2021/2022 Niestacjonarne Studia inżynierskie I stopnia

brak

Celem kształcenia na kierunku "Informatyka Techniczna" (do roku 2019 prowadzonego jako "Informatyka Stosowana") jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do tworzenia oprogramowania oraz wykorzystywania systemów komputerowych we wszystkich obszarach zastosowań, w szczególności tych związanych z rozmaitymi dziedzinami techniki i biznesu. Program nauczania obejmuje rozmaite aspekty informatyki, włączając elementy podstaw teoretycznych, skupia się jednak na umiejętnościach praktycznych: projektowaniu i implementacji systemów komputerowych, administracji systemami, analizie danych, technikach internetowych oraz metodach sztucznej inteligencji. Jako kierunek inżynierski, którego wielu absolwentów znajdzie zatrudnienie w firmach i instytucjach związanych z techniką, "Informatyka Techniczna" dostarcza także wiedzy podstawowej dotyczącej matematyki, fizyki, chemii, mechaniki oraz inżynierii materiałowej. Absolwentki i absolwenci kierunku "Informatyka Techniczna", będąc szczególnie dobrze przygotowani do podjęcia pracy w firmach i instytucjach związanych z techniką, mogą podejmować pracę w dowolnym obszarze zastosowań informatyki, jako wysoko wykwalifikowani programiści lub administratorzy systemów informatycznych. Kierunek posiada jeden z najwyższych wskaźników zatrudnienia w pracy o profilu zgodnym z kierunkiem kształcenia, już podczas studiów, a także w okresie kilku miesięcy po ukończeniu studiów (zatrudnienie ponad 99% w pierwszym roku po ukończeniu studiów – dane z roku 2018). Istnieje możliwość kontynuacji kształcenia na kierunku Informatyka Techniczna II stopnia. 

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Krzysztof Banaś, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 107/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Procesy wytwarzania metali i stopów
Лекція: 16
Семінарські заняття: 8
2 Залік O
Algebra
Лекція: 16
Аудиторні заняття: 16
4 Іспит O
Podstawy Informatyki
Лекція: 16
Аудиторні заняття: 16
3 Залік O
Analiza matematyczna I
Лекція: 16
Аудиторні заняття: 16
5 Іспит O
Chemia
Лекція: 16
Аудиторні заняття: 8
Лабораторні заняття: 8
6 Іспит O
Fizyka I
Лекція: 16
Аудиторні заняття: 16
6 Іспит O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Podstawy inżynierii materiałowej
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 8
4 Іспит O
Obieralne HES I
Сума аудиторних годин: 16
3 Залік O
Analiza matematyczna II
Лекція: 16
Аудиторні заняття: 16
5 Іспит O
Fizyka II
Лекція: 16
Аудиторні заняття: 8
Лабораторні заняття: 8
6 Іспит O
Podstawy programowania
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 16
4 Іспит O
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr 1/4
Лекторат: 30
- Залік O

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Architektury komputerów
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 16
4 Залік O
Obieralne HES II
Сума аудиторних годин: 16
2 Залік O
Systemy operacyjne i administracja
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 16
4 Іспит O
Programowanie obiektowe
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 16
4 Іспит O
Wymiana ciepła i masy
Лекція: 16
Аудиторні заняття: 8
Лабораторні заняття: 8
5 Іспит O
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr 2/4
Лекторат: 30
- Залік O

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Algorytmy i struktury danych
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 16
5 Іспит O
Podstawy mechaniki ciała stałego
Лекція: 8
Аудиторні заняття: 8
2 Іспит O
Systemy wbudowane
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 16
4 Залік O
Inżynieria oprogramowania
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 16
5 Іспит O
Podstawy mechaniki płynów
Лекція: 8
Лабораторні заняття: 8
2 Іспит O
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr 3/4
Лекторат: 15
- Залік O
Sieci komputerowe
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 16
5 Іспит O

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Bazy danych
Лекція: 16
Проектні заняття: 16
4 Іспит O
Procesy kształtowania metali i stopów
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 8
4 Залік O
Administracja sieciami komputerowymi
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 16
4 Залік O
Чисельні методи
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 16
5 Іспит O
Statystyczna analiza danych
Лекція: 16
Проектні заняття: 16
4 Залік O
Диференціальні рівняння
Лекція: 16
Аудиторні заняття: 16
4 Іспит O
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr 4/4
Лекторат: 15
5 Іспит O

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Programowanie aplikacji okienkowych i mobilnych
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 16
4 Залік O
Programowanie równoległe
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 16
4 Іспит O
Praktyka zawodowa
Професійна практика: 0
4 Залік O
Grupy tematyczne I
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 16
5 Залік O
Metoda elementów skończonych
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 16
4 Іспит O
Przedmiot obieralny w języku angielskim sem. 6 - niestacjonarne
Сума аудиторних годин: 32
6 Залік O
Grafika komputerowa
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 16
4 Іспит O

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Grupy tematyczne II
Сума аудиторних годин: 96
15 Залік W
Inżynieria Internetu
Лекція: 16
Проектні заняття: 16
4 Залік O
Optymalizacja
Лекція: 16
Проектні заняття: 16
5 Іспит O
Metodyki DevOps
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 16
5 Іспит O

Літній семестр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Grupy tematyczne III
Сума аудиторних годин: 96
15 Залік O
Projekt dyplomowy
Дипломна робота: 0
15 Залік W