A A A

Увійди

pl | en | uk

Inżynieria chemiczna

Kierunek Ceramika związany jest z obszarem dyscypliny naukowej Inżynieria Chemiczna, obejmującej zarówno dziedzinę nauk chemicznych, jak i technicznych. Kształcenie w ramach kierunku Ceramika zapewnia Studentom zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z materiałami i technologiami ceramicznymi, obejmujących również wzornictwo ceramiki i technologię szkła. Program kierunku Ceramika zapewnia kluczową wiedzę dla osób projektujących wyroby lub dekoracje ceramiczne lub technologów zajmujących się wdrażaniem nowych wyrobów i/lub dekoracji do produkcji.
Absolwenci kierunku Ceramika są poszukiwanymi i wartościowymi pracownikami przemysłu ceramicznego oraz przemysłu o profilu ukierunkowanym na produkcję oraz wykorzystanie materiałów ceramicznych. Absolwenci kierunku Ceramika są zatrudniani jako inżynierowie nadzoru i eksperci materiałowi, technolodzy w branżach związanych zarówno z nowoczesnymi, jak i tradycyjnymi rozwiązaniami związanymi z przemysłem ceramicznym, specjaliści z zakresu projektowania, modelowania, wytwarzania i badania materiałów związanych z przemysłem ceramicznym i szklarskim. Wydział ma zapewnienie współpracy w procesie dydaktycznym z Zakładem Ceramika Artystyczna w Bolesławcu, Zakładami Porcelany Ćmielów" i “Chodzież” oraz firmą Ceramika Tubądzin. Zakłady będą udostępniać materiały do przeprowadzenia ćwiczeń praktycznych oraz mogą być miejscem praktyk studenckich. Wydział współpracuje również w tym zakresie z firmami zagranicznymi mającymi przedstawicielstwa w Polsce. Są to: Colorobbia Polska Sp. z o.o., Torrecid Group Poland, SACMI oraz System Ceramics Poland.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Janusz Partyka, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 114/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
1.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
Лабораторні заняття: 15
9.0 Іспит O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 60
10.0 O
Аудиторні заняття: 15
- Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекторат: 30
- O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
Лабораторні заняття: 30
9.0 Іспит O
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
Лабораторні заняття: 60
9.0 O
Лекція: 30
2.0 O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5.0 O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
3.0 Залік O
Семінарські заняття: 30
1.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 15
Семінарські заняття: 15
2.0 O
Лекція: 15
Семінарські заняття: 15
2.0 Залік O
Лекторат: 45
- O
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Лекція: 30
Семінарські заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 30
Семінарські заняття: 30
6.0 Іспит O
Лекція: 30
Семінарські заняття: 30
7.0 Іспит O
Лекція: 45
Семінарські заняття: 45
7.0 Іспит O
Лекція: 15
Семінарські заняття: 15
1.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Семінарські заняття: 30
3.0 O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 45
Семінарські заняття: 30
8.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Семінарські заняття: 15
5.0 Іспит O
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Лекція: 30
Польові заняття: 30
3.0 Залік O
Лекторат: 60
5.0 O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 45
Семінарські заняття: 30
8.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
Семінарські заняття: 15
4.0 Залік O
Лекція: 30
Семінарські заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5.0 Іспит O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5.0 Іспит O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Семінарські заняття: 15
5.0 Іспит O
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 30
2.0 Залік O
Семінарські заняття: 30
2.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Семінарські заняття: 30
1.0 Залік O
Лекція: 30
Семінарські заняття: 15
2.0 Залік O
Сума аудиторних годин: 90
8.0 O
Лекція: 30
2.0 Залік O
Професійна практика: 0
4.0 Залік O
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3.0 Залік O
Семінарські заняття: 30
2.0 O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5.0 Іспит O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Сума аудиторних годин: 120
6.0 O
Лекція: 30
2.0 O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
2.0 Залік O
Семінарські заняття: 15
1.0 Залік O
Лекція: 15
Семінарські заняття: 15
1.0 Залік O
Дипломний проект: 0
15.0 Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором