2023/2024 Стаціонарне Studia magisterskie inżynierskie II stopnia

brak

Program studiów został opracowany we współpracy z Małopolską Izbą Inżynierów Budownictwa w Krakowie i ma charakter interdyscyplinarny. Studia na kierunku Ekotechnologie Cieplne zapewniają przygotowanie absolwenta do prowadzania samodzielnych prac projektowych oraz kierowania pracami z zakresu instalacji przemysłowych i sanitarnych. W programie studiów uwzględniono przedmioty związane z oceną efektywności energetycznej budynków, wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii oraz komputerowym wspomaganiem projektowania instalacji sanitarnych, zmierzających do rozwiązań minimalizujących zużycie energii oraz wykorzystania jej niekonwencjonalnych źródeł.
Absolwent kierunku Ekotechnologie Cieplne jest doskonale przygotowany do wykorzystania swojej wiedzy we wszystkich gałęziach przemysłu, ze szczególnym ukierunkowaniem na instalacje sanitarne, energetykę, odnawialne źródła energii oraz cykl życia produktu. Może również podjąć pracę w biurach lub firmach związanych z projektowaniem, modelowaniem, budową i eksploatacją urządzeń cieplnych. Ukończenie tego kierunku pozwala na uzyskanie wiedzy wymaganej do rozpoczęcia przez absolwentów procedury uzyskiwania uprawnień budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Marcin Rywotycki, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

 

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 75/2023 z dnia 31 maja 2023 r.

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Fizyka budowli
Лекція: 28
Проектні заняття: 14
3 Залік O
Ciepłownictwo
Лекція: 28
Проектні заняття: 28
4 Залік O
Ogrzewnictwo
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
4 Іспит O
Systemy wentylacji i klimatyzacji
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 14
Проектні заняття: 14
4 Іспит O
Wymiana ciepła i wymienniki
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 14
Проектні заняття: 14
4 Іспит O
Ocena środowiskowa cyklu życia
Лекція: 28
Проектні заняття: 14
3 Залік O
Produkty i technologie wytwarzania elementów instalacji przemysłowych
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 14
3 Залік O
Techniki pomiarowe w technice cieplnej
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 14
3 Залік O
Stałe paliwa odnawialne
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 14
2 Залік O

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Efektywność energetyczna budynków
Лекція: 28
Проектні заняття: 42
5 Залік O
Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków
Лекція: 28
Проектні заняття: 14
3 Залік O
Urządzenia i instalacje przemysłowe
Лекція: 28
Проектні заняття: 28
4 Залік O
Projektowanie i wykonawstwo instalacji gazowych
Лекція: 14
Проектні заняття: 14
2 Іспит O
Język obcy do wyboru
Лекторат: 30
2 Іспит O
Blok obieralny - ekologiczne aspekty energetyki
Сума аудиторних годин: 84
6 Залік O
Blok obieralny – materiały i technologie w energetyce
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 14
3 Залік O
Obcojęzyczny przedmiot obieralny
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 14
3 Залік O
Blok obieralny - przedmioty humanistyczno-społeczne
Лекція: 14
Тренінги: 14
2 Залік O

Літній семестр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Praca dyplomowa
Дипломна робота: 0
20 Залік O
Seminarium dyplomowe
Семінарські заняття: 42
3 Залік O
Komputerowe wspomaganie procesów projektowania instalacji
Лекція: 28
Проектні заняття: 28
4 Залік O
Podstawy prawa budowlanego
Лекція: 14
Тренінги: 14
3 Залік O