний проект: 0
10 Іспит W
Seminarium licencjackie 2
Семінарські заняття: 30
14 Залік O
Przedmiot fakultatywny w języku obcym
Семінарські заняття: 30
4 Залік O