2021/2022 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia

brak

Program kształcenia realizowany na kierunku Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich jest przewidziany do szkolenia przyszłej kadry inżynierów z zakresu metalurgii i odlewnictwa ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi. Współpraca z przemysłem pozwala na podniesienie kwalifikacji studentów w zakresie planowania produkcji, technologii i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w oparciu o zastosowanie technik komputerowych i symulacji procesów. Program studiów realizowany na kierunku Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich jest dostosowany do standardów dla kierunków technologiczno – informatycznych. Zakres przedmiotów prowadzonych w trakcie studiów obejmuje pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii, procesów technologicznych: w obszarze metalurgii i odlewnictwa oraz nowoczesnych systemów zarządzania produkcją i szeroko pojętej informatyki. Dzięki takiemu rozwiązaniu absolwent kierunku jest konkurencyjny na rynku pracy posiada bowiem umiejętności i wiedzę, poszerzoną w stosunku do typowego absolwenta kierunku informatyka o zasady termodynamiki, prawa mechaniki płynów oraz komputerowe modelowanie procesów termokinetycznych, metod numerycznych i obliczeń stosowanych w symulacjach komputerowych procesów odlewniczych, elektrotechniki, mechaniki i wytrzymałości materiałów inżynierskich oraz ich zastosowania w projektowaniu i budowie maszyn, krystalizacji metali i ich stopów oraz nowoczesnych technik i metod badawczych wykorzystywanych w metaloznawstwie, komputerowego projektowania bryłowego (CAD) oraz komputerowej grafik użytkowej. Wiedza, którą dysponuje pozwala w kreatywny sposób rozwiązywać problemy związane z technologią i zarządzaniem. Z tego względu absolwenci kierunku Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich lepiej komponują się w strukturze zespołów, realizujących zadania z zakresu technologii materiałowych lub inżynierii produkcji. Stwarza to im dodatkowe szanse interesującego zatrudnienia w europejskiej przestrzeni przemysłowej.

Opiekun kierunku: dr inż. Daniel Gurgul

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 73/2019 z dnia 29 maja 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 153/2020 z dnia 29 maja 2020 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 50/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Nowoczesne techniki badawcze stosowane w inżynierii materiałowej
Лекція: 15
Семінарські заняття: 15
2 Залік O
Matematyka dla inżynierów
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
4 Іспит O
Teoria procesów metalurgicznych w odlewnictwie
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2 Залік O
Teoria cieplna procesów odlewniczych
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
3 Іспит O
Techniki generatywne w odlewnictwie
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3 Залік O
Metody numeryczne w modelowaniu procesów odlewniczych
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3 Залік O
Zastosowanie wybranych programów do symulacji procesów odlewniczych
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4 Іспит O
Przedmiot obieralny humanistyczny Nr I
Сума аудиторних годин: 30
3 Залік O
Blok obieralny specjalistyczny I
Сума аудиторних годин: 105
6 Залік O

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Sieci komputerowe i klastry
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
4 Іспит O
Projektowanie informatycznych systemów zarządzających produkcją
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
3 Іспит O
Teoria sprężystości i plastycznosci
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2 Залік O
Programowanie bazodanowe i komponentowe
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3 Залік O
Zastosowanie wybranych programów do optymalizacji konstrukcji odlewów pod wzgledem wytrzymałosciowym
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3 Залік O
Język angielski B2+ - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia dla studentów Wydziału Odlewnictwa
Лекторат: 30
2 Іспит O
Blok obieralny specjalistyczny II
Сума аудиторних годин: 180
12 Залік O
Przedmiot obieralny specjalnościowy
Лекція: 15
1 Залік O

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Praca dyplomowa
Дипломна робота: 0
20 Залік O
Seminarium dyplomowe
Семінарські заняття: 15
1 Залік O
Blok obieralny specjalistyczny III
Сума аудиторних годин: 80
4 Залік O
Przedmiot obieralny humanistyczny Nr II
Сума аудиторних годин: 30
2 Залік O
Przedmiot obieralny obcojęzyczny
Сума аудиторних годин: 45
3 Залік O