2022/2023 Стаціонарне Studia magisterskie inżynierskie II stopnia

brak

Kierunek Nowoczesne Technologie Paliwowe będący połączeniem klasycznych i ciągle doskonalonych kierunków kształcenia z innowacyjnym podejściem do zagadnień racjonalnego i innowacyjnego wykorzystania pierwotnych nośników energii z ograniczeniem do minimum negatywnego wpływu przemysłu paliwowo-energetycznego na środowisko jest odpowiedzią na oczekiwania sektora paliwowo – energetycznego. Sektor ten bowiem stoi przed bardzo trudnym wyzwaniem połączenia efektywnej produkcji energii z racjonalną minimalizacją oddziaływania stosowanych technologii na środowisko. Studia na kierunku Nowoczesne Technologie Paliwowe zapewniają przygotowanie absolwenta do prowadzenia badań, projektowania, realizacji i rozwijania procesów technologicznych w przemyśle. Absolwent jest przygotowany do rozwiązywania zadań technologicznych w przemyśle chemicznym, energetyce zawodowej, gazownictwie, sektorze paliwowym, instytucjach związanych z szeroko pojętą problematyką gospodarki cieplnej i ochrony środowiska, do pracy w ośrodkach badawczo-rozwojowych, technologicznych instytucjach badawczych, biurach projektowych, jednostkach administracji państwowej i terenowych organach samorządowych zajmujących się zagadnieniami zrównoważonego rozwoju, ochroną środowiska i efektywnym wykorzystaniem energii. Absolwent przygotowany będzie również do uruchomienia i prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Piotr Burmistrz, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 118/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Blok obieralny P1 - P2
Сума аудиторних годин: 30
- Залік W
Blok obieralny S1 - S2
Сума аудиторних годин: 60
- Залік W
Semestr 1 PiŚ
Сума аудиторних годин: 30
30 Залік W

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Blok obieralny P1 - P2
Сума аудиторних годин: 30
- Залік W
Blok obieralny S1 - S2
Сума аудиторних годин: 30
- Залік W
Przedmiot specjalistyczny w języku obcym
Сума аудиторних годин: 30
3 Залік W
Semestr 2 PiŚ
Сума аудиторних годин: 30
25 Залік W
Język obcy (JO2)
Сума аудиторних годин: 30
2 Залік W

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Praca dyplomowa
Дипломна робота: 0
20 Залік O
Praktyka dyplomowa
Дипломна практика: 0
3 Залік O
Seminarium dyplomowe
Семінарські заняття: 25
2 Залік O
Blok HS sem. 3
Сума аудиторних годин: 45
5 Залік O